Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı 1986-1987 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Okulun ilk programlarından biri olarak açılmış ve 2006 yılına kadar eğitime devam etmiştir. Daha sonra 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılına kadar “Gıda Teknolojisi” programı altında “Et ve Ürünleri Opsiyonu” olarak eğitim vermiştir.
2
Verilen Derece
Bu program, Et ve Ürünleri Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Et ve Ürünleri Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Et ve Ürünleri Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Et teknikeri, et ve ürünleri konusunda temel bilgilerle donatılmış, konusunda yeterli bilgiye sahip sanayide kullanılan sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen kişidir. Programın temel amacı, gıda sektöründe üretim, servis, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü ve pazarlama işlerinde çalışacak, gıda güvenliği ve mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip tekniker düzeyinde ara insan gücü yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
2. Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
3. Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
4. Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
5. Çevreye ve sağlığa karşı duyarlı ve koruyucu olmak, oluşabilecek sorunları giderebilecek çözüm önerileri üretebilmek
6. Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
7. Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
8. Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
9. Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
11. Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
12. Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
 • Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
 • Çevreye ve sağlığa karşı duyarlı ve koruyucu olmak, oluşabilecek sorunları giderebilecek çözüm önerileri üretebilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
 • Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1,2
Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak 1,2,3 1
Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak 2
Çevreye ve sağlığa karşı duyarlı ve koruyucu olmak, oluşabilecek sorunları giderebilecek çözüm önerileri üretebilmek 1
Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak 1,2 1
Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1,2 1
Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1
Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak 2 1
Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2
Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek 1,2
Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1
Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak 1,2 2
Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1
Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1 1
Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2 1,2
Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek 1
Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1
Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak 1
Çevreye ve sağlığa karşı duyarlı ve koruyucu olmak, oluşabilecek sorunları giderebilecek çözüm önerileri üretebilmek 1.2 4
Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak 1,2
Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2,3,4
Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak 1
Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 3
Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek 2 2,3,4
Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak 1 1,2,3,4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak 1,2 1
Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak 1
Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1,2
Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2,3 1
Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2
Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 4 4
Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak 1,2
Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak 1,2
Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak 1 1,2
Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2,4
Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1 1
Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek 4
Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak 1,4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 4 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak 1,2
Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak 2,3
Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak 2 1
Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2
Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak 2
Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (et ve ürünleri, hazır yemek sanayi, perakende sektörü, özel laboratuarlar ile bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuarları) “Et ve Ürünleri Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS’ den (Dikey Geçiş Sınavı) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Ziraat Mühendisliği-Zootekni” bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 70`ine, uygulamaların en az % 80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı:
Dr. Nalan ÇIrak
U.Ü. Teknik Bilimler MYO Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı
16059/Görükle/Bursa
Tel: 0224 2942365
e-mail: nfiliz@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi Programında 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programımızın et işleme ünitesinde; et işleme, hazır et ürünleri uygulamaları yapılabilirken, fermente ve/veya haşlanmış et ürünleri Veteriner Fakültesi Et İşleme Ünitesinde yaptırılabilmektedir. Ayrıca bölgemiz mezbaha ve et entegre tesislerinde (ÇİMET) uygulamalarımız sürdürülebilmektedir. Gıda analiz laboratuarında, et ve ürünlerinin analizleri yaptırılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPZ101 ET İŞLEME I Zorunlu 3 2 0 4
ETPZ107 MEZBAHA BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ETPZ109 ET BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ETPZ121 KIRMIZI ET ÜRETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
GESZ103 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
GIDZ101 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 2 2 0 3
GIDZ115 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
HRTZ115 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPZ102 ET İŞLEME II Zorunlu 4 2 0 5
GIDZ102 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 2 2 0 3
GIDZ104 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
GIDZ108 LABORATUVAR TEKNİĞİ I Zorunlu 2 2 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPZ201 ET TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 2 0 5
ETPZ203 ET PİŞİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 3
ETPZ205 ET İŞLEME MAKİNELERİ VE BAKIMI Zorunlu 1 2 0 3
ETPZ215 SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
TBMYO1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPS206 GIDA KODEKSİ Zorunlu 2 0 0 3
ETPS214 KANATLI TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
ETPZ202 ET TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 3 2 0 5
GIDZ208 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 0 3
TBMYO2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESS012 ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
GESS105 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
GIDS112 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 1 2 0 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESS012 ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
GESS105 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
GIDS112 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 1 2 0 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPS111 ET VE ÜRÜNLERİ MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ETPS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
GESS010 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
GESS203 STARTER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 0 3
GESS205 LABORATUVAR TEKNİĞİ II Seçmeli 1 2 0 3
GIDS114 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS215 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPS208 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ETPS218 YAN ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ETPS220 ET İŞLETMELERİNDE YÖNTEM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
ETPS222 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
GESS011 AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr