Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
AHŞAP YAPI MALZEMESİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER
1 Dersin Adı: AHŞAP YAPI MALZEMESİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER
2 Dersin Kodu: MIM6014
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı; ahşap malzemede görülen bünyesel ve dış etkilerden kaynaklanan sorunların, söz konusu sorunların görsel ve deneysel analizinde kullanılan çağdaş ilke ve yöntemler ile sorunların çözümünde kullanılan güncel yöntemlerin öğrenciye aktarılmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, ahşap yapı malzemesinin sorunlarının ve çözüm alternatiflerinin bilinmesini sağlayarak, ahşap yapı kültürünün sürdürülmesi ve ahşap malzeme ile sürdürülebilir yapılar tasarlanabilmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin ahşap malzemenin sorunlarını kullanımdan bakıma kadar olan yelpazede tanımalarının sağlanması;
2 Öğrencilerin ahşap yapı malzemesinde oluşan bünyesel ve dış etkilerden kaynaklanan sorunların tespit ve analizinde kullanılan çağdaş yöntemleri tanımalarının sağlanması;
3 Öğrencilerin ahşap malzeme sorunlarının önlenmesinde ve giderilmesinde tercih edilen çağdaş çözüm yöntemlerini tanımalarının sağlanması;
4 Öğrencilerin ahşap yapı malzemesinin sorunlarına ilişkin çağdaş analiz ve tespit yöntemlerini kullanmalarının sağlanması;
5 Öğrencilerin yapılarda kullanılan ahşap malzemenin sorunlarına ilişkin araştırma yapmalarının, problem tanımlamalarının ve tanımladıkları problemlere ilişkin çözüm üretmelerinin sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Ahşap yapı malzemesinin tanımı, genel özellikleri, yapıdaki kullanım yeri ve şekli, yapıda kullanılan ahşap türlerinin sınıflandırılması ve özellikleri
2 Ahşap yapı malzemesinde oluşan sorunların görsel ve deneysel analizinde esas alınan çağdaş ilke ve yöntemler
3 Ahşap yapı malzemesinde oluşan sorunların görsel ve deneysel analizinde esas alınan çağdaş ilke ve yöntemler
4 Yapıda kullanılan ahşap türlerine göre ahşap malzemenin bünyesel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar
5 Yapıda kullanılan ahşap türlerine göre ahşap malzemenin bünyesel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar
6 Yapıda kullanılan ahşap türlerine göre ahşap malzemenin bünyesel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar
7 Yapıda kullanılan ahşap türlerine göre ahşap malzemenin bünyesel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar
8 Yapıda kullanılan ahşap malzemede dış etkilerden kaynaklanan sorunlar
9 Yapıda kullanılan ahşap malzemede dış etkilerden kaynaklanan sorunlar
10 Yapıda kullanılan ahşap malzemede dış etkilerden kaynaklanan sorunlar
11 Ahşap malzemede oluşan sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çağdaş çözüm yöntemleri
12 Ahşap malzemede oluşan sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çağdaş çözüm yöntemleri
13 Ahşap malzemede oluşan sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çağdaş çözüm yöntemleri
14 Ödev Sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Alemdaroğlu,T. (1998). Ağaç Kimyası. Gazi Büro Kitabevi, Ankara.
Eriç,M., (1994). Yapı Fiziği ve Malzemesi. Literatür Yayınları, İstanbul.
Günay, R. (2002). Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları. Birsen Yayınevi, İstanbul.
Örs, Y., Keskin, H. (2001). Ağaç Malzeme Bilgisi. Atlas Yayın Dağıtım, Ankara.
Perker, Z.S. (2004). Geleneksel Ahşap Yapılarımızda Kullanım Sürecinde Oluşan Yapı Elemanı Bozulmalarının Cumalıkızık Örneğinde İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
Richardson, B.A. (1993). Wood Preservation. E. & F.N. Spon.
Wood Preservation, NSW Heritage Office Information Sheet, The Maintenance Series 5.1.
Morrel, J. (2008). Wood Preservation, University Of Missouri Extension Publishing.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler, Performanslar 1 40 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 183
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0
OK2 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0
OK3 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0
OK4 5 5 5 5 0 3 0 0 0 0
OK5 5 5 5 5 0 3 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr