Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
1 Dersin Adı: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2 Dersin Kodu: GKZ0002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 6
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. ÇİĞDEM BAŞAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Dr. Yasemin Ceylan
Dr. Arzu Orhan
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Dr. Çiğdem Başar
cbasar@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Bölümü Alman Dili Eğitimi
16059 Bursa - Türkiye
Tel: +90 224 2942275
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Topluma duyarlı öğretmen adayları yetiştirmek
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Çevre ve topluma ilişkin sorunlarla baş edebilen ve çözüm geliştirebilen öğretmen
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilme ;
2 Toplumun güncel sorunları için çözüm üretebilme ;
3 Toplumsal sorunlarla ilgili etkinlikler hazırlayabilme ;
4 Topluma hizmet uygulamalarını okullarda uygulayabilme ;
5 Yaşadığı toplumda farklı özelliklere sahip olan kişilerle empati kurabilme;
6 Bilimsel etkinlik ve konferans izleme alışkanlığı kazanabilme ;
7 Gönüllülük ilkesini benimseyebilme ;
8 Ekip ruhu ve etkili iletişim becerilerini geliştirebilme ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Ders planı ve değerlendirme ölçütü Değişik kurumlarda uygulama
2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi Gönüllülük ilkesi Değişik kurumlarda uygulama
3 Toplumun güncel sorunlarını belirleme Çözüm üretmeye yönelik proje önerileri Değişik kurumlarda uygulama
4 Proje belirleme Proje Raporu Değişik kurumlarda uygulama
5 Etkinlik Raporu Değişik kurumlarda uygulama
6 Uygulamada karşılaşılan sorunların paylaşımı Değişik kurumlarda uygulama
7 Raporların görüşülmesi Değişik kurumlarda uygulama
8 Kermes Etkinliği hazırlığı Değişik kurumlarda uygulama
9 Kermes Etkinliği
10 Uygulama değerlendirme
11 Sunum tekniği
12 Sunum hazırlığı
13 Proje Sunumu
14 Proje Sunumu
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Kuzucu/Kamer: Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara, 2009.
Aksoy/Çetin/Sönmez: Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara, 2009.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 10 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 11 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders içi katlılım, ana proje ve kültürel etkinlikler, yazılı sınav
Açıklama Bağıl değerlendirme yapılmaktadır
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 6 8 48
Ödevler, Performanslar 10 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 0 0
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OK1 4 4 4 1 1 4 4 3 5 2 1 5 1 3 3 5
OK2 4 4 4 1 1 4 3 3 4 2 1 5 1 3 3 5
OK3 3 3 1 1 1 4 3 3 4 2 1 5 1 3 3 5
OK4 3 3 1 1 1 4 3 3 4 1 1 5 5 5 5 5
OK5 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 1 5 3 5 5 5
OK6 1 4 3 3 3 4 3 3 4 1 1 4 4 2 4 4
OK7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 4 5 4
OK8 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr