Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Econometrics
General Description
1
Brief History
Doctorate program in Econometrics main science branch got started within Social Sciences Institution in 1983.
2
Qualification Awarded
Doctorate program in Econometrics main science branch is subject to 180-240 credits third stage system. After the program is completed successfully and program´s qualifications are met, third cycle degree is achieved.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- Master`s Degree Certificate, 2- Candidates should have the required score from the postgraduate education entrance exam (PEEE) valid for 3 years and the verbal-equiponderant score should be 55 the minimum (See the Masters Degree Instruction). The PEEE score document and internationally accepted documents (GRE, GMAT etc.) are required for foreign students without any score clause. 3- Candidates should sufficient foreign language proficiency (the score of 55 the minimum from such language proficiency exams as YDS in the languages of English, French, German and Arabic, the score of 55 the minimum from TOEFL IBT, the score of 134 from TOEFL CBT, the score of 453 from TOEFL PBT and the equiponderant other exams). Foreign students (apart from those who have studied in Turkey) are required to have the minimum score of 55 from languages such as English, French, German and Arabic and should also have the TÖMER documents proving that they have sufficient proficiency of Turkish language (except those who studied in Turkey). For Doctorate Degree - PEEE 50% + GRADUATE SUCCESS AVARAGE 10% + MASTER SUCCESS AVARAGE 10% + WRITTEN/INTERVIEW 30% = Candidates are ranked according to the weighted total score that they have earned from the general assessment and students are admitted according to the quota starting with the candidate with the highest score (Minimum score of 70 must be obtained for a passing grade). For Foreign Students MASTER SUCCESS AVARAGE 50% + FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY 50% = Candidates are ranked according to the weighted total score that they have earned from the general assessment and students are admitted according to the quota starting with the candidate with the highest score.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Students who have attended minimum 24 an maximum 30 credit courses and have finished them all 75 points out of 100 and have defended his/her thesis successfully in the field of his/her branch are awarded with third cycle diploma.
7
Profile of The Programme
It is aimed to improve the basic knowledge of econometrics, statistics and operations research science branches that is taken in the Bachelors level and second cycle level to more advance level. Thus, econometrician, statistician and operation researchers that can use advance level techniques are educated. In schedule, advance level courses of econometrics, statistics and operations research science branches are existed. Students who were not graduated from econometrics in both first and second cycle are taught in scientific preparation course and so required basic knowledge are taught. Students are up skilled to write scientific paper and scientific dissertation. Also, knowledge that can devise projects in solving public and private sectors are presented to the students.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Being able to improve and broaden the advanced level of contemporary knowledge in the fields of econometrics, statistics and operations research.
2. Being able to use and evaluate the expert level knowledge on econometrics, statistics and operations research, economics, public finance, law, management, and accounting that are required in experts and researchers who are much needed by the public and private sectors.
3. Being able to research, critically analyze and evaluate an original topic in the fields of econometrics, statistics and operations research.
4. Being able to publish at least one scientific article related to the fields of statistics, econometrics and operations research in a peer-reviewed journal.
5. Being able to develop new ideas and to generate solutions with a leadership attitude in the fields of econometrics, statistics and operations research.
6. Being able to identify the shortcomings of the fields of statistics, econometrics and operations research and to develop new and creative ideas and methods.
7. Being able to use a foreign language, both written and verbal, and to make use of the foreign literature in the fields of statistics, econometrics and operations research.
8. Being able to advocate own original ideas, to discuss and communicate effectively with expert people in the fields of econometrics, statistics and operations research.
9. Being able to investigate and solve the problems in the fields of econometrics, statistics and operations research through making use of the strategic decision making processes.
10. Being able to contribute to the development of solutions to the social, scientific and ethical problems encountered in the fields of econometrics, statistics and operations research.
11. Become more skillful at using needed software in the fields of econometrics, statistics and operations research.
12. To be able to contribute to the area with an original study in the fields of econometrics, statistics and operations research.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Being able to use and evaluate the expert level knowledge on econometrics, statistics and operations research, economics, public finance, law, management, and accounting that are required in experts and researchers who are much needed by the public and private sectors.
 • Being able to research, critically analyze and evaluate an original topic in the fields of econometrics, statistics and operations research.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Being able to improve and broaden the advanced level of contemporary knowledge in the fields of econometrics, statistics and operations research.
 • To be able to contribute to the area with an original study in the fields of econometrics, statistics and operations research.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Being able to investigate and solve the problems in the fields of econometrics, statistics and operations research through making use of the strategic decision making processes.
 • Become more skillful at using needed software in the fields of econometrics, statistics and operations research.
 • Being able to contribute to the development of solutions to the social, scientific and ethical problems encountered in the fields of econometrics, statistics and operations research.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Being able to publish at least one scientific article related to the fields of statistics, econometrics and operations research in a peer-reviewed journal.
 • Being able to develop new ideas and to generate solutions with a leadership attitude in the fields of econometrics, statistics and operations research.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Being able to advocate own original ideas, to discuss and communicate effectively with expert people in the fields of econometrics, statistics and operations research.
 • Being able to use a foreign language, both written and verbal, and to make use of the foreign literature in the fields of statistics, econometrics and operations research.
 • Being able to investigate and solve the problems in the fields of econometrics, statistics and operations research through making use of the strategic decision making processes.
COMPETENCES Learning Competence
 • Being able to research, critically analyze and evaluate an original topic in the fields of econometrics, statistics and operations research.
 • Being able to identify the shortcomings of the fields of statistics, econometrics and operations research and to develop new and creative ideas and methods.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirme. 2,3 1,3,4
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme. 1,3,4 1,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirebilme. 1,2 1,2,5,7
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarına ilişkin özgün bir araştırma ile alana katkıda bulunabilme. 1 1,2,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak. 1,2 1,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 2,3 2,4
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarında ihtiyaç duyulan paket programları kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olabilme. 1 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme. 2 3,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme. 1,3 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve literatürden yararlanabilme. 3 1,6
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 1 2,4
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme. 1,2 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında eksikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünceler ve yöntemler geliştirebilme. 1 1,2,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirme. 1 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Job opportunities are available in both public and private sectors. In public sector it can be worked at some institutions such as state planning organization and Turkish statistical institute and in private sector it can be worked at some institutuions such as research firms, finance, banking and insurance.
10
Access to Further Studies
Graduates, who have successfully completed second cycle degree can be in the educated in the third cycle programmes under the condition that they completed their applications and succeeded interviewing.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
In order for each student to be able to register for the courses at the beginning of the term and to take the final examination, she/he has to attend at least 70% of the classes. Students are made to take at least one final examination for each of the courses. All exams are evaluated over 100 point. To be successful in the final exam it is obliged that minimum 75 points should be taken. Students that have AA, BA, BB and CB final grades for any course are thought to be succeeded.
12
Graduation Requirements
In order to complete the program successfully it is required to pass all the courses in the program (equivalent to total 180-240 AKTS), to pass proficiency exam, to succeed in professional courses , to publish a paper in a refereed journal and complete the thesis with success.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pk. 16059 , Nilüfer/BURSA.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nuran BAYRAM ARLI
Tel: 0 224 294 1126
Faks: 0 224 294 11 99
E-posta: nuranb@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Selim TÜZÜNTÜRK
E-posta: selimtuzunturk@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Sevda GÜRSAKAL
E-posta: sdalgic@uludag.edu.tr
15
Facilities
Education language is Turkish. Courses are taught at clasrooms that have projections and smart boards.
7 Professors Dr., 5 Associate Professor Dr., 1 Assistant Professor Dr., 1 PhD Research Assistant 5 Research Assistant work at the Department.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6101 TIME SERIES ECONOMETRICS Compulsory 3 0 0 7
EKO6103 MULTIVARIATE DATA ANALYSIS Compulsory 3 0 0 7
EKO6191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 15
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6102 MACROECONOMETRICS Compulsory 3 0 0 6
EKO6104 OPERATIONS RESEARCH ANALYSIS Compulsory 3 0 0 6
EKO6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
EKO6192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 4
EKO6193 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 10
YET6177 PHD COMPREHENSIVE EXAM Compulsory 0 0 0 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 4
EKO6194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
EKO6195 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
EKO6196 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6187 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
EKO6197 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6188 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
EKO6198 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
15. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO3102 BH ECONOMETRICS II Compulsory 3 0 0 5
EKO3302 BH OPERATIONS RESEARCH II Compulsory 3 0 0 5
EKO4206 BH SAMPLING Compulsory 3 0 0 5
EKO3101 BH ECONOMETRICS I Compulsory 3 0 0 5
EKO3201 BH MATHEMATICAL STATISTICS Compulsory 3 0 0 5
EKO3301 BH OPERATIONS RESEARCH I Compulsory 3 0 0 5
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6105 MICROECONOMETRICS Optional 2 0 0 5
EKO6107 DATA MINING Optional 2 0 0 5
EKO6109 STRUCTURAL EQUATION MODELING Optional 2 0 0 5
EKO6111 PANEL DATA ECONOMETRICS Optional 2 0 0 5
EKO6113 SIMULATION AND PLANNING Optional 2 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO6106 STRATEGIES FOR MODELS Optional 2 0 0 4
EKO6108 ADVANCED STATISTICAL DATA ANALYSIS Optional 2 0 0 4
EKO6110 STATISTICAL QUALITY CONTROL Optional 2 0 0 4
EKO6112 PANEL DATA ANALYSIS Optional 2 0 0 4
EKO6114 MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr