Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki dört enstitüden biri olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuş olup 1982-1983 eğitim-öğretim yılından bu yana yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir.
Enstitü bünyesinde yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı;
- Çalışma Ekonomisi,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
- Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ve
- Yönetim ve Çalışma Psikolojisi olmak üzere dört bilim dalından oluşmaktadır.
Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Tezli Yüksek Lisans Programı, Anabilim dalının yürüttüğü iki tezli yüksek lisans programından biridir. İlk defa 2003-2004 yılında açılan program 2011’den itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Programı, yüksek lisans için 90-120 AKTS ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları alanında Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümlerinden lisans mezunu olmak. - En az 2,40 lisans GANO derecesi; - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı´ndan (ALES) son üç yılda en az 55 (eşit ağırlık) puan almış olmak gereklidir. Yabancı uyruklu öğrenciler için uluslararası alanda kabul edilmiş olan belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup ALES şartı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu adaylardan (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi gereklidir. Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisans diplomalarının eşdeğerliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu adayların lisansüstü programlara kabulü anabilim dalı görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisans giriş sınavlarına başvurmak isteyen adayların Üniversitenin web sayfasında ilan edilen başvuru ve kayıt tarihleri içerisinde gerekli belgelerle birlikte elektronik ortamda başvuru yapmaları gereklidir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı (%50), lisans not ortalaması (%15), yabancı dil puanı (%15) ve yazılı/mülakat sınav sonucu (%20) değerlendirilmektedir. Yabancı uyruklu aylarda bu hesaplama ALES (%50), lisans not ortalaması (%25) ve yazılı/mülakat sınav sonucu (%25) olarak uygulanır. Bu değerlendirme sonucu en az altmış beş (65) puan alan adaylar sıralanarak açılan kontenjan sayısı kadar öğrenci başarılı kabul edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans programı için en 120 AKTS kredisi karşılığı zorunlu ve seçimli dersi başarı ile tamamlayan ve hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Derecesi alırlar.
7
Program Profili
Öğrencilerin, çalışma hayatını esas alarak sosyal olayları ve bireyler arasındaki ilişkileri eleştirel bir gözle inceleyebilmesi, yorum yaparak analiz edebilmesi ve bunları İnsan Kaynakları Yönetimi açısından değerlendirebilmesi.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
2. Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
3. Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
4. Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
5. Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
6. Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
7. Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
8. Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
9. Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
10. Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları bilim dalından mezun olanlar, elde ettikleri yüksek lisans derecesiyle kamu ve özel sektörde özellikle insan kaynakları departmanlarında uzman olarak istihdam imkânına sahip olurlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ulusal ve uluslararası yükseköğrenim kurumlarında doktora öğrenimine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerinden en az 120 AKTS kredilik ders alarak geçmek ve hazırlanan tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa
Telefon: 0 (224) 294 24 23
Fax: 0 (224) 294 24 34
e-mail : sosbil@uludag.edu.tr.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İlknur KILKIŞ
e-mail: ilknur@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları bilim dalındaki yüksek lisans programı, bölümün on üç öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CPI5101 ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSAN KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 5
CPI5103 İLERİ ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CPI5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
CPI5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CPI5102 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
CPI5104 İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ HUKUKU UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 4
CPI5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
CPI5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CPI5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
CPI5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CPI5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
CPI5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2302 BH ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL2404 BH ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL3103 BH SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3104 BH ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3201 BH BİREYSEL İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
CAL4103 BH İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 34
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CPI5105 ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
CPI5107 KARİYER PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
CPI5109 ÖRGÜTLERDE İNSANGÜCÜ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 5
CPI5113 ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYON Seçmeli 2 0 0 5
CPI5115 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 5
CPI5117 ÇALIŞMA YAŞAMI VE SİNEMA Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CPI5108 ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
CPI5110 ÇALIŞMA YAŞAMINDA DAVRANIŞ VE KİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 5
CPI5114 ÜCRET SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 5
CPI5116 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNDE VERİ ANALİZİ VE YÖNTEM Seçmeli 2 0 0 5
CPI5118 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
CPI5120 KAPSAYICI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr