Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Animal Science
General Description
1
Brief History
The graduate education (Ph.D.) was started in 1986 at Animal Science Department of Faculty of Agriculture at Uludag University. The Department is composed of three sections as Animal Husbandry, Feeds and Animal Nutrition, and Biometry and Genetics.
2
Qualification Awarded
Graduate degree in animal science field.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Science degree in Bachelor and ALES (numeric) score which is determined by the Senate of Uludag University is required. Students must have minimum score determined by Senate in UDS, TOEFL, TOEFL or equivalent examinations accepted by YÖK, or foreign language exam which is conducted by the School of Foreign Languages in one of foreign languages in English, German, French, Italian, Russian, Arabic. UU Senate decides the Equivalence of other foreign language documents. For foreign candidates, TOMER candidates Turkish competency given by TOMER and ALES exam results or GRE, GMAT and other exams which are by YOK in international level.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The graduate program students throughout their education a total of 21-24 credits (60 ECTS) is not less than a minimum of seven courses, a seminar and thesis work must succeed. The students of Department of Animal Science Program who meet the relevant requirements are awarded an MS degree. The course concerned in this note is to be successful, must be at least 70 out of 100.
7
Profile of The Programme
The aim of graduate education in Animal Science department is to plan and realize research projects for production of animal products in order to increase the quality of living as well provide information and research support to public and private sectors.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. After the first cycle education increase information skills in "animal husbandry and breeding", "feeds and animal nutrition" or "biometry and genetics" on qualification of undergraduate education.
2. Learn methods of collection and analysis of data needed.
3. Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article.
4. Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on animal science field.
5. Take responsibility to develop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal science
6. Take care of service responsibilities to public by exchanging research and technology.
7. Know how to use and develop information technologies, software and hardware technologies needed in animal science.
8. Behave according to scientific and professional ethic rules and have consciousness of working in limitations on his/her responsibilities and missions.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Take care of service responsibilities to public by exchanging research and technology.
 • Learn methods of collection and analysis of data needed.
 • Take responsibility to develop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal science
 • Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on animal science field.
 • Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article.
 • Know how to use and develop information technologies, software and hardware technologies needed in animal science.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Learn methods of collection and analysis of data needed.
 • Take responsibility to develop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal science
 • Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on animal science field.
 • Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article.
 • After the first cycle education increase information skills in "animal husbandry and breeding", "feeds and animal nutrition" or "biometry and genetics" on qualification of undergraduate education.
 • Know how to use and develop information technologies, software and hardware technologies needed in animal science.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Take care of service responsibilities to public by exchanging research and technology.
 • Behave according to scientific and professional ethic rules and have consciousness of working in limitations on his/her responsibilities and missions.
 • Take responsibility to develop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal science
 • Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on animal science field.
 • Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article.
 • After the first cycle education increase information skills in "animal husbandry and breeding", "feeds and animal nutrition" or "biometry and genetics" on qualification of undergraduate education.
 • Know how to use and develop information technologies, software and hardware technologies needed in animal science.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Learn methods of collection and analysis of data needed.
 • Take responsibility to develop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal science
 • Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on animal science field.
 • Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Take care of service responsibilities to public by exchanging research and technology.
 • Behave according to scientific and professional ethic rules and have consciousness of working in limitations on his/her responsibilities and missions.
 • Learn methods of collection and analysis of data needed.
 • Take responsibility to develop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal science
 • Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on animal science field.
 • Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article.
COMPETENCES Learning Competence
 • Behave according to scientific and professional ethic rules and have consciousness of working in limitations on his/her responsibilities and missions.
 • Take responsibility to develop new strategic approaches to regional, national or international problems in the field of animal science
 • Able to understand, perform, evaluate and interpret techniques and methods on animal science field.
 • Able to prepare a research project and knows how to collect and evaluate data in the fields of animal sciences and gain the ability of preparing scientific article.
 • After the first cycle education increase information skills in "animal husbandry and breeding", "feeds and animal nutrition" or "biometry and genetics" on qualification of undergraduate education.
 • Know how to use and develop information technologies, software and hardware technologies needed in animal science.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
2-Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 1,2,3 1,2
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2,3 1'2
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2,3 1,2
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2,3 1,2
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2,3 1,2
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1,2
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1,2,3 1,2
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 1,2
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2 1,2
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2 1,2
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2 1,2
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2 1,2
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1,2 1,2
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 1,2,3 1,2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2,3 1,2,3
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 2,3
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2,3 1,2,3
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2,3 1,2,3
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2,3 1,2,3
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1,2,3 1,3
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1,2,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2,3
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2,3 1,2
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2,3 1,2,3
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2,3 2,3
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2,3 1,2,3
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 1,2,3,4 1,2,3,4
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2,3,4 1,4
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2,3,4 1,2,4
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2,3,4 1,2,3,4
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2,3,4 1,2,3,4
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2,3,4 1,2,3,4
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1,2,3,4
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1 2,3
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2,3
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1 1,3
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1 1,3
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1 1,2,3
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1 1,2,3
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
3-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR) and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, small ruminants, large ruminants, and poultry farms, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishments dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.
10
Graduation Requirements
The candidates who complete second cycle education can be educated in post graduate education program if they have minimum 50 out of 100 score from both ALES and foreign language examinations.
11
Mode of Study
12
Facilities
The students in graduate education have to perform two presentations in both courses and thesis preparation stage. These presentations have no credit and the students are evaluated as successful/ unsuccessful. A thesis subject is appointed for the students who have completed the courses stage successfully. The student, completed the thesis and defended it successfully in front of an elected jury, is awarded with MSc. degree in Animal Science field.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Kadri ASLAN (BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ)
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 16059, Görükle BURSA, TÜRKİYE
e-mail:fenbil@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Ümran ŞAHAN (ZOOTEKNİ BÖLÜM BAŞKANI)
U. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 16059, Görükle BURSA, TÜRKİYE
e-mail: umran@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
ANIMAL HUSBANDRY
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU koyuncu@uludag.edu.tr
(224) 2941556
Prof. Dr. Ümran ŞAHAN umran@uludag.edu.tr
(224) 2941553
Prof. Dr. Aydın İPEK aipek@uludag.edu.tr
(224) 2941557
Res. Asst. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ ozıs@gmail.com
(224) 2941561
Res. Asst. Nurcan KARSLIOĞLU KARA nkara@uludag.edu.tr
(224) 2941561
Res. Asst. Süleyman Can BAYCAN scbaycan@uludag.edu.tr
(224) 2941561
Res. Asst. Arda SÖZCU ardasozcu@uludag.edu.tr
(224) 2941561
Specialist Hüseyin KARA kara33@uludag.edu.tr
(224) 2941449
FEEDS AND ANIMAL NUTRITION
Prof. Dr. İbrahim AK selena@uludag.edu.tr
(224) 2941552
Prof. Dr. İsmail FİLYA ifilya@uludag.edu.tr
(224) 2941555
Instructor Dr. Önder CANBOLAT onder@uludag.edu.tr
(224) 2941558
Res. Asst. Dr. Hatice KALKAN hkalkan@uludag.edu.tr
(224) 2941560
Res. Asst. Dr. Ekin SUCU ekins@uludag.edu.tr
(224) 2941560
Specialist Hüseyin YERLİKAYA hüseyiny@uludag.edu.tr
(224) 2941559
BIOMETRY AND GENETICS
Prof. Dr. Cengiz ELMACI elmaci@uludag.edu.tr
(224) 2941554
Res. Asst. Yasemin ÖNER onery@uludag.edu.tr
(224) 2941561
Department secretary:
Medine GEÇGEL zootekni@uludag.edu.tr
(224) 2941550

Education and Research Units of Animal Science Department
Research and Practise Units
Sheep Breeding Unit
Dairy Cattle Breeding Units
Dairy Goat Breeding Units
Layers Units
Broiler Units
Free Range Unit
Quail Breeding Unit
Alternative Poultry Breeding Unit (Pheasant, Partridge)
Ostrich Raising Unit
Research And Practice Laboratory
Feeds and Animal Nutrition Laboratory
Feed Microbiology Laboratory
Genetic Variation Laboratory
Animal Husbandry and Breeding Laboratory
Beekeeping and Poultry Laboratory
Meat and Carcass Evaluation Laboratory
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ZTK5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 29
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ZTK5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 6
ZTK5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 23
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ZTK5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
ZTK5193 MA THESIS III Compulsory 0 1 0 25
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ZTK5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
ZTK5194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ZTK5101 ADVANCED DOMESTIC ANIMAL BREEDING Optional 3 0 0 6
ZTK5103 PHYSIOLOGY OF REPRODUCTION Optional 3 0 0 6
ZTK5105 PROCESSING OF BROILER AND CARCASS QUALITY Optional 3 0 0 6
ZTK5107 PAULTRY ANIMAL BEHAVIOUR Optional 3 0 0 6
ZTK5109 CLIMATE CHANGE AND LIVESTOCK Optional 3 0 0 6
ZTK5111 ALTERNATIVE POULTRY MANAGEMENT SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ZTK5113 WASTE MANAGEMENT OF POULTRY PRODUCTION Optional 3 0 0 6
ZTK5114 STRESS IN POULTRY AND ITS RELATIONSHIP PRODUCTION Optional 3 0 0 6
ZTK5115 BEE PRODUCTS AND UTILIZATION Optional 3 0 0 6
ZTK5117 POULTRY PHYSIOLOGY SCIENTIFIC PRINCIPLES Optional 3 0 0 6
ZTK5121 AVIAN IMMUNOLOGY AND THERMOREGULATION Optional 3 0 0 6
ZTK5123 WATERFOWL PRODUCTION Optional 3 0 0 6
ZTK5127 DAIRY HERD MANAGEMENT Optional 3 0 0 6
ZTK5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
ZTK5201 RUMINANTS NUTRITION Optional 3 0 0 6
ZTK5203 MIXED FEED TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
ZTK5205 SILAGE FERMENTATION Optional 3 0 0 6
ZTK5207 LABORATORY METHODS IN ANIMAL NUTRITION Optional 2 2 0 6
ZTK5301 POPULATION GENETICS IN ANIMAL BREEDING Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ZTK5102 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF MILK PRODUCTION Optional 3 0 0 6
ZTK5104 SHEEP AND WOOL Optional 3 0 0 6
ZTK5106 INCUBATION MANAGEMENT AND EMBRIOLOGY Optional 3 0 0 6
ZTK5108 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF POULTRY BREEDING Optional 3 0 0 6
ZTK5110 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SERICULTURE Optional 3 0 0 6
ZTK5112 EGG SCIENCE Optional 3 0 0 6
ZTK5116 PREDICTION OF BREEDING VALUE Optional 2 2 0 6
ZTK5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
ZTK5202 ANIMAL ENVIRONMENT RELATIONS Optional 3 0 0 6
ZTK5204 DAIRY CATTLE NUTRITION Optional 3 0 0 6
ZTK5206 INCUBATION MANAGEMENT AND EMBRIOLOGY Optional 3 0 0 6
ZTK5302 GENETIC ENGINEERING OF ANIMALS Optional 3 0 0 6
ZTK5304 GENOME ANALYSIS IN LIVESTOK Optional 3 0 0 6
ZTK5306 QUANTITATIVE GENETICS Optional 3 0 0 6
ZTK6104 BREEDING AND EGGS CARE MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ZTK6108 POULTRY OF PHYSIOLOGY SCIENTIFIC PRINCIPLES Optional 3 0 0 5
ZTK6110 POULTRY ANIMAL BREEDING Optional 3 0 0 5
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr