Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı 1986-1987 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Okulun ilk programlarından biri olarak açılmış ve 2006 yılına kadar eğitime devam etmiştir. Daha sonra 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılına kadar “Gıda Teknolojisi” programı altında “Et ve Ürünleri Opsiyonu” olarak eğitim vermiştir.
2
Verilen Derece
Bu program, Et ve Ürünleri Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Et ve Ürünleri Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Et ve Ürünleri Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Et teknikeri, et ve ürünleri konusunda temel bilgilerle donatılmış, konusunda yeterli bilgiye sahip sanayide kullanılan sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen kişidir. Programın temel amacı, gıda sektöründe üretim, servis, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü ve pazarlama işlerinde çalışacak, gıda güvenliği ve mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip tekniker düzeyinde ara insan gücü yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
2. Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
3. Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
4. Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
5. Çevreye ve sağlığa karşı duyarlı ve koruyucu olmak, oluşabilecek sorunları giderebilecek çözüm önerileri üretebilmek
6. Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
7. Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
8. Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
9. Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
11. Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
12. Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
 • Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
 • Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Çevreye ve sağlığa karşı duyarlı ve koruyucu olmak, oluşabilecek sorunları giderebilecek çözüm önerileri üretebilmek
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hâkim, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Et endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
 • Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi ve uygulama kabiliyetine sahip olmak
 • Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Et işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
 • Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
 • Et ve ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (et ve ürünleri, hazır yemek sanayi, perakende sektörü, özel laboratuarlar ile bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuarları) “Et ve Ürünleri Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS’ den (Dikey Geçiş Sınavı) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Ziraat Mühendisliği-Zootekni” bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 70`ine, uygulamaların en az % 80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı:
Dr. Nalan ÇIrak
U.Ü. Teknik Bilimler MYO Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı
16059/Görükle/Bursa
Tel: 0224 2942365
e-mail: nfiliz@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi Programında 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programımızın et işleme ünitesinde; et işleme, hazır et ürünleri uygulamaları yapılabilirken, fermente ve/veya haşlanmış et ürünleri Veteriner Fakültesi Et İşleme Ünitesinde yaptırılabilmektedir. Ayrıca bölgemiz mezbaha ve et entegre tesislerinde (ÇİMET) uygulamalarımız sürdürülebilmektedir. Gıda analiz laboratuarında, et ve ürünlerinin analizleri yaptırılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPZ101 ET İŞLEME I Zorunlu 4 2 0 5
ETPZ107 MEZBAHA BİLİMİ Zorunlu 2 1 0 3
ETPZ109 MORFOLOJİ Zorunlu 2 1 0 3
ETPZ111 ET VE ÜRÜNLERİ MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
GESZ101 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
GESZ103 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
GIDZ101 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 2 2 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPZ102 ET İŞLEME II Zorunlu 4 2 0 6
GESZ105 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 3
GIDZ104 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
GIDZ108 LABORATUVAR TEKNİĞİ I Zorunlu 1 2 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPZ201 ET TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 2 0 5
ETPZ203 ET PİŞİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 3
ETPZ205 ET İŞLEME MAKİNELERİ VE BAKIMI Zorunlu 1 2 0 3
ETPZ215 SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
TBMYO1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPS214 KANATLI TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
ETPZ202 ET TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 3 2 0 5
GIDS209 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 0 3
TBMYO2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GTP219 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
GESS203 STARTER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 0 3
GESS205 LABORATUVAR TEKNİĞİ II Seçmeli 1 2 0 3
GESZ010 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS112 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS114 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS116 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS215 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDZ102 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ETPS206 GIDA KODEKSİ Seçmeli 2 0 0 3
ETPS208 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ETPS218 YAN ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
ETPS220 ET İŞLETMELERİNDE YÖNTEM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
ETPS222 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
GESS011 AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr