Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Arkeoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2005 yılında kurulmuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları aktif durumdadır. Bölümde 3 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Bölümümüzde 1 yıl Almanca zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir.
Bölümümüz bünyesinde ¨Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UMAM)¨ ve ¨Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARAM)¨ olmak üzere 2 adet araştırma merkezi mevcuttur.
Doktora eğitimi 2010 yılında başlamıştır. Bölge arkeolojisinin (Bithynia ve Mysia) yanı sıra, Genel Klasik Arkeoloji, sualtı arkeolojisi ve antik çağ mozaikleri üzerine dersler verilmektedir.
2
Verilen Derece
Doktora Derecesi
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Arkeoloji Alanında Yüksek Lisans diploması 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (EA Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS ve YÖKDİL için (İngilizce, Almanca) en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi gerekmektedir(Türkiye´de eğitim görenler hariç). -ALES %50+ GANO %15+ YAB. DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için - GANO%50+MÜLAKAT%50 Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Arkeoloji bölümünün doktora programında mevcut derslerden en az 240 AKTS´lik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Bölgesel Uygarlıklar, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi ve Antik Çağ Mozaik Sanatı konularında yoğunlaşmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
2. Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
3. Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
4. Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
5. Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
6. Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
7. Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak.
8. Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
9. Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
10. Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
11. Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
12. Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak.
 • Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
 • Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak.
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1,4 3,5
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak. 4 3,5
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2,3,4 1,2,5
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme. 1,2,4 1,2,5
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,4 1,2,5
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme. 1,2,4 1,2,5
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme. 4 1,3,4,5
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 2,4 1,2
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2,3 1,2,5
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,2,4 1,2,5
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
2-Beşeri bilimler alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir; beşeri bilimler alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.
3-Özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
4-Beşeri bilimler alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.
5-Beşeri bilimler alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1,2 1,2,3
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak. 1,2 1,2,3
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2 1,2,3
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme. 1,2 1,2
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme. 1,2 1,2
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme. 1,2 1,2
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme. 1,2 1,2,3
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1,2 1,2
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1,2 1
Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2 1,2
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,2 1,2
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak beşeri bilimler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün
2-Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Beşeri bilimler alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak. 1,3,5
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 3 1,2,3,4,5
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme. 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme. 1,2 1,2,3,4,5,6
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme. 1 1,3
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme. 2 3,4
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1 1,3,5
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1,2,3 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
3-Beşeri bilimler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekler.
5-Tarihi ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilgili alandaki akademik ve mesleki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katkıda bulunur.
6-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçleri yönetir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 2
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak. 2 2
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,3 1,2,3,4
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme. 3 1,2,3
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme. 1,3 1,2,3,5
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme. 1,3 1,2
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme. 2 1,2
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1,3 2,3
Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,3 1,2,4
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.
2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili özgün çalışmalar yaparak ya da var olan çalışmalara yeni yorumlar getirirerek bilginin sınırlarını genişletir.
3-Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.
4-Beşeri bilimler alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 3 2,3
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak. 2 2
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 2 1,2
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme. 2 1,2
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme. 2 1,2
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme. 2 2,4
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme. 2 1,2
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 2
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 2 1,2
Microsoft Office, Photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 3 3,4
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 2 2
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Beşeri bilimler alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hâkim olmak. 1 1
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1 1,2
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme. 1 1,2
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme. 1 1,2
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme. 1 1,2
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme. 1,2
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1 1
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirir.
2-Beşeri bilimler alanında ileri düzeydeki bilgileri, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla sorumluluğu altındaki kişilere anlatır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı´nın ve yerel belediyelerde arkeolog olarak çalışma imkânına sahip bulunmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB veya CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
E-posta: mustafasahin@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941891
Program Koordinatörü:Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ
E-mail: sgunduz@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2942849
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü
16240 Görükle/Nilüfer/BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkânları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır.
Bölümün yürütmüş olduğu kazı ve yüzey araştırması aşağıda belirtilmiştir:
İznik Bazilika Sualtı Kazıları (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Apollonia a.R. (Gölyazı) Kazıları (Prof.Dr. Derya ŞAHİN başkanlığında)
Priene Antik Kenti Kazıları (Prof. Dr. İ. Hakan MERT başkanlığında)
Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ başkanlığında)
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6101 MYSİA VE BİTHYNİA KÜLTÜR TARİHİ Zorunlu 3 0 0 7
ARK6103 ARKEOLOJİ TEORİSİ VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7
ARK6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6102 ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
ARK6104 ARKEOLOJİDE MATEMATİKSEL VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 6
ARK6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ARK6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ARK6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ARK6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
ARK6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
ARK6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
ARK6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
ARK6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5380 BH HEYKEL SANATI I Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5381 BH MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ I Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5382 BH MİMARLIK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5383 BH ROMA MİMARİSİ I Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5384 BH HEYKEL SANATI II Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5385 BH MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ II Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5386 BH MİMARLIK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5387 BH ROMA MİMARİSİ II Zorunlu 2 0 0 7,5
Toplam 60
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6105 ANADOLU MOZAİK İKONOGRAFİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6107 SUALTI KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA ALAN YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6109 ROMA VATANDAŞ PORTRELERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6111 ANTİK ÇAĞDA İZNİK VE ÇEVRESİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6113 KNİDOS MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6115 ROMA TARİHİ VE HUKUKU Seçmeli 2 0 0 5
ARK6117 ESKİ ÖNASYA’DA KONUT MİMARİSİ, TAPINAK VE SARAYLAR Seçmeli 2 0 0 5
ARK6119 ESKİ ÖNASYA’DA EKONOMİ, TİCARET, MALZEME, TEKNİK VE ÜRETİM Seçmeli 2 0 0 5
ARK6121 ESKİ ÖNASYA’DA SERAMİK SANATI’NIN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6123 EGE VE MARMARA BÖLGESİNDE SERAMİK SANATI’NIN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6125 KARŞILAŞTIRMALI ANADOLU VE YAKINDOĞU PREHİSTORYASI Seçmeli 2 0 0 5
ARK6127 ANTİK ÇAĞ SANATINDA İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6129 BATIYA AÇILIŞ DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6131 ANTİK ÇAĞ KAMU ALAN VE YAPILARI Seçmeli 2 0 0 5
ARK6133 BRONZ ÇAĞINDA ANADOLU VE KUZEY KAFKAS UYGARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 5
ARK6135 APHRODİSİAS HEYKELTIRAŞLIK ATÖLYESİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK6137 MİLETOS:TOPOGRAFYA VE KENTLEŞME TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK6106 ROMA ÇAĞINDA MOZAİK İKONOGRAFİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6108 ANTİK ÇAĞDA ÖLÜ GÖMME ADETLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6110 MYSİA VE BİTHYNİA KÜLTÜR TARİHİ (BİZANS VE ERKEN OSMANLI) Seçmeli 2 0 0 4
ARK6112 ANTİK ÇAĞDA BURSA VE ÇEVRESİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6114 STRATONİKEİA MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6116 PRİENE MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6118 MİKEN-GİRİT UYGARLIKLARI VE SANATI Seçmeli 2 0 0 4
ARK6120 ÖN ASYA ARKEOLOJİSİNDE KRONOLOJİ VE STRATİGRAFİ SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
ARK6122 ARKEOLOJİK VE FİLOLOJİK ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA ESKİ ÖNASYA DİNİ İNANÇLARI Seçmeli 2 0 0 4
ARK6124 ESKİ ÖNASYA’DA MÜHÜR SANATI Seçmeli 2 0 0 4
ARK6126 HİTİT SANATI, HİTİTİ ŞEHİRLERİNDEN ÖRNEKLER VE HİTİTLERİN ÇEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6128 ANADOLU VE MEZOPOTAMYA TASVİR SANATINDA İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6130 OSMANLI SİVİL MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6132 ROMA SANATINDA İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6134 ANTİK ÇAĞ SİVİL MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK6136 BRONZ ÇAĞINDA ANADOLU VE GÜNEY KAFKAS UYGARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 4
ARK6138 HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE ANADOLU'DA SERAMİK ATÖLYELERİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr