Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
GAYRIMENKUL DEĞERLEMEDE YAPISAL TASARIM
1 Dersin Adı: GAYRIMENKUL DEĞERLEMEDE YAPISAL TASARIM
2 Dersin Kodu: MIM4037
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin gayrimenkul değerleme konusunda bilgi sahibi olmalarının ve yapı tasarımında esas olan unsurların gayrimenkul değeri açısından rol ve etkilerini öğrenmelerinin sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, gayrimenkul değerlemesinde yapı tasarımının yerinin ve öneminin bilinmesinin sağlanması ile gayrimenkul değerleme uygulamalarında mimarlık disiplininin mevcut konumunun geliştirilmesi açısından katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin gayrimenkul değerlemesi, kullanım alanları ve mimarlık mesleği ile ilişkisi hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması;
2 Öğrencilere gayrimenkul değerini etkileyen yapısal tasarım unsurlarını, özellikle fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlamanın gayrimenkul değerine etkisini algılama becerisi kazandırılması;
3 Öğrencilerin mimari tasarım çözümlerini gayrimenkul değeri açısından yorumlayabilmelerinin sağlanması, disiplinlerarası düşünme yeteneğinin geliştirilmesi;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Gayrimenkul Kavramı ve Gayrimenkul Değerlemesi
2 Gayrimenkul Değerlemesinin Kullanım Alanları
3 Gayrimenkul Piyasası, Temel Mevzuat ve Kavramlar
4 Gayrimenkul Değerleme İlke ve Esasları
5 Gayrimenkul Değerleme Süreci, Yöntemleri ve Standartları
6 Yapısal Tasarım Kavramı ve Yapısal Tasarımı Oluşturan Unsurlar
7 Yapısal Tasarım Kavramı ve Yapısal Tasarımı Oluşturan Unsurlar
8 Yapısal Tasarım – Gayrimenkul Değerleme İlişkisi
9 Gayrimenkul Değerini Arttıran ve Azaltan Yapısal Tasarım Unsurları
10 Gayrimenkul Değerleme Açısından Yapı Tasarımı ve Uygulamaları
11 Gayrimenkul Değerleme Açısından Yapı Tasarımı ve Uygulamaları
12 Gayrimenkul Değerleme Açısından Yapı Tasarımı ve Uygulamaları
13 Öğrenci Ödev Sunumları
14 Öğrenci Ödev Sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Yetgin, F., Eroğlu, E. (2009). Gayrimenkul Değerlemesi.
Özer, F. (2011).Taşınmaz Değerlemesi, Cinius Yayınları.
Anderson, J. (2011). Mimarlık Temelleri: Mimari Tasarım, Literatür Yayıncılık.
Farrelly, L. (2012). Mimarlık Temelleri: Yapım + Malzeme, Literatür Yayıncılık
Toydemir, N. (2011) Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 5 5 5 3 1 3 5 1 1 5
OK2 5 5 5 5 3 1 3 5 1 1 5
OK3 5 5 5 5 5 1 3 5 1 1 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr