Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarla Bitkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Tarla Bitkileri Bölümü, 1981 yılında Bursa Ziraat Meslek Lisesi´nde kurulmuş ve ilk öğrencilerini 1982 yılında almaya başlamıştır. Kurulduğu yıl 6 olan öğretim üyesi sayısı 2020 yılında 13´ye yükselmiştir. Bölümümüz eğitim ve öğretimine 1985-95 yılları arasında Tezok Kampüsü´nde devam etmiş, 1996 yılından itibaren de Görükle Kampüsü´ne taşınmıştır.
Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye´de bitkisel üretimi en geniş bir şekilde temsil eden bölümdür. Tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri, tıbbi bitkiler, yem bitkileri ve çayır mera konularında yetiştiricilik, çeşit geliştirme ile biyoteknoloji ve doku kültürü alanlarında teorik ve uygulamalı dersler veren bu bölüm, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı ile Yem Bitkileri ve Çayır-Mera bilim dallarından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Tarla Bitkileri bölümü, yükseköğretimde Tarla Bitkileri bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Tarla Bitkileri Bölümü´nün dört yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler Tarla Bitkileri alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarla Bitkileri Bölümünden lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Eğitim ve öğretimi boyunca edindiği bilgilerin hangilerinin kendi ilgi alanına girdiğini fark eden, uzmanlaşacağı alanlarını belirleyebilen, uzmanlaştığı alanlarda bilgi birikimini artıran, bu bilgileri kimlere ve nasıl ulaştıracağını bilen, işini seven bireyler yetiştirmektir.
Tarla Bitkileri Anabilim dalı, öğrencilerine verdiği lisans dersleri ve yaptırdığı tez çalışmaları ile teorik bilgi üretimi yanında, uygulamaya yönelik pratik üretim çalışmaları yapmayı görev edinmiştir. Özellikle, Bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun, uygulamalı çalışmalar yapılması, bu bilgilerin üreticilere ulaştırılmasına öncülük edilmesi, ıslah ettiği üstün verimli ve kaliteli çeşitler ile üretim artışı bu görevin ana hedefleri arasındadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
2. Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3. Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
4. Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
5. Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
7. Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
10. Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi,
11. Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 • Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 • Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi,
 • Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi,
 • Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
 • Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 • Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
 • Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi,
 • Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,
 • Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 • Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 • Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
 • Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi,
 • Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi,
 • Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 • Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 • Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
Öğrenme Yetkinliği
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
 • Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 • Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,
 • Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi,
 • Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
 • Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2 3
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi, 1,2 1,3
Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, 1,2 1,2,3
Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2 2,3
Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi, 1,2 3
Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi, 1,2 2
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi, 1,2 1,2,3
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 1,2 2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 1,2 3
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi, 1,2 1,3
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi, 1,2 3
Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
2-Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi, 1 3,4
Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi, 1 1,2,3
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi, 1 2,4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 1 3
Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1 1,2
1 3,4
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi, 1 2,3,4
Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi, 1 1,2,3,4
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi, 1 2
Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1 1,2,3
Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, 1 1,2,3,4
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
3-Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
4-Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2 1,3
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 1,2 1,3
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi, 1,2 1,3
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi, 1,2 1,2,3,4
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi, 1,2 1,3
Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi, 1,2 1,3
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi, 1,2 2,4
Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1,2 1,2,4
Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi, 1,2 2,3
Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, 1,2 1,3
Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 1,2 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi, 1,2,3 1,2
1,2,3 1,2,4
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi, 1,2,3 1,2
Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi, 1,2,3 2
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi, 1,2,3 1,2
Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2
Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1,2,3 2,4
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi, 1,2,3 3
Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, 1,2,3 1,2
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi, 1,2,3 1,2,4
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 1,2,3 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
2-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Disiplinler arası çalışma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 1,2,3,4,5 3,4,7
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi, 1,2,3,4,5
Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi, 1,2,3,4,5 1,7
Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi, 1,2,3,4,5 2,3,4,5,7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 1,2,3,4,5 1,2,5
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi, 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,7
1,2,3,4,5 1,2,3,4,7
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi, 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7
Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi, 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7
Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2,3,4,5 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
3-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
4-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
5-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, 1,2,3 2,3,4
Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi, 1,2,3 4
1,2,3 4
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Ziraat Mühendisliği hakkında bilgi, 1,2,3 1,2,3,4
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi, 1,2,3 4
Tarla Bitkileri alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2
Tarla Bitkileri alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 1,2,3 2,3
Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi, 1,2,3 2,3
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi, 1,2,3 1,2,3,4
Ziraat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1,2,3 4
Matematik, Fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi, 1,2,3 1,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 1,2,3 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Sorgular ve araştırır.
3-Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
4-Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım ve Orman Bakanlığı´na Bağlı Tarım il Müdürlükleri´nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri´nde, ayrıca şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimlerinde, DSİ genel müdürlüklerinde, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesinde, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, seralarda çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az % 70`ine, uygulamaların en az % 80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tarla Bitkileri Bölümünü başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, mezuniyet projesini ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Görükle/BURSA
e-mail agoksoy@uludag.edu.tr
Telefon : 0 224 2941515
Bologna Koordinatörü:
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Görükle/BURSA
e-mail: esra@uludag.edu.tr
Telefon : 0 224 2941526

15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
Bölüm Başkan Yardımcıları :
Prof. Dr. Mehmet SİNCİK
Doç. Dr. Oya KAÇAR
Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
e-mail: agoksoy@uludag.edu.tr
2941515
Prof. Dr. İlhan TURGUT
e-mail:iturgut@uludag.edu.tr
2941516
Prof. Dr. Köksal YAĞDI
e-mail:kyagdi@uludag.edu.tr
2941517
Prof. Dr. Nazan DAĞÜSTÜ
e-mail:ndagustu@uludag.edu.tr
2941518
Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ
e-mail:ubilgili@uludag.edu.tr
2941519
Prof. Dr. Ayşen UZUN
e-mail:uzunay@uludag.edu.tr
2941520
Prof. Dr. Mehmet SİNCİK
e-mail:sincik@uludag.edu.tr
2941522
Prof. Dr. Abdullah KARASU
e-mail:akarasu@uludag.edu.tr
2941514
Prof. Dr. Birol TAŞ
e-mail:biroltas@uludag.edu.tr
2941513
Prof. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI
e-mail:ebudakli@uludag.edu.tr
2941524
Prof. Dr. Murat ERMAN
e-mail: muraterman@uludag.edu.tr
2941468
Doç. Dr. Oya KAÇAR
e-mail:okacar@uludag.edu.tr
2941523
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
e-mail:esra@uludag.edu.tr
2941526
Araş. Gör. P. Ceren Özer
e-mail:cerenbastas@uludag.edu.tr
2941467
BÖLÜM SEKRETERİ
Gülşah KILIÇ
e-mail:tarlabitkileri@uludag.edu.tr
2941510
Öğretim: Dört yıl devam eden lisans eğitiminde, öğrenciler aldıkları dersler ve özellikle kendi başlarına yaptıkları bitirme çalışmaları ile bilgilerini arttırmaktadırlar. Ayrıca bu süre zarfında üzerinde çalıştığı konuya ait iş sorumluluğuna sahip olmaktadırlar.
Araştırma: Merkezi ve bölüm kütüphanesi ve internet sayesinde, eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü araştırmalar için gerekli olan yayınlara kolaylıkla erişme imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda bölümde gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile lisans öğrencilerinin bitkileri yakından tanımaları ve yetiştiriciliğinin tüm aşamalarını yakından görmeleri sağlanmaktadır.
İnsan Kaynakları: Bölümümüz lisans eğitimi yaptırabilecek yeterlilikte öğretim üyesine sahiptir. Fiziki Alanlar: Lisans eğitimi sırasında arazi uygulamaları yapabilmek için gerekli olan fiziki alan imkanları yeterlidir. Belirli analizlerin yapılabilmesi için laboratuvar imkanları da mevcuttur.
Uluslar Arası İlişkiler: Ziraat Fakültesi, İsrail, Almanya ve Bulgaristan ile işbirliği içindedir. Toplumla İletişim: Bölümümüzde öğretim üyelerimizin özel gayretleri sonucu çiftçilere değişik konularda bilgiler verilmekte; bu amaçla köylere gidilerek toplantılar yapılmakta, medya aracılığı ile farklı konularda toplum aydınlatılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1501 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
BYL1183 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 5
FZK1085 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
K1M1085 KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
MAT1075 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
OTP1003 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
TAR1301 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
TAR1303 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1502 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 4
BYL1186 ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
MAT1076 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
TAR1302 TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
TEK1702 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
TEK1704 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
TPR1902 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM2801 TARIM MAKİNALARI Zorunlu 1 2 0 4
GMD2201 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
GMD2211 GIDA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
TAR2305 BİTKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 1 2 0 5
ZOO2401 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM2502 SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 1 2 0 4
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
STJ1 2.SIN STAJ I Zorunlu 0 0 0 5
TAR2306 TARIM DEONTOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 2
TEK2702 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 4
TPR2904 TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 0 0 2
ZOO2402 GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
ZOO2404 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR3303-Z DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
TAR3315-Z ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 4
TAR3323-Z TARLA TARIMI Zorunlu 2 0 0 4
TAR3325-Z BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 0 0 4
TAR3329-Z MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 0 4 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR3304-Z ÇAYIR-MER'A ISLAHI Zorunlu 1 2 0 3
TAR3308-Z ÇİM ALANLAR Zorunlu 2 2 0 4
TAR3318-Z YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER Zorunlu 1 2 0 4
TAR3322 TOHUMLUK BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 1 2 0 4
TAR3324-Z ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Zorunlu 2 2 0 4
TAR3326-Z MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR4301-Z YEMBİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 2
TAR4303-Z NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 2
TAR4305-Z SERİN İKLİM TAHILLARI Zorunlu 1 2 0 2
TAR4319-Z LİF BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 2
TAR4321-Z TIBBİ BİTKİLER Zorunlu 1 2 0 2
TAR4331 MEZUNİYET PROJESİ I Zorunlu 0 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ2 3.SIN STAJ-2 (BÖLÜME YÖNELİK STAJ) Zorunlu 0 0 0 5
TAR4306-Z SICAK İKLİM TAHILLARI Zorunlu 2 0 0 3
TAR4308-Z YAĞ BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 3
TAR4312 MEZUNİYET PROJESİ II Zorunlu 0 2 0 3
TAR4314-Z TARLA BİTKİLERİNDE ORGANİK TARIM Zorunlu 2 0 0 2
TAR4326-Z KEYF BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PYZ2101-S PEYZAJ Seçmeli 2 0 0 3
TPR2901 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH2102 BAHÇE BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BTK2602 BİTKİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR3301-S TAHILLAR Seçmeli 2 0 0 3
TAR3305-S TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3319-S YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİNİN GENEL ESASLARI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3327-S BİTKİ ÇOĞALTMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TAR3333-S BİTKİ GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3335-S TARLA BİTKİLERİ MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 3
TAR3337-S İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİSEL ÜRETİME ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3339-S KURU TARIM Seçmeli 2 0 0 3
BAH3001PDS ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
BAH3111PDS ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 1 2 0 3
BAH3113PDS BAHÇE BİTKİLERİNDE İNTERNET UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
BAH4117PDS KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM3543PDS BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4545PDS TARIMSAL ATIK YÖNETİMİ VE BİYOPROSESİ Seçmeli 2 1 0 3
BTK3617PDS PARK VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
BTK3627PDS TARLA BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Seçmeli 2 0 0 3
BTK4611PDS PARK VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 2 2 0 3
BTK4613-PD SEBZE HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 3
BTK4615-PD SUPTROPİKAL İKLİM MEYVE ZARARLILARI Seçmeli 1 2 0 3
BTK4619PDS TOHUM PATOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
BTK4625PDS PESTİSİTLER VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3409PDS ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3413PDS KANATLI ÜRETİMİNDE HİJYEN VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3423PDS HAYVAN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR3302-S ÇAYIR MERA AMENAJMANI Seçmeli 2 1 0 3
TAR3306-S SİTOGENETİK Seçmeli 2 0 0 3
TAR3310-S ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
TAR3316-S TARLA ÜRÜNLERİNİN STANDARDİZASYONU VE DEPOLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3328-S BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3330-S BAZI PSEUDO-TAHIL TÜRLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3332-S SULU TARIM Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3406PDS HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3408PDS AT YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3410PDS KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES FİZYOLOJİSİ VE KORKU DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3420PDS DEVE KUŞU YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3424PDS HAYVANCILIK ÖRGÜTLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3426PDS ALTERNATİF KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3432PDS ET ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3436PDS EKOLOJİK TARIMDA HAYVANCILIK Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR4311-S ENERJİ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR4313-S BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR4325-S BİTKİ MUKAVEMET ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
TAR4327-S YEMBİTKİLERİ ISLAHININ ESASLARI Seçmeli 2 0 0 3
TAR4329-S TARIMSAL AR-GE PROJELERİNİN PLANLANMASI VE YAZIMI Seçmeli 2 0 0 3
TAR4333-S EKİM ÖNCESİ TOHUM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
TAR4335-S TARLA BİTKİLERİ MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 3
TAR4337-S ÖRTÜ BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR4339-S ÇAYIR-MER'ALARDA ZEHİRLİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR4341-S TARLA BİTKİLERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR4343-S ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4247-SS TARIMSAL UYGULAMALARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4723-SS TÜRKİYENİN KIRSAL KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4725-SS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPOR YAZIMI Seçmeli 3 0 0 3
TEK4727-SS TARIMDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
PFE4001 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR4316-S TARLA BİTKİLERİNDE HİBRİD ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
TAR4318-S AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 1 2 0 3
TAR4324-S TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 3
TAR4328-S TARLA BİTKİLERİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
TAR4330-S VEJETASYON ETÜD VE ÖLÇMELERİ Seçmeli 1 2 0 3
TAR4332-S TAHILLARDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ VE MELEZLEME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH4110SS FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4724-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4726-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 3
TEK4728-SS TARIM VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
TEK4744-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr