Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İngiliz Dili Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak İngilizce Öğretmenliği doktora programı 2020 yılında açılmıştır. İngilizce öğretmenliği doktora programı 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ilk kez öğrenci kabul etmiştir.
2
Verilen Derece
İngilizce Öğretmenliği doktora derecesi
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans derecesine sahip olan, İngilizce dil seviyesini KPDS, YDS ve diğer geçerli sınavlarla en az 90 puan aldığını belgelemiş olan, Lisansüstü giriş sınavı sözel bölümden (ALES) 55 puan almış olan ve yüksek lisans not ortalaması 4 üzerinden en az 2.25 olan öğrenciler önerilen programa kabul edileceklerdir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İngilizce Öğretmenliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin; Eğitim Bilimleri Enstitüsünün belirlediği ilgili sayıda kredi ve ders alıp bu derslerden başarılı olmaları, tez hazırlamak için yeterlilik sınavında başarılı olmaları, yabancı dil yeterliliklerini belgelendirmeleri ve bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde savunarak başarılı olmaları gerekmektedir.
7
Program Profili
Programın amacı
Çağdaş bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, İngiliz dili ve kültürüne yönelik bilgisini geliştirmiş, bilimsel yenilikleri izleyen, yöntembilim, dilbilim ve yazınbilim alanlarında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapabilen, alanında bilgi üreten ve uygulayan analitik ve eleştirel düşünceye sahip, iletişim becerileri uluslararası düzeyde gelişmiş, yaratıcı, insan hakları ve bilimsel etik değerlere uygun araştırmalar yapan nitelikli bilim uzmanı yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
3. Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak
4. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek
5. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulamak
6. Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek
7. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler oluşturmak
8. Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak
9. Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
10. İngilizce’yi Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü ifade etmek
11. Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum içinde, İngilizce öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişim hedefleri belirlemek, fırsatlar kollamak ve mesleki gelişime yönelik araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
12. Öğrenme ortamlarında ve toplum içinde, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler oluşturmak
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulamak
 • İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
 • İngilizce’yi Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü ifade etmek
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler oluşturmak
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulamak
 • İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
 • İngilizce’yi Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü ifade etmek
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek
 • Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum içinde, İngilizce öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişim hedefleri belirlemek, fırsatlar kollamak ve mesleki gelişime yönelik araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler oluşturmak
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulamak
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
 • İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
 • İngilizce’yi Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü ifade etmek
 • Öğrenme ortamlarında ve toplum içinde, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek
 • Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum içinde, İngilizce öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişim hedefleri belirlemek, fırsatlar kollamak ve mesleki gelişime yönelik araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler oluşturmak
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulamak
 • İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek
 • Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum içinde, İngilizce öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişim hedefleri belirlemek, fırsatlar kollamak ve mesleki gelişime yönelik araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler oluşturmak
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulamak
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
 • İngilizce’yi Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü ifade etmek
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler oluşturmak
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
 • İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İngilizce Öğretmenliği doktora programı başarıyla tamamlayanlar ulusal veya uluslararası eğitim kurumlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya dil eğitimi uzmanları olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olanlar, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası araştırma projelerine başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders döneminde sunumlar, proje çalışmaları, araştırmalar, zorunlu okumalar olmak üzere alternatif ölçme ve değerlendirme süreçleri uygulanır. Doktora mezuniyet koşullarından olan alanında özgün bir doktora tezi hazırlaması gerekmektedir.
12
Mezuniyet Koşulları
Toplam 24 kredilik ders alınması asgari şarttır. Dört ders zorunludur. Bu derslerin ikisi birinci yarıyılda, ikisi ise ikinci yarıyılda yer almaktadır. Derslerin her biri üç kredidir. Programda iki yarıyılda üçer tane olmak üzere ikişer kredilik toplam altı bölüm içi seçmeli ders alınması şartı vardır. Bunların yanı sıra ders ve tez aşamasında bir seminer, doktora yeterlilik, tez önerisi, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS´den başarılı olunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Koordinatörü:
Doç.Dr. Ufuk ÖZEN BAYKENT
tel. 0 224 2755036
e-mail: ufukozen@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatör Yardımcısı:
Öğr.Gör. Dr. Şule ÇELİK KORKMAZ
tel. 0 224 2942258
e-mail: scelik@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Görükle Kampüsü, TR-16059 Nilüfer, BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Program 4 Profesör, 2 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi 6 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi ile, bazılarında akıllı tahta bulunan kendi dersliklerinde ve 2 çoklu ortam destekli dil sınıfında eğitimi sürdürmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6101 İKİNCİ DİL EDİNİMDE ÇALIŞMALAR Zorunlu 3 0 0 8
ING6103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
ING6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
ING6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
ING6102 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA KURAM VE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
ING6104 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ING6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ING6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
ING6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
ING6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
ING6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
ING6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6105 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEKİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ING6107 YABANCI DİL ÖĞRETMEN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ING6109 PSİKOLOJİ VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
ING6111 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMA Seçmeli 2 0 0 3
ING6113 UZAKTAN DİL ÖĞRENME VE ÖĞRETME AMAÇLI DİJİTAL TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 0 0 3
ING6115 ULUSLARARASI ORTAK DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ING6117 EDİM BİLİM VE YABANCI DİL EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ING6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ING6108 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ING6112 BİREYSEL FARKLILIKLAR VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ING6114 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
ING6116 DİL ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
ING6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr