Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
1 Dersin Adı: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2 Dersin Kodu: GKZ0002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 5
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. LEVENT ALI ÇANAKLI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Dr. Öğr. Üy. Levent Ali Çanaklı
Bursa Uludağ Üniv. Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Görükle-Bursa
alicanakli@uludag.edu.tr
02242955029
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili Türkçe Eğitimi programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Türkçe Eğitimiyle ilgili alan çalışmaları sayesinde mesleki yeterlilik/yetersizliklerini fark etmek
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayabilme;
2 Toplumsal sorunları tartışabilme;
3 Toplumsal sorunlar hakkında uzman olmayan kişileri bu konuda bilgilendirebilme;
4 Toplumun yerel ve evrensel güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilme;
5 Topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirebilme;
6 Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurabilme;
7 Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılabilme;
8 Okul ve sosyal çevreyi ilişkilendirebilme ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin içeriğinin tanıtılması, toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi Geçen yıl yapılmış olan örnek proje dosyalarının incelenmesi
2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi Grupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
3 Toplumun güncel sorunlarını belirleme bu ders kapsamında toplum ile ilgili hangi alanlarda çalışılabileceğinin tartışılması Grupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
4 Toplumun güncel sorunlarını belirleme bu ders kapsamında toplum ile ilgili hangi alanlarda çalışılabileceğinin tartışılması Birlikte çalışılacak kuruluşlarla işbirliği çalışması, yazışmalar ve planlama
5 Günümüzde topluma hizmet uygulamaları: Kamu kurumlarının ve Sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları.
6 Kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları Bir sivil toplum kuruluşunda inceleme
7 Panel, Konferans, Kongre, Sempozyum Gibi Bilimsel Etkinliklere İzleyici, Konuşmacı ya da Düzenleyici Olarak Katılmanın Önemi, Konferans, panel, seminer vb. türden bir etkinliğe katılım
8 Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer Alma Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları.
9 Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması Bu konuda daha önce yapılmış proje örneklerinin tartışılması
10 Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almaları. Panel, açık oturum, seminer vb. düzenleme ve değerlendirme
11 Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak yer aldıkları toplumsal projeleri paylaşmaları. Bir organizasyonda görev değerlendirme
12 Proje bilgisi: Raporlaştırma hakkında genel bilgilendirme Uygulanan projelerin yazımı
13 Grup projelerinin sunumu ve teslimi Grup projelerinin sunumu
14 Grup projelerinin sunumu ve teslimine devam edilmesi Grup projelerinin sunumu
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Kuzucu, K., & Kamer, S. T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi.
Aksoy, B., Çetin, T., & Sönmez, Ö.F. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi.
Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları (2008).
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Klasik Yazılı Sınav
Açıklama -
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler, Performanslar 1 10 10
Projeler 1 5 5
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 10 10
Diğer 3 2 6
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OK1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
OK3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
OK6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
OK8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr