Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Marketing
General Description
1
Brief History
Mustafakemalpaşa Vocational School Marketing Program has been providing education since the 2001-2002 academic year.
2
Qualification Awarded
Upon successfully completing the 120-ACTS credit program and acquiring the program qualifications, the students graduate with Marketing Associate degree.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
The applicant should have a high school or its equivalent diploma and the other requirements are determined by OSYM (Student Selection and Placement Center) in accordance with the applicable legislation of YOK (Higher Education Council)
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to obtain an Associate Degree in Marketing, students must successfully complete all of the compulsory and elective courses (equivalent to a total of 120 ECTS) and to have at least 2.00 GPA (grade point average) over 4.00
7
Profile of The Programme
The aim of Marketing Program is to train individuals who are entrepreneurs, have effective communication skills and the fundamental qualities of marketing business and also who are able to use computer programs related to their field.
Marketing Program provides a two-year training following high school education. Formal Program accept about 30 students. The students are also required to complete a 30-work day internship program. The students are required to take and successfully complete all the compulsory courses in the program. They are also required to take and successfully complete elective courses in II., III., and IV. Semesters as well as compulsory courses.
The students are required to have a grade point average of at least 2.00 over 4.00 GPA for graduation
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To be able to apply and use theoretical knowledge related with marketing into working life.
2. To be able to clearly represent the designs and applications related with marketing to their co-workers, superiors, serviced persons or organizations and to have the ability to work as a team.
3. To be able to recognize and analyze the problems confronted in marketing practices and to be able to offer solutions
4. To be able to operate the processes related with marketing.
5. To be able to pursue and apply the current developments related with marketing
6. To be able to develop and apply marketing strategies in accordance with product, price, distribution and promotional aims.
7. To have the required knowledge for marketing personnel on sales, advertisement, customer relationship management, product management, brand management and online marketing and to be able to apply such knowledge.
8. To have the persuasive skill and the ability to communicate effectively in the business life.
9. To be able to use the knowledge and communication technology tools and other vocational instruments and techniques.
10. To have the conscience to behave according to vocational ethical codes.
11. To have the ability to comprehend and use the vocational legal legislations.
12. To have the foreign language knowledge that will be adequate enough to communicate and to follow the international literature on marketing.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To be able to operate the processes related with marketing.
 • To be able to clearly represent the designs and applications related with marketing to their co-workers, superiors, serviced persons or organizations and to have the ability to work as a team.
 • To be able to develop and apply marketing strategies in accordance with product, price, distribution and promotional aims.
 • To have the required knowledge for marketing personnel on sales, advertisement, customer relationship management, product management, brand management and online marketing and to be able to apply such knowledge.
 • To be able to apply and use theoretical knowledge related with marketing into working life.
 • To be able to recognize and analyze the problems confronted in marketing practices and to be able to offer solutions
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To have the ability to comprehend and use the vocational legal legislations.
 • To be able to apply and use theoretical knowledge related with marketing into working life.
 • To be able to recognize and analyze the problems confronted in marketing practices and to be able to offer solutions
 • To have the conscience to behave according to vocational ethical codes.
 • To be able to operate the processes related with marketing.
 • To have the required knowledge for marketing personnel on sales, advertisement, customer relationship management, product management, brand management and online marketing and to be able to apply such knowledge.
 • To be able to pursue and apply the current developments related with marketing
 • To be able to develop and apply marketing strategies in accordance with product, price, distribution and promotional aims.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be able to use the knowledge and communication technology tools and other vocational instruments and techniques.
 • To have the conscience to behave according to vocational ethical codes.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be able to clearly represent the designs and applications related with marketing to their co-workers, superiors, serviced persons or organizations and to have the ability to work as a team.
 • To have the required knowledge for marketing personnel on sales, advertisement, customer relationship management, product management, brand management and online marketing and to be able to apply such knowledge.
 • To be able to operate the processes related with marketing.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be able to use the knowledge and communication technology tools and other vocational instruments and techniques.
 • To be able to pursue and apply the current developments related with marketing
 • To be able to recognize and analyze the problems confronted in marketing practices and to be able to offer solutions
 • To have the foreign language knowledge that will be adequate enough to communicate and to follow the international literature on marketing.
 • To have the persuasive skill and the ability to communicate effectively in the business life.
COMPETENCES Learning Competence
 • To be able to pursue and apply the current developments related with marketing
 • To be able to develop and apply marketing strategies in accordance with product, price, distribution and promotional aims.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1,2
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak 1,2
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1,2 1,2
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1,2 1,2
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1,2
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1,2 1,2
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2 1,2
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1,2 1,2
Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek 1,2 1,2
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak 1 1
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1 1
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1 1
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1 1
Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1,2 3
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak 1,2 1,2,3
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1
Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek 1
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1,2,3 1,2
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1,2,3 1,2
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2,3 1,2
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1,2
Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek 1,2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1,2,3,4 4
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2,3,4 1,2
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3,4 3,4
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1,2,3,4 1
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 2
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1
Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek 1,2,3,4 1,2
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 2,3
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2,3
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1,2,3 1,2,3
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2,3
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1,2,3
Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek 1,2,3
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The trainees who graduate from Marketing Program have the opportunity to work at marketing departments, sales departments, marketing research departments, advertisement departments of the firms in private sector, advertising and public relations agencies, hotel management, customer services of the banks and various firms and other marketing fields as well as public domain provided that the acquire a valid and admissible point from KPSS exam (Public Personnel Selection Examination). The graduates are working in these position under the title of manager, curator, expert or staff.
10
Access to Further Studies
The graduates who successfully complete their associate training have the opportunity to apply to related undergraduate programs on condition that they acquire a sufficient mark from External Transfer Exam executed by OSYM (Student Selection and Placement Center)
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
A student has to register at the beginning of the semester and has to attend at least 70% of the theoretical lessons and 80% of the practices in order to be able to enter the final exam of that particular course. The students are given at least one mid-term exam and one final exam. Mid-term exam (the grades given by assignments, lab exams and quizzes may also be added to mid-term grade) consists 40% of the pass mark and final exam consists the other 60%. All the exams are evaluated out of 100. The students have to acquire at least 50 points from the final exam. A student who has acquired AA, BA, BB, CB or CC as the pass mark from any course is considered as successful for that particular lesson. DC and DD are conditional successful grades. A student has to obtain 2.0 GPA (General Point Average) in order to be considered as successful for a course which they have received DC or DD as pass mark.
12
Graduation Requirements
A student has to pass all the courses (a total of 120 ACTS), obtain at least 2.00 GPA over 4.00, escape FF or FD for any courses and complete the compulsory internship in order to be able to successfully complete the program.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Mustafakemalpaşa MYO-Pazarlama Program Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Hande ARIKAN KILIÇ
arikanh@uludag.edu.tr
Dahili:61559
Öğr. Gör. Dr. Fatih BİLİCİ
bilici@uludag.edu.tr
Dahili:61533
Adres: Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:4/1 PK 16500 Mustafakemalpaşa / Bursa
Tel: +90 224 294 26 59, +90 224 613 31 02
Fax: +90 224 613 96 66
Mustafakemalpaşa MYO Maili:mkpasa@uludag.edu.tr
15
Facilities
There are a library, a computer lab with internet connection and classrooms with technological equipment (projection, smart board, internet connection) in the college. Additionally, seminars in which experts and managers from the business world conveyed their knowledge and experience are hold.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYZ001 GENERAL BUSINESS Compulsory 3 0 0 5
ISYZ005 COMMUNICATION TECHNIQUES Compulsory 3 0 0 4
OSPZ049 COMMERCIAL MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 4
OSPZ050 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
PZRZ001 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 1
PZRZ107 PRINCIPLES OF MARKETING Compulsory 3 0 0 6
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Total 31
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYZ124 PUBLIC RELATIONS Compulsory 2 0 0 3
OSPZ047 STATISTICS Compulsory 3 0 0 4
PZRZ106 SALES MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 6
PZRZ108 ADVERTISING Compulsory 3 0 0 5
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MKP1 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
PZRZ201 MARKETING RESEARCH Compulsory 3 0 0 3
PZRZ207 MARKETING COMMUNICATION Compulsory 3 0 0 4
PZRZ211 COMPETITIVE STRATEGIES Compulsory 3 0 0 3
OSPZ003 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (ENGLISH) Compulsory 3 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYZ038 INNOVATION MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 3
PZRZ003 INTERNATIONAL MARKETING Compulsory 3 0 0 3
PZRZ210 BRAND MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 4
STJ2 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
OSPZ002 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (ENGLISH) Compulsory 3 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYS043 CONTEMPORARY MANAGEMENT APPROACH Optional 2 0 0 3
OTPS010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Optional 2 0 1 3
PZRS022 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
PZRS023 MARKETING INFORMATION SYSTEMS Optional 2 0 0 3
PZRS024 MARKETING MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
PZRS035 DIGITAL MARKETING Optional 3 0 0 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
DTCS011 LOGISTICS Optional 1 2 0 3
ISYS045 CRISIS AND STRESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
OSPS015 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
OSPS046 OFFICE PROGRAMMES Optional 1 2 0 3
PZRS025 SERVICE MARKETING Optional 1 2 0 3
PZRS026 MEDIA PLANNING Optional 1 2 0 3
PZRS027 CONSUMER BEHAVIOR Optional 1 2 0 3
PZRS028 ADVERTISING WRITING Optional 1 2 0 3
PZRS029 FIELD SALES PLANNING Optional 1 2 0 3
PZRS030 SOCIAL MARKETING Optional 1 2 0 3
PZRS209 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BYAS025 PRESENTATION TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
ISYS001 ERGONOMICS Optional 1 2 0 3
ISYS005 ENTERPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
OSPS044 DESKTOP PUBLISHING Optional 1 2 0 3
PZRS006 RETAIL MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
PZRS012 SALES FORCE TRAINING Optional 1 2 0 3
PZRS031 SALES TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
PZRS032 DIRECT MARKETING Optional 1 2 0 3
PZRS033 PHYSICAL DITRIBUTION MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
PZRS034 ADVERTISING CAMPAIGNS Optional 1 2 0 3
PZRS210 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr