Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bitki Koruma
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Programı 1981 yılında kurulmuş olup, bölüm (program) düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla yürütmektedir. Program, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır. Entomoloji Anabilim dalı bitki zararlısı böceklerin, nematotların ve akarların teşhisi, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele olanaklarını, Fitopatoloji Anabilim dalı ise bitkilerde hastalık oluşturan biyotik (funguslar, virüsler, bakteriler vb.) ve abiyotik faktörler ile bunlarla savaşım olanaklarını araştırmakta ve bu konularda çalışmalar yürütmektedir.
Bitki Koruma Programı, 4 profesör, 3 Doçent, 1 Yrd. Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Bitki Koruma Programı yükseköğretimde 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabiidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bitki Koruma alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bitki Koruma Programı Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavı´ndan yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bitki Koruma Programı alanında lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bitki koruma lisans programının amacı; tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-patojen ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre savaş yöntemleri konularında lisans eğitimi vererek kamu ve özel tarım sektörünün uzman gereksinimini karşılamak, kentlerde yaşayan ve insan sağlığını tehdit eden böcek ve kemirgen sorunlarını belirleme ve çözümleme yeteneğini geliştirmek, organik ve geleneksel bitkisel üretimde ve depolanmış ürünlerde bitki hastalık ve zararlılarından kaynaklanan sorunları analiz etme, bu konularda temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yaparak önemli tarımsal problemlerin çözümüne katkıda bulunmaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Bitki Koruma problemlerine uygular.
2. Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri öğrenir.
3. Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir.
4. Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir.
5. Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir.
6. Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.
7. Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir.
8. Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
9. Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur.
10. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür.
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanır; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izler ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
 • Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir.
 • Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Bitki Koruma problemlerine uygular.
 • Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.
 • Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri öğrenir.
 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür.
 • Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir.
 • Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir.
 • Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.
 • Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri öğrenir.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
 • Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir.
 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir.
 • Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir.
 • Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur.
 • Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir.
 • Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Bitki Koruma problemlerine uygular.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir.
 • Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.
 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir.
 • Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri öğrenir.
 • Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür.
 • Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Bitki Koruma problemlerine uygular.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanır; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izler ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
 • Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir.
 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür.
 • Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanır; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izler ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir.
 • Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir.
 • Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür.
 • Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.
 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanır; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izler ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir. 1,2 1,2,3
Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri öğrenir. 1,2
Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir. 1,2 1
Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir. 1,2 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür. 2 1,2,3
Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Bitki Koruma problemlerine uygular. 1,2 1,2
Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir. 1,2 1
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. 1,2
Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur. 1,2 1,2,3
Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir. 1,2 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
2-Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir. 1 1,3,4
Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir. 1 1,3,4
Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir. 1 1,3,4
Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur. 1
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. 1
Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Bitki Koruma problemlerine uygular. 1 1,3,4
Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri öğrenir. 1 1,3,4
Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir. 1 1,3,4,5
Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir. 1 1,3,4
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
3-Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
4-Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Bitki Koruma problemlerine uygular. 1
Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir. 1
Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir. 1 1
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. 1,2 1,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 1,2 1,3
Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur. 1,2,3
Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir. 1 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanır; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izler ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri öğrenir. 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür. 1
Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir. 1,2 1,2,3,4
Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir. 2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 1,2,3 2,3,4
Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur. 1,2,3 1,2,3,4
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. 3
Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir. 2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
2-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Disiplinler arası çalışma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir. 3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanır; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izler ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olur. 1,4,5 1,3,5,6,7
Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur. 1,2 7
Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir. 3
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. 5 1
Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir. 3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür. 2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
3-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
4-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
5-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri öğrenir. 4
Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların teşhisini öğrenir. 1
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip edebilir, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir. 2,3 1,2,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür. 2,3 1,2,3
Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir. 1
Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir. 1
Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir. 1 4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanır; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izler ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olur. 2,3
Kentlerde insan sağlığı açısından önemli entomolojik sorunları öğrenir. 1 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Sorgular ve araştırır.
3-Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
4-Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu Kuruluşları; İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri vb. Özel Tarımsal İlaç Firmaları; Bayer CropScience, Hektaş, Sygenta, Basf, Sumitomo Chemical, DuPont, Koruma Şirketler Grubu, AgroBest Grup Tarım İlaçları, Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar, Safa Tarım, Doğa Tarım, Agro Kimya vb. Çevre Sağlığı Hizmetleri; Sistem İlaçlama, National Britannia Çevre Sağlığı Hizmetleri, Uzman İlaçlama, Kutlu İlaçlama ve Peyzaj, Prestij Mühendislik İlaçlama, Garanti İlaçlama, Çağdaş İlaçlama, Gezer Şirketler Grubu İlaçlama, Zafer Mühendislik İlaçlama vb. Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar; Agromet Organik Mikrobiyal Gübre ve Endüstriyel İlaç, Kimagro Kimyevi Maddeler ve Tarım İlaçları, GürAgro Bioglobal Tarımsal Danışmanlık, SMC İlaç vb. Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar; MayAgro Tohumculuk, Grow Fide, Agromar, Alara Fidan, Masterplant Fide, Monsanto Gıda, Agro-Tan Tohumculuk, Smyrna Tohumculuk, Ocak Fidancılık, Can Fidancılık, Akkuş Fidancılık, Gözde Fidancılık, Fides İç ve Dış Ticaret vb. Kalıntı Analiz Laboratuvarları; İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri, Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa Kent Hali, Kalite Sistem Muğla Gıda Analiz Laboratuvarı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi vb. Organik Tarım İşletmeleri; Kapar Organik Tarım, Alyattes Organik Tarım, Ziya Organik Tarım, Elta-Ada Gökçeada Tarım İşletmesi, Işık Tarım Ürünleri, Cıngıllı Organik Tarım, Çukurova Organik Tarım, Ares Organik Tarım vb. Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalar; Koppert Türkiye, Boyut Dış Ticaret, Verim Grup, Agrikem Ziraat İlaçları vb.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli genel akademik not ortalamasına sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuvar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; 1. Teorik dersin en az % 70´ine devam etmek, 2. Dersin varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80´ine devam etmek ve başarılı olmak, 3. Yarıyıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60´tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarıyla tamamlanması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunması ve 4. yarıyılda 10 gün ve 6. yarıyılda 35 günlük olmak üzere toplam 45 günlük zorunlu stajının yapılması mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bitki Koruma Programı alanında lisans diploması verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail Alper SUSURLUK
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
susurluk@uludag.edu.tr
Tel: 0 224 294 1579
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bitki Koruma Programı, 5 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bir adet Toksikoloji ve Akaroloji Laboratuvarı, bir adet Nematoloji Laboratuvarı, bir Fitopatoloji Laboratuvarı, bir adet Entomoloji Laboratuvarı, bir adet Hasat sonu Hastalıkları Laboratuvarı, bir adet Mikoloji Laboratuvarı, bir adet Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, beş adet İklimlendirme Odası, iki adet Prefabrik Soğuk hava Deposu, bir adet Kütüphane, bir adet Böcek müzesi ve bir adet Depoya sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1501 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
BTK1601 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
BYL1183 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 5
FZK1085 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
KMY1085 KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
MAT1075 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
OTP1003 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
TAR1301 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1502 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 4
BSM1802 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 0 4
BYL1186 ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
MAT1076 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
TEK1702 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
TEK1704 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
TPR1902 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM2801 TARIM MAKİNALARI Zorunlu 1 2 0 4
BTK2603 ENTOMOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
GMD2201 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
GMD2211 GIDA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
KIM2201 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
STJ1 2.SIN STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TAR2301 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 4
TPR2901 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ZOO2401 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 34
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH2102 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
BSM2502 SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 1 2 0 4
BSM2510 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 4
BTK2604 FİTOPATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
TEK2702 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ZOO2402 GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
ZOO2404 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK3605 BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
BTK3607 BÖCEK MORFOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
BTK3609 BİTKİ VİROLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
BTK3613 GENEL NEMATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
BTK3619-Z MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 0 4 0 2
BTK3621 BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
BTK3623-Z BİTKİ KORUMADA MESLEK ETİĞİ VE MEVZUATI Zorunlu 1 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK3602 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 0 0 2
BTK3604 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
BTK3608 BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 1
BTK3610 BİTKİ MİKOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
BTK3614 GENEL AKAROLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
BTK3618-Z MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 2
BTK3620 PESTİSİTLER Zorunlu 2 0 0 2
STJ2 3.SIN STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK4603-Z TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 4
BTK4605 MEZUNİYET PROJESİ I Zorunlu 0 4 0 3
BTK4621-Z TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK4608 MEZUNİYET PROJESİ II Zorunlu 0 4 0 3
BTK4610-Z BİTKİ KORUMADA GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER Zorunlu 1 0 0 2
BTK4620-Z BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 3
BTK4622-Z BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK3615-S SERA BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 2 2 0 4
BTK3617-S PARK VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 4
BTK3625-S BÖCEKLERDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EVRİM Seçmeli 2 0 0 4
TAR3301PDS TAHILLAR Seçmeli 2 0 0 3
TAR3305PDS TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3319PDS YEMBİTKİLERİ ÜRETİMİNİN GENEL ESASLARI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3327PDS BİTKİ ÇOĞALTMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TAR3333PDS BİTKİ GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3409PDS ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3411PDS SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3413PDS KANATLI ÜRETİMİNDE HİJYEN VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3423PDS HAYVAN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK3606-S DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Seçmeli 1 2 0 4
BTK3612-S BİTKİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BTK3616-S SERA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 4
TAR3302PDS ÇAYIR MERA AMENAJMANI Seçmeli 1 2 0 3
TAR3306PDS SİTOGENETİK Seçmeli 2 0 0 3
TAR3310PDS ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
TAR3316PDS TARLA ÜRÜNLERİNİN STANDARDİZASYONU VE DEPOLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3328PDS BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3406PDS HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3408PDS AT YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3410PDS KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES FİZYOLOJİSİ VE KORKU DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3420PDS DEVE KUŞU YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3424PDS HAYVANCILIK ÖRGÜTLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3426PDS ALTERNATİF KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3432PDS ET ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ZOO3436PDS EKOLOJİK TARIMDA HAYVANCILIK Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK4611-S PARK VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 2 2 0 4
BTK4615-S SUPTROPİKAL İKLİM MEYVE ZARARLILARI Seçmeli 1 2 0 4
BTK4617-S ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 2 0 4
BTK4619-S TOHUM PATOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
BTK4625-S PESTİSİTLER VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 4
BTK4627-S MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 4
GSD4247-SS TARIMSAL UYGULAMALARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4723-SS TÜRKİYENİN KIRSAL KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4725-SS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPOR YAZIMI Seçmeli 3 0 0 3
TEK4727-SS TARIMDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK4602-S MEYVE VE BAĞ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
BTK4604-S MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI Seçmeli 2 2 0 4
BTK4612-S DEPO HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
BTK4614-S SEBZE ZARARLILARI Seçmeli 2 2 0 4
BTK4616-S KENTSEL ENTOMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BTK4618-S BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANILAN OMURGASIZLAR Seçmeli 2 0 0 4
BTK4624-S MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 4
BTK4632-S ENTOMOLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK4724-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4726-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 3
TEK4728-SS TARIM VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr