Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Culinary Arts
General Description
1
Brief History
Cookery Program are under the Department of Hotel, Restaurant and Catering Services at Uludag University Vocational School of Harmancık. Cookery Program, begun student intake in 2008 with 30 students quota and in 2010 June, is given its first graduates.
2
Qualification Awarded
Hotel, Restaurant and Catering Services, Cookery subject to the fifth stage degree system with 120 ECTS credits, in the field of higher education associate degree program. When the program is successfully completed, and the program qualifications are met, "Cookery Clerk " Associate Degree diplomas are awarded.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
Candidates must have high school diploma and must have enough points from University Student Selection Examination. In addition, graduates of vocational and technical high schools in areas are located without an examination.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Cookery Program students to obtain bachelor´s degree program must be at least 2.00 on a 4.00 weighted grade point average and successfully complete all of the public and elective courses (a total of 120 ETCS). In this program, are required to do an 30 working day period internship.
7
Profile of The Programme
Cookery Program of the Hotel, Restaurant and Catering Services Division aims to taught students who pay attention to hygiene and health issues, sought by domestic and overseas food and beverage businesses, at the hotel, restaurant, food factory, fast food, pastry preparation and presentation of food and beverage locations, providing a business plan, implement, enhanced sense of smell and taste, quick and regular work, careful and meticulous, high sense of responsibility, courses. Students know basic principles of catering services recognize the importance of modern technologies, issues related to the field throughout their education and profession, as individual or group research, development and execution of the importance of issues, the legal responsibility of the operator of catering services with a training program.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Understanding the basic concepts and theories of the cooking profession
2. Gaining the ability to analyze relevant facts of cooking and eating and drinking with using the basic concepts of the profession with the theories of explanation
3. Using, menu planning, cooking methods, cuisine, local cuisines and methods information on various topics for professional development
4. To be dominated by food and beverage terminology
5. Preparing sauces and using them to create new flavours
6. Preparing to Turkish cuisine foods and being dominated by the subtleties of and Turkish cuisine
7. Having the knowledge and ability of the application local cuisine
8. Preparing the international cuisine’s foods
9. Having the ability of the enough foreign language knowledge with understanding and speaking, ability to read international vocational literature
10. Ability to work in group and of course individual with having vocational and social ethic values and necessary vocational information
11. Able to communicate better
12. Able to evaluate information with cause-effect relations which have gotten during the education; able to predict information which is necessary, when and why
SKILLS Cognitive - Practical
 • Understanding the basic concepts and theories of the cooking profession
 • Gaining the ability to analyze relevant facts of cooking and eating and drinking with using the basic concepts of the profession with the theories of explanation
 • Preparing the international cuisine’s foods
 • Using, menu planning, cooking methods, cuisine, local cuisines and methods information on various topics for professional development
 • Able to evaluate information with cause-effect relations which have gotten during the education; able to predict information which is necessary, when and why
 • Preparing sauces and using them to create new flavours
 • Preparing to Turkish cuisine foods and being dominated by the subtleties of and Turkish cuisine
 • Having the knowledge and ability of the application local cuisine
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Understanding the basic concepts and theories of the cooking profession
 • Gaining the ability to analyze relevant facts of cooking and eating and drinking with using the basic concepts of the profession with the theories of explanation
 • Preparing the international cuisine’s foods
 • Using, menu planning, cooking methods, cuisine, local cuisines and methods information on various topics for professional development
 • Preparing sauces and using them to create new flavours
 • Preparing to Turkish cuisine foods and being dominated by the subtleties of and Turkish cuisine
 • To be dominated by food and beverage terminology
 • Having the knowledge and ability of the application local cuisine
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Gaining the ability to analyze relevant facts of cooking and eating and drinking with using the basic concepts of the profession with the theories of explanation
 • Preparing the international cuisine’s foods
 • Using, menu planning, cooking methods, cuisine, local cuisines and methods information on various topics for professional development
 • Ability to work in group and of course individual with having vocational and social ethic values and necessary vocational information
 • Able to evaluate information with cause-effect relations which have gotten during the education; able to predict information which is necessary, when and why
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Preparing the international cuisine’s foods
 • Able to communicate better
 • Ability to work in group and of course individual with having vocational and social ethic values and necessary vocational information
 • Able to evaluate information with cause-effect relations which have gotten during the education; able to predict information which is necessary, when and why
 • Preparing to Turkish cuisine foods and being dominated by the subtleties of and Turkish cuisine
 • Having the knowledge and ability of the application local cuisine
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Able to communicate better
 • Able to evaluate information with cause-effect relations which have gotten during the education; able to predict information which is necessary, when and why
 • Having the ability of the enough foreign language knowledge with understanding and speaking, ability to read international vocational literature
COMPETENCES Learning Competence
 • Gaining the ability to analyze relevant facts of cooking and eating and drinking with using the basic concepts of the profession with the theories of explanation
 • Using, menu planning, cooking methods, cuisine, local cuisines and methods information on various topics for professional development
 • Able to evaluate information with cause-effect relations which have gotten during the education; able to predict information which is necessary, when and why
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 1,2 1,5
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 1,2 1,3,6
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1,2 3
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 1,2 1,3,5,6
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2 3,4,6
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 1,2 1,3
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 1,2 1,3
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 1
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
4-Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
5-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
6-Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
3-Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2-Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 1 1,4
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 1 1,4
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1 1
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 1 1,4
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 1 1
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 1 1,4
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 1 1,4
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 1 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
4-Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
6-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
7-İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 3,6
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 1,2 3
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1,2 7
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 1,2 7
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2 3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2 5
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 2
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 7
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
2-Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
4-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
5-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
3-Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 4
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 3,4
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1,2,3 4
İyi iletişim kurabilmek 1,2,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2,3 1,2,5
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2,3 3
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 4
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 1,2,3
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek 4
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2,3 4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 2
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1
İyi iletişim kurabilmek 1,2,3,4 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
2-Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
4-Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2,3,4 2
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 1
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek 1,2,3,4 4
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 2
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 1
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
3-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 2
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 1,2,3 3
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 1,2,3 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2,3
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 1
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek 2
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 2
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
People who graduates of the Cookery Program in Hotel, Restaurant and Catering Services Division, earns “Cook” title; and able to work in touristic certificated business, restaurants, catering, plane-ship-train-bus-hospital kitchens; as a executive chef, sous chef, chef de party, sauce chef, dish cook, grill cook, fry cook, roast cook, vegetable cook, soup cook, swing cook, pantry chef, pastry chef, butcher, domi chef, comi, etc; research chef, kitchen scientist, restaurant controller-coordinator, restaurant manager. Also they can serve as food researcher, food writer, food processor, food stylist, food architect, menu developer, recipe developer, food and beverage educator.
10
Access to Further Studies
Candidates who completed associate degree can choose Home and Consumer Sciences, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Cookery and Management graduate programs with Vertical Transition Test point.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
All student must attend %70 of theoretical lessons and %80 of practical lessons for applying new semester lessons and the final exams. All students must attend 1 visa exam and 1 final exam for all lessons. Succeeding point include visa exam (assignment, practical exam, quiz, etc also can be used) %40, and final exam %60. All exams are evaluated over 100 points. Students must obtain at least 50 points at final exam. A student has received AA, BA, BB, CB and CC a letter grade, are considered successful from that course. DC and DD notes are notes that conditionally successful. If the student to be successful with a lesson with DC or DD grade, his/her overall weighted grade point must be at least 2.0.
12
Graduation Requirements
Success all lessons (120 ECTS), get at least 2.00 weighted grade point out of 4.00 and passing internship.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı: Öğr.Gör. Erdoğan BOZAN
UÜ. Harmancık Meslek Yüksekokulu
Adres:Merkez Mah. zekai Gümüşdiş caddesi No:1 Harmancık/Bursa 16770
Tel: 0 (224) 294 26 92 (Dahili: 63120)
Fax: 0 224 881 32 18
e-mail:ebozan@uludag.edu.tr
Öğr. Gör Pınar AYDIN
paydin@uludag.edu.tr
Dahili:63103
Öğr. Gör. Vedat KAYIŞ
vedatkayis@uludag.edu.tr
DAhili:63123
15
Facilities
There are two instructors at the cookery department.
There are one cookery kitchen (94 m2), one service area, vegetable and fruit garden, computer laboratory with internet connection, and conference area.
Education is given with data show and internet connection facilities.
Seminars are organized with professional experts and managers which they tell about their knowledge and experiences.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ASLZ101 NUTRITION BASICS Compulsory 3 0 0 4
ASLZ103 KITCHEN ORGANIZATION Compulsory 3 0 0 4
ASLZ105 COOKING METHODS I Compulsory 2 4 0 6
ASLZ107 KITCHEN PRODUCTS Compulsory 2 0 0 3
OSPZ048 BASIC MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 4
OTPZ010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Compulsory 2 0 1 3
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ASLZ102 QUALITY MANAGEMENT IN KITCHEN Compulsory 2 0 0 3
ASLZ104 COOKING METHODS II Compulsory 2 4 0 6
ASLZ106 TURKISH CUISINE Compulsory 2 2 0 4
ASLZ108 KITCHEN TYPES Compulsory 2 0 0 2
ASLZ110 MENU PLANNING Compulsory 2 0 0 3
GESZ105 HYGIENE AND SANITATION Compulsory 2 0 0 3
ATA102 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 3
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ASLZ201 KITCHEN PLANNING Compulsory 2 2 0 5
ASLZ203 BANQUET CUISINE Compulsory 1 2 0 3
ASLZ205 GARDE MANGER Compulsory 1 2 0 3
ASLZ209 COST CONTROL OF FOOD AND BAVERAGE Compulsory 2 0 0 3
STJ1001 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ASLZ202 PASTRY PRODUCTS Compulsory 1 2 0 3
ASLZ204 REGIONAL CUISINES Compulsory 1 2 0 4
ASLZ206 WORLD CUISINES Compulsory 1 2 0 4
ASLZ210 OTTOMAN CUISINE Compulsory 1 2 0 3
STJ1002 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
OSPS020 FIRST AID Optional 2 0 0 3
OSPS034 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Optional 2 0 0 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ASLS002 WINE SERVICE Optional 1 2 0 3
ASLS003 SHOW SERVICES Optional 1 2 0 3
ASLS004 FOOD STYLING Optional 1 2 0 3
ASLS005 FUNCTIONAL FOODS Optional 2 0 0 3
ASLS209 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
GIDS215 FOOD SAFETY Optional 2 0 0 3
ISYS015 COMMUNICATION Optional 1 2 0 3
OSPS002 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 3
OSPS014 PROFESSIONAL ETHICS Optional 2 0 0 3
OSPS015 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
PZRS025 SERVICE MARKETING Optional 1 2 0 3
PZRS027 CONSUMER BEHAVIOR Optional 1 2 0 3
TOTS021 KITCHEN FACILITIES MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ASLS007 GUEST COMMUNICATIONS Optional 2 0 0 3
ASLS008 SERVICE OF FOOD AND BEVERAGE Optional 1 2 0 3
ASLS009 CUISINE CULTURES AND HISTORY Optional 2 0 0 3
ASLS010 BREAD COOKING TECHNICS Optional 1 2 0 3
ASLS210 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
ISYS005 ENTERPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
ISYS037 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Optional 1 2 0 3
ISYS047 BUSINESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
OSPS001 ENVIRONMENTAL PROTECTION Optional 2 0 0 3
OSPS003 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 3
TOTS025 MENU MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
TOTS027 PRODUCT DEVELOPMENT IN TOURISM Optional 1 2 0 3
TOTS028 BANQUET SERVICE MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
TSES006 CURRENT TOURISM ISSUES Optional 1 2 0 3
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr