Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
1 Dersin Adı: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2 Dersin Kodu: GKZ0002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Öğr. Gör. UĞUR RECEP ÇETİNAVCI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Tuğba Yıldız Ekin, Uğur Çetinavcı
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: cetinavci@uludag.edu.tr
Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi ABD
0224-2942258
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Toplumun güncel sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hazırlanan projelerle, bir projede gönüllü olarak yer alma, panel, konferans veya seminere katılma gibi bir dizi etkinlik sayesinde öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirmeleri ve çözüm önerileri sunabilmeleri amaçlanmaktadır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Öğretmen adaylarının birey ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranmalarına; öğrenci meslektaş aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurmalarına; öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılmalarına katkıda bulunur.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin yurt, okul, kantin veya öğrenci evi, okul, kantin üçgeninden kurtulmasını sağlar.;
2 Öğrencilerin toplumla bütünleşme ve toplumsal liderlik işlevini yerine getirmesini sağlar.;
3 Toplumun değişik sorunlarını yakından gözlemler ve bu sorunların nedenlerinin ve boyutlarının üzerinde düşünür ve kendince çözüm yolları üretir.;
4 Toplumsal yaşamda sanayileşmenin de etkisiyle unutulan sevgi, saygı, hoşgörü vb. gibi kimi kültürel değerleri yeniden hatırlar.;
5 Yaşlılar, körler, düşkünler, yoksullar, kimsesizler vb. gibi yardıma muhtaç insanlara destek ve yardımcı olur.;
6 Eğitime verilen destek kapsamında gerçekleştirilen projeler sonunda, öğretmenlik mesleği konusunda donanım kazanır.;
7 Bu etkinliklerin sonunda kendine olan özgüvenini arttırır.;
8 Arkadaşlarıyla birlikte bir ekip ruhuyla gerçekleştirilen projelerde, sorumluluk alma bilinci oluşturur.;
9 Çevre sorunlarına duyarlılık ve sorumluluk kazanır, bu bilinci öğretmenlik mesleğinde yeni nesile aktarır.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 THU Dersinin amacı, konusu ve içeriği hakkında bilgilendirme THU Dersinin amacı, konusu ve içeriği hakkında bilgilendirme
2 Gerçekleştirilecek etkinlik türleri hakkında proje önerileri sunma Gerçekleştirilecek etkinlik türleri hakkında proje önerileri sunma
3 Proje önerilerini tartışma, biçimlendirme ve proje öneri formunun hazırlanması konusunda bilgilendirme Proje önerilerini tartışma, biçimlendirme ve proje öneri formunun hazırlanması konusunda bilgilendirme
4 Yarıyıl içinde gerçekleştirilecek bireysel ve grup etkinliklerinin planlanması Yarıyıl içinde gerçekleştirilecek bireysel ve grup etkinliklerinin planlanması
5 Projelerin detaylı sunumu, etkinlik öneri formunun sunumu ve onayı Projelerin detaylı sunumu, etkinlik öneri formunun sunumu ve onayı
6 Proje Uygulamasını İnceleme Proje Uygulamasını İnceleme
7 Proje Uygulamasını İnceleme Proje Uygulamasını İnceleme
8 Proje Uygulamasını İnceleme Proje Uygulamasını İnceleme
9 Proje Uygulamasını İnceleme Proje Uygulamasını İnceleme
10 Proje Uygulamasını İnceleme Proje Uygulamasını İnceleme
11 Proje Uygulamasını İnceleme Proje Uygulamasını İnceleme
12 Proje Uygulamasını İnceleme Proje Uygulamasını İnceleme
13 Proje Uygulamasını İnceleme Proje Uygulamasını İnceleme
14 Yazılı ve sözlü Proje sunuları Yazılı ve sözlü Proje sunuları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Uludağ Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Eğitim Yönetmeliği
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Proje-tabanlı değerlendirme.
Açıklama Mutlak Değerlendirme
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
Ödevler 0 1 10
Projeler 8 4 32
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 6 6
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15
OK1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
OK2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1
OK3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1
OK5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3
OK6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
OK7 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
OK8 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
OK9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr