Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İki öğretim üyesi ile 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde öğrencisiz olarak eğitim ve araştırma çalışmalarına başlayan Toprak Bölümü 1984-1993 tarihleri arasında Fakülte bünyesindeki diğer bölümlere konusu ile ilgili Ziraat mühendisliği temel dersleri vermiştir. 1985 yılında ise Lisansüstü eğitimine başlanılmıştır. Bölüme ilk kez 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Lisans düzeyinde öğrenci alınmıştır. Toprak Bölümünün adı 02.06.2010 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak değiştirilmiş olup bölümümüzde halen altı Profesör, bir Doçent, iki Doktor Öğretim üyesi ve bir sekreter görev yapmaktadır.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde, bölümün kuruluşundan günümüze kadar bölge ve ülke tarımının kimi sorunlarının çözümüne yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından (TÜBİTAK, DPT, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Destekleme Komisyon Başkanlığı, Çevre Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Bonn Üniversitesi, British Council, Sanayi Kuruluşları (Sütaş, Penguen vb.), Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi) desteklenen çok sayıda araştırma projeleri yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Halen bölümümüzde U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı tarafından desteklenen 2 adet araştırma projesi yürütülmektedir. Ayrıca bölüm öğretim üyeleri bölge tarımının sorunlarının çözümü, üretilen bilgilerin paylaşılması ve yayılması amacıyla çok sayıda panelde, çalışma toplantılarında ve görsel basında görev alarak ilgili kesimlerin bilgilendirilmesi faaliyetlerini de sürdürmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavında MF-2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekir. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarması, zorunlu stajını tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün amacı ülke ve bölgenin toprak ve tarımsal üretim ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik araştırmalar yürütmek, ülke tarımının gerçekleriyle uyumlu ve çalışma konularını özümsemiş, çağdaş bilgilerle donanmış Toprak Bilimi ve Bitki Besleme uzmanları yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek.
2. Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak.
3. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak.
4. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak.
5. Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
6. Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
7. Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
8. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak
9. Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak.
10. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
11. Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
12. Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek.
13. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak.
 • Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek.
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek.
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak
 • Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak. 1,2 2,3
Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak. 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 1,2 3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak 1,2 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek. 1,2 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2
Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2 1,2,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
2-Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1 1,3,4
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1 1,3,4
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak. 1 1,3,4
Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak. 1 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 1 1,3,4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak 1 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek. 1 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak. 1 1,4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak. 1 1,3,4,5
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1 1,3,4
Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1 1,3,4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek. 1 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
3-Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
4-Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek. 1,2 2,3
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak. 1,2
Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak. 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 1,2 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek. 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak. 1,2
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2 4
Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3 1
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3 1
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak. 1,2,3 1
Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 1,2,3 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak 1,2,3 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak. 1,2,3 1
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2,3 2,3
Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2,3 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2,3
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
2-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Disiplinler arası çalışma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3,4,5 4
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3,4,5 4
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak. 1,2,3,4,5
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 1,2,3,4,5 2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak 1,2,3,4,5
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak. 1,2,3,4,5 4
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2,3,4,5
Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2,3,4,5 1,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2,3,4,5 6,7
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3,4,5 2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
3-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
4-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
5-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3 3
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3 3
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları ülke çıkarları ile tarım ve çevre korumayı gözeterek uygulayabilme becerisi kazanmak. 1,2,3 4
Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma - geliştirme projelerinde yer alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 1,2,3 2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanmak 1,2,3 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenmek. 1,2,3 3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanmak. 1,2,3 2,3
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2,3 3
Ülkemizde ve Dünyada Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2,3 2,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2,3
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Sorgular ve araştırır.
3-Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
4-Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitülerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı devlet su işlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Üniversitelerde, İl özel idarelerinde, Belediyelerde, kamu ve özel bankalarda, ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, sulama birliklerinde, sigorta şirketlerinde, arazi toplulaştırmasında faaliyet gösteren mühendislik firmalarında, özel tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, toprak, bitki, su ve gübre analiz laboratuvarlarında, kimyasal ve organik gübre fabrikalarında, ilaç, tohum ve gübre bayilerinde çalışma imkanları bulmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Fen Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanını ve kabul edilen yabancı dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Değerlendirmeler Bursa Uludağ Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ilkelerine göre yapılmaktadır. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınır) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl değerlendirme yapılabilmesi için yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı olmak (240 AKTS karşılığı) 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü C Blok Kat 1. Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer / BURSA
e-posta: toprakbol@uludag.edu.tr
tel: 0 224 2941530
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cumhur AYDINALP cumhur@uludag.edu.tr
Program koordinatörü ve Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Hakan ÇELİK hcelik@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü her türlü toprak, bitki, su, gübre ve çevresel atıkların analizlerinin yapılabileceği modern Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuvarında, yeni teknoloji ürünü alet ve ekipmanlarla donatılmış Enstrümantal Analiz Laboratuvarında, doğal kaynakların izlenmesi, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi ile veri tabanlarının oluşturulması amaçlı Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarında, toprak etüd ve haritalama çalışmalarına yönelik Kartoğrafya ve Toprak Etüd Haritalama Laboratuvarında, toprak koruma ve erozyon çalışmalarının yürütüldüğü Toprak Fiziği Laboratuvarında, 250 m2 lik topraklı ve topraksız yetiştiricilik çalışmalarının yürütüldüğü bir adet plastik ve NFT sisteminin yer aldığı bir adet 150 m2 lik cam serada eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1501 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
BYL1197 GENEL BOTANİK Zorunlu 3 0 0 4
FZK1085 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
KIM1079 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
MAT1075 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
OTP1003 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
TAR1301 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
TPR1901 JEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
TPR1903 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1502 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 3
BYL1186 ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
KIM1080 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
MAT1076 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
TEK1702 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
TEK1704 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 3
TPR1902 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
TPR1904 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 1 2 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH2103 BİTKİ BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
BSM2801 TARIM MAKİNALARI Zorunlu 1 2 0 3
BSM2807 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
BSM2809 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 0 2
GMD2201 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 3
GMD2211 GIDA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
TAR2301 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 3
TPR2901 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
TPR2903 LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 1 0 2 3
ZOO2401 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH2102 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
BSM2502 SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 1 2 0 4
BTK2602 BİTKİ KORUMA Zorunlu 3 0 0 4
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
STJ1 2.SIN STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TEK2702 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 4
TPR2902 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 2 0 3
TPR2906 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME DEONTOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 2
ZOO2402 GENETİK Zorunlu 3 0 0 3
ZOO2404 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. -4
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3821 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
TPR3901 BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 3
TPR3907 TOPRAK FİZİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
TPR3913 MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 0 4 0 2
TPR3917 TOPRAK MİNERALOJİSİ Zorunlu 1 2 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ2 3.SIN STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TPR3902 GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 2 2 0 4
TPR3904 TOPRAK KİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
TPR3912 TOPRAK VERİMLİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
TPR3918-Z MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TPR4901 TOPRAK GENESİSİ VE SINIFLANDIRILMASI Zorunlu 2 2 0 4
TPR4905 TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK-HİDROPONİK Zorunlu 2 2 0 3
TPR4909 ÇEVRESEL TOPRAK SORUNLARI Zorunlu 2 0 0 3
TPR4917 TASARIM VE PROJE I Zorunlu 0 4 0 1
TPR4919 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TPR4902-Z TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA Zorunlu 2 2 0 4
TPR4904-Z TOPRAK VE SU KORUMA Zorunlu 2 0 0 3
TPR4906 TASARIM VE PROJE II Zorunlu 0 4 0 1
TPR4910-Z TÜRKİYE TOPRAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
TPR4916-Z TOPRAK MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PFS1001 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PFE2002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TPR3903-S KARTOGRAFYA Seçmeli 1 2 0 4
TPR3909-S VERİMLİLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ I Seçmeli 1 2 0 4
TPR3911-S TOPRAK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TPR3913-S JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
TPR3915-S TOPRAK VE EKOSİSTEM Seçmeli 2 0 0 4
BAH3001PDS ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
BAH3113PDS BAHÇE BİTKİLERİNDE İNTERNET UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
BAH4117PDS KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BTK3617PDS PARK VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
BTK4611PDS PARK VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 2 2 0 3
BTK4613PDS SEBZE HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 3
BTK4615PDS SUPTROPİKAL İKLİM MEYVE ZARARLILARI Seçmeli 1 2 0 3
BTK4619PDS TOHUM PATOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
BTK4625PDS PESTİSİTLER VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
TAR3301PDS TAHILLAR Seçmeli 2 0 0 3
TAR3305PDS TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3319PDS YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİNİN GENEL ESASLARI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3327PDS BİTKİ ÇOĞALTMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TAR3333PDS BİTKİ GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3713PDS TARIM SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3409PDS ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3411PDS SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3413PDS KANATLI ÜRETİMİNDE HİJYEN VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3423PDS HAYVAN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
PFE3001 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
PFE3003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TPR3908-S PETROGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
TPR3914-S VERİMLİLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ II Seçmeli 1 2 0 4
TPR3916-S SU KALİTESİ Seçmeli 1 2 0 4
TPR3920-S KOMPOST YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
TPR3922-S PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 2 0 0 4
TPR3924 TOPRAKTA HİDROLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 1 2 0 4
BAH3010PDS İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3302PDS ÇAYIR MERA AMENAJMANI Seçmeli 1 2 0 3
TAR3306PDS SİTOGENETİK Seçmeli 2 0 0 3
TAR3310PDS ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
TAR3316PDS TARLA ÜRÜNLERİNİN STANDARDİZASYONU VE DEPOLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3328PDS BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3406PDS HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3408PDS AT YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3410PDS KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES FİZYOLOJİSİ VE KORKU DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3420PDS DEVE KUŞU YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3424PDS HAYVANCILIK ÖRGÜTLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3426PDS ALTERNATİF KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3432PDS ET ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3436PDS EKOLOJİK TARIMDA HAYVANCILIK Seçmeli 2 0 0 3
PFE3002 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
PFE3004 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GSD4247-SS TARIMSAL UYGULAMALARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4723-SS TÜRKİYENİN KIRSAL KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4725-SS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPOR YAZIMI Seçmeli 3 0 0 3
TEK4727-SS TARIMDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
TPR4913-S UZAKTAN ALGILAMA VE TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
TPR4915-S TARLA VE ÇAYIR-MER'A BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR4921-S TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
PFE4001 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK4724-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4726-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 3
TEK4728-SS TARIM VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
TEK4744-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
TPR4918-S BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 1 2 0 3
TPR4920-S ARAZİ YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TPR4924-S ORGANİK TARIMDA GÜBRELEME Seçmeli 1 2 0 3
TPR4926-S BİTKİ VE TOPRAK ANALİZ RAPORU VE REÇETE YAZIMI Seçmeli 2 0 0 3
PFD-MEB ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 10
PFE4002 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr