Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPISAL DEĞER TABANLI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
1 Dersin Adı: YAPISAL DEĞER TABANLI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
2 Dersin Kodu: MIM5047
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin gayrimenkul değerleme ve geliştirme kavramlarını değerleme ve geliştirme ilişkilerini kavramalarının sağlanması, gayrimenkul değerleme ve geliştirmede esas olan yapısal unsurları öğrenerek değerleme ve geliştirme planlamasını yapısal unsurlar açısından irdeleyebilmelerinin sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, gayrimenkul geliştirmede yapı tasarımının yerinin ve öneminin bilinmesinin sağlanması ile gayrimenkul geliştirme uygulamalarında mimarlık disiplininin mevcut konumunun geliştirilmesi açısından katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin gayrimenkul değerleme ve geliştirme kavramlarını, değerleme ve geliştirmenin önemini, değerleme - geliştirme ilişkilerini kavramalarının sağlanması;
2 Öğrencilerin gayrimenkul değerleme ve geliştirmede mimarın rolünü öğrenmelerinin sağlanması;
3 Öğrencilerin gayrimenkul değrleme ve geliştirme konularında akademik bir araştırma yapma, değerlendirme ve sonuç çıkarma becerisi kazanmalarının sağlanması;
4 Öğrencilerin gayrimenkul değrleme ve geliştirme konularında yapacakları araştırmaları sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisi kazanmalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Kavramları, Değerleme ve Geliştirmenin Önemi
2 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Esasları
3 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Esasları
4 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Süreç ve Aktörleri
5 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Süreç ve Aktörleri / Mimarın Rolü
6 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Yöntemleri
7 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Yöntemleri
8 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Yöntemleri
9 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Yöntemleri
10 Gayrimenkul Değerleme – Geliştirme İlişkileri ve Yapısal Unsurlar
11 Gayrimenkul Değerleme – Geliştirme İlişkileri ve Yapısal Unsurlar
12 Gayrimenkul Değerleme – Geliştirme İlişkileri ve Yapısal Unsurlar
13 Öğrenci Ödev Sunumları
14 Öğrenci Ödev Sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Barkham, R. (2012).Real Estate and Globalisation, Wiley , USA
Haight, G. Timothy Singer, Daniel D. (2005). Real Estate Investment Handbook, Wiley, USA.
Millhouse, J.A. (1997). Assessing The Effect Of Architectural Design on Real Estate Values: A Qualitative Approach, Massachusetts Institute of Technology.
Peiser, R. B., Hamilton, D. (2003). Proffessional Real Estate Development, Washington
Farrelly, L. (2012). Mimarlık Temelleri: Yapım + Malzeme, Literatür Yayıncılık
Özer, F. (2011).Taşınmaz Değerlemesi, Cinius Yayınları.
Toydemir, N. (2011) Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık.
Weston, R. (2003). Materials, Form and Architecture, Laurence King Publishing.
Yetgin, F., Eroğlu, E. (2009). Gayrimenkul Değerlemesi.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler, Performanslar 1 40 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 183
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OK1 3 5 4 2 2 5 2 1 3 3 3 3
OK2 3 5 4 2 2 5 2 1 3 3 3 3
OK3 1 5 5 5 5 5 2 1 1 5 5 5
OK4 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 3 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr