Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
PAZARLAMA AÇISINDAN YAPI MALZEMESİ
1 Dersin Adı: PAZARLAMA AÇISINDAN YAPI MALZEMESİ
2 Dersin Kodu: MIM4034
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 8
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin pazarlama kavramı, yaklaşımları ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmalarının ve pazarlama bağlamında yapı malzemesi piyasasını tanımalarının, işleyişi kavramalarının ve güncel gelişmeleri öğrenmelerinin sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, yapı malzemesi pazarlamasında hem teknik hem de etik anlamda doğru stratejilerin uygulanmasının sağlanması açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin pazarlama – yapı malzemesi ilişkisini ve mimarlığın yaygın bir uygulama alanını oluşturan yapı malzemesi sektörü bakımından rolünü algılamalarının sağlanması;
2 Öğrencilere etik ve doğru pazarlama stratejileri ile mimarlık bilgilerinin bir araya getirilmesi ile yapı malzemesi geliştirme – pazarlama becerisinin kazandırılması ;
3 Öğrencilere rekabet nedeniyle sürekli değişen ve gelişen yapı malzemesi pazarındaki çağdaş atılımları takip etme becerisinin kazandırılması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı
2 Pazarlamanın Özellikleri, Pazar Kavramı ve Türleri
3 Pazarlama İlkeleri, Yönetimi ve Yapı Malzemesi İlişkisi
4 Makroekonomik Açıdan Yapı Malzemesi
5 Mikroekonomik Açıdan Yapı Malzemesi
6 Yapı Malzemesi Sektöründe Arz / Talep İlişkileri ve Piyasa Yapısı
7 Yapı Malzemesi Sektöründe Arz / Talep İlişkileri ve Piyasa Yapısı
8 Yapı Malzemesi Sektöründe Yaşanan Sorunlar
9 Yapı Malzemesi Sektöründeki Güncel Gelişmeler
10 Yapı Malzemesi Sektöründeki Güncel Gelişmeler
11 Rekabet Kavramı, Firmalar ve Yapı Malzemesi Geliştirme (Ar-Ge)
12 Rekabet Kavramı, Firmalar ve Yapı Malzemesi Geliştirme (Ar-Ge)
13 Öğrenci Ödev Sunumları
14 Öğrenci Ödev Sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Öztürk, A. (2009). Pazarlama İlkeleri, Gazi Kitabevi.
Tokol, T. (2007). Pazarlama Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım.
Eriç, M. (1994) Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık
Toydemir, N. (2011) Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 4 5 4 5 1 3 1 0 5 5 5
OK2 4 5 4 5 1 3 1 0 5 4 5
OK3 4 5 4 5 1 3 1 0 5 5 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr