Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Architecture
General Description
1
Brief History
Bursa University Faculty of Mechanical Engineering was founded in 1976. Following educational reorganization in 1982 it was renamed as Uludag University Faculty of Engineering. In 1993, after the decision of the establishment of the Department of Architecture the name of the Faculty was changed as Uludag University Faculty of Engineering and Architecture. In the 2011-2012 academic year, The Faculty has eight departments. These are Architecture, Mechanical Engineering, Electronic Engineering, Textile Engineering, Industrial Engineering, Environmental Engineering, Automotive Engineering and Civil Engineering Departments.
In 1994 the Department of Architecture started to provide a four-year B-Arch, in 2000 a Master’s Degree Program, and in 2005 a Ph.D. Program. In the 1994-1995 academic year, 20 students were accepted at the undergraduate level, but the student quota was increased to 57 in the 2011-2012 academic year. In the 2021-2022 academic year 706 students have been educated in the Department of Architecture.
2
Qualification Awarded
The Department of Architecture, is subject to the first cycle degree system of higher education in the field of Architecture Science that has 240 ECTS credits. If the program is successfully completed and the program qualifications are met, the students shall have a BS degree in Science of Architecture.
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
Specific Admission Requirements for Bachelor Degree: Candidates must have high school diploma Candidates must obtain the required scores on the examinations called Transition to Higher Education Examination (YGS) and Undergraduate Placement Examination (LYS) administred by Student Selection and Placement Center (ÖSYM)
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Students have to succeed in required compulsory, elective courses and summer practices totally 240 ECTS credits determined in the educational plan of the Department of Architecture and their CGPAs have to be at least 2.00 in order to receive a graduate diploma
7
Profile of The Programme
The aim of the program is to bring up architects who have professional knowledge and capability for taking an effective role in the formation and transformation of the physical environment; can work in harmony within a team which consists of members from different disciplines, have the ability of making analysis, synthesis and interpretation; have awareness on the necessity of lifetime learning and have architectural professional responsibility and ethical values.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. to have sufficient knowledge on the process, theories and methods in the fields of architectural and urban design; IT-design computing, architectural representation, building components, building materials, building science, production and management of building, architectural history and theory, and restoration, and to be able to use this knowledge in architectural practice
2. to recognize the sources which are related with architectural practice and theoretical knowledge, and to be able to use these when required
3. to gain professional ability in design and planning which is sensitive to the physical and social environment
4. to have enough knowledge about disciplines which contribute to the practice of architectural profession, such as engineering, social sciences, other arts, building law, landscape and urban design and to have the ability of working in a team with members from different disciplines
5. to think comprehensively, to be able the see the whole and details in knowledge and thought
6. to gain the ability and consciousness of behaving in accordance with scientific and professional ethical principles
7. to gain the ability of effective visual and oral communication
8. to be educated comprehensively so as to comprehend the effects of architectural solutions at international, national and local levels
9. to believe in the necessity of continuous professional education and take place in such an educational process
10. to be aware of contemporary developments and to gain the ability of presenting interpretations and proposals for contemporary developments and problems
11. to use effectively the necessary equipments required for different fields in architecture
SKILLS Cognitive - Practical
 • to be aware of contemporary developments and to gain the ability of presenting interpretations and proposals for contemporary developments and problems
 • to have sufficient knowledge on the process, theories and methods in the fields of architectural and urban design; IT-design computing, architectural representation, building components, building materials, building science, production and management of building, architectural history and theory, and restoration, and to be able to use this knowledge in architectural practice
 • to think comprehensively, to be able the see the whole and details in knowledge and thought
 • to recognize the sources which are related with architectural practice and theoretical knowledge, and to be able to use these when required
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • to have sufficient knowledge on the process, theories and methods in the fields of architectural and urban design; IT-design computing, architectural representation, building components, building materials, building science, production and management of building, architectural history and theory, and restoration, and to be able to use this knowledge in architectural practice
 • to have enough knowledge about disciplines which contribute to the practice of architectural profession, such as engineering, social sciences, other arts, building law, landscape and urban design and to have the ability of working in a team with members from different disciplines
 • to gain professional ability in design and planning which is sensitive to the physical and social environment
 • to be educated comprehensively so as to comprehend the effects of architectural solutions at international, national and local levels
COMPETENCES Field Specific Competence
 • to gain professional ability in design and planning which is sensitive to the physical and social environment
 • to gain the ability and consciousness of behaving in accordance with scientific and professional ethical principles
 • to use effectively the necessary equipments required for different fields in architecture
 • to be aware of contemporary developments and to gain the ability of presenting interpretations and proposals for contemporary developments and problems
 • to believe in the necessity of continuous professional education and take place in such an educational process
 • to have enough knowledge about disciplines which contribute to the practice of architectural profession, such as engineering, social sciences, other arts, building law, landscape and urban design and to have the ability of working in a team with members from different disciplines
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • to recognize the sources which are related with architectural practice and theoretical knowledge, and to be able to use these when required
 • to think comprehensively, to be able the see the whole and details in knowledge and thought
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • to gain the ability of effective visual and oral communication
 • to use effectively the necessary equipments required for different fields in architecture
 • to have enough knowledge about disciplines which contribute to the practice of architectural profession, such as engineering, social sciences, other arts, building law, landscape and urban design and to have the ability of working in a team with members from different disciplines
COMPETENCES Learning Competence
 • to believe in the necessity of continuous professional education and take place in such an educational process
 • to be educated comprehensively so as to comprehend the effects of architectural solutions at international, national and local levels
 • to be aware of contemporary developments and to gain the ability of presenting interpretations and proposals for contemporary developments and problems
 • to recognize the sources which are related with architectural practice and theoretical knowledge, and to be able to use these when required
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek 1,2 2,5
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 1,2 1,4,5
Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak 7
Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak 4
Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek 1,2
Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek 1,2 1,3,5
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 6
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 6

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
2-Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
3-Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
4-Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
5-Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
6-Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşit
2-Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3-İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4-İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
5-Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
6-Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
7-İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme becerisi ve bilinci kazanmak 6
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 1,2
Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak 1 3,4,7
Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak 1
Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek 1 1,2
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 1,4,5,7
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 1 1,5
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme becerisi ve bilinci kazanmak 1,2 1,2,3,4,5
Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek 2
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 1,2 2,3
Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak 1,2 2,4,5
Mesleki eğitimin sürekli olması gerektiğine inanmak ve böyle bir eğitim sürecinin içinde yer almak 1,2
Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak 4,6
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 1,2 2,4,6
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
2-Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3-Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standart
4-İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
5-Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal
6-Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
2-Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
3-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek 1,2,3 1,3
Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek 1
Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek 1,2,3 1
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 2
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 2,3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
2-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
4-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme becerisi ve bilinci kazanmak 1
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 4
Etkin bir biçimde görsel ve sözlü iletişim kurabilme yeteneğini kazanmak 1,2,3,4,5 1,3,4
Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak 2
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 1,2,3,4,5 3,4
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 1,2,3,4,5
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 1,2,3 2
Mesleki eğitimin sürekli olması gerektiğine inanmak ve böyle bir eğitim sürecinin içinde yer almak 1,2,3 2,3
Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak 1,2,3
Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek 1
Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek 1,2,3 1
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
2-Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
3-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of Architecture Program generally works in sectors outlined below: Institutions subordinate to Municipalities and Ministry of Housing and Urban Development Architectural, urban planning, engineering and building audit offices Construction sites of the above-mentioned offices, Furniture, interior design and building material firms, In universities as academicians, Chamber of architects, Construction departments in factories, etc.
10
Access to Further Studies
Candidates who completed bachelor degree successfully, passed ALES examination and proved to have sufficient knowledge of foreign language are eligible to study in graduate programmes.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
At the beginning of each semester students should register for the courses. Students must attend theoretical courses minimum 70% and practical courses minimum 80%, in order to participate in final examinations. Students are subject to at least one midterm and one final examination for each course. The weight of midterm grade (termpaper as midterm grade, presentation,quiz can be considered in evaluation) is 40% and the weight of final examination grade is 60%. All exams are evaluated over 100 points. Students must obtain at least 50 points from final examinations. Students who receive grades such as AA, BA, BB, CB and CC succeed from the course. DC and DD are grades considered as conditional success. In order for each student who receive DC and DD grades to be successful from that course, his/her CGPA should be at least 2.0.
12
Graduation Requirements
In order to complete the program, students must successfully pass all the courses determined in the programme (240 ECTS), have minimum 2.0 average grade out of 4.00, succeed in graduation project and complete summer practice (office and construction site).
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selen Durak
Bologna Koordinatörü: Doç.Dr. Zuhal Şimşek
Adres :Bursa Uludağ Üniversitesi,Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 16059
Görükle Kampüsü, Bursa
E-posta: mimar@uludag.edu.tr
Tel: 0-224-2942133
15
Facilities
As for the 2021-2022 academic year, Department of Architecture includes 10 professor, 6 associate professors, 1 instructors with Ph.D, 10 research assistants.
Department of Architecture started academic activities in 1994-95 and facilitated in the central building of Faculty of Engineering and Architecture and in the building of Environmental Engineering Department until January 1998. In October 1, 1998 the department began to facilitate in its own building officially. The building of Department of Architecture has three stories with 3568 sqm. enclosed area (ground floor: 1428 sqm, first floor: 1200 sqm; roof level: 940 sqm) and an interior open courtyard with 359 sqm. There are four studio spaces; one multi-purpose hall in roof level for seminars, workshops and exhibition activities; one computer laboratory; one material laboratory; one seminar hall; two classrooms; one room for archive; one room for community-use; one canteen and rooms of administrative and academic staff.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAT1075 BASIC MATHEMATICS I Compulsory 2 0 0 2
MIM1001 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO I Compulsory 2 6 0 7
MIM1003 INTRODUCTION TO ARCHITECTURE Compulsory 1 2 0 4
MIM1005 ARCHITECTURE AND GRAPHIC COMMUNICATION 1 Compulsory 1 2 0 4
MIM1007 BASIC DESIGN I Compulsory 1 2 0 4
MIM1009 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 1
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD111 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Compulsory 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. -2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAT1076 BACIS MATHEMATICS II Compulsory 2 0 0 2
MIM1002 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO II Compulsory 2 6 0 7
MIM1004 ARCHITECTURRAL CONCEPST Compulsory 1 2 0 3
MIM1006 BUILDING COMPONENTS I Compulsory 2 2 0 3
MIM1008 ARCHITECTURE AND GRAPHIC COMMUNICATION 2 Compulsory 1 2 0 3
MIM1010 BASIC DESIGN II Compulsory 1 2 0 3
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Compulsory 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Click to choose optional courses. -3
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISG2001 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I Compulsory 2 0 0 2
MIM2001 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO III Compulsory 2 6 0 7
MIM2003 ARCHITECTURE AND URBAN ENVIRONMENT Compulsory 1 2 0 3
MIM2005 STATICS STRENGTH OF MATERIALS Compulsory 1 2 0 3
MIM2007 ARCHITECTURAL HISTORY I Compulsory 2 0 0 3
MIM2009 BUILDING CONSTRUCTION II Compulsory 2 2 0 4
MIM2011 BUILDING MATERIALS Compulsory 2 0 0 3
MIM2097 SUMMER PRACTICE I Compulsory 0 0 0 2
Click to choose optional courses. 3
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISG2002 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II Compulsory 2 0 0 2
MIM2002 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IV Compulsory 2 6 0 7
MIM2004 ARCHITECTURAL HISTORY II Compulsory 2 0 0 3
MIM2006 COMPUTER AIDED DESIGN Compulsory 1 2 0 3
MIM2008 BUILDING COMPONENTS III Compulsory 2 2 0 4
MIM2010 INTEGRATED DESIGN Compulsory 1 2 0 3
MIM2098 SUMMER PRACTICE II Compulsory 0 0 0 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM3001 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO V Compulsory 2 6 0 7
MIM3003 BUILDING PHYSICS Compulsory 2 0 0 3
MIM3005 ARCHITECTURAL HISTORY III Compulsory 2 0 0 3
MIM3007 URBAN PLANNING AND PLANNING LAW Compulsory 2 0 0 3
MIM3009 CARRIER SYSTEM DESIGN I Compulsory 2 0 0 3
MIM3047 ANALYSIS OF HISTORICAL BUILDINGS Compulsory 2 2 0 3
MIM3097 SUMMER PRATICE III Compulsory 0 0 0 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM3002 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO VI Compulsory 2 6 0 7
MIM3004 BUILDING PRODUCTION AND TECHNOLOGIES Compulsory 2 0 0 3
MIM3006 INSTALLATION KNOWLEDGE Compulsory 2 0 0 3
MIM3008 URBAN DESIGN Compulsory 1 2 0 3
MIM3010 CARRIER SYSTEM DESIGN II Compulsory 2 0 0 3
MIM3012 HISTORIC PRESERVATION AND RESTORATION Compulsory 2 2 0 3
MIM3098 SUMMER PRACTIVE IV Compulsory 0 0 0 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM4001 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO VII Compulsory 2 6 0 9
MIM4005 ARCHITECTURAL PROFESSION PRINCIPLES Compulsory 2 0 0 3
Click to choose optional courses. 18
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM4002 ARCHUTECTURAL DESING STUDIO VIII Compulsory 2 6 0 9
MIM4006 CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ORGANIZATION Compulsory 2 0 0 3
Click to choose optional courses. 18
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MUZ3129 ARGANTINE TANGO I Optional 2 0 0 3
TRH2059 HISTORY OF CIVILIZATION I Optional 2 0 0 3
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MUZ3122 ARGANTINE TANGO II Optional 2 0 0 3
SAT1100 MYTHOLOGY AND IONICOGRAPHY Optional 2 0 0 3
TRH2060 HISTORY OF CIVILIZATION II Optional 2 0 0 3
YAD222 READING AND WRITING IN FOREIGN LANGUAGE Optional 2 0 0 3
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MUZ3122 ARGANTINE TANGO II Optional 2 0 0 3
SAT1100 MYTHOLOGY AND IONICOGRAPHY Optional 2 0 0 3
TRH2060 HISTORY OF CIVILIZATION II Optional 2 0 0 3
YAD222 READING AND WRITING IN FOREIGN LANGUAGE Optional 2 0 0 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FLS3127 INTRODUCTION TO ETHICS Optional 2 0 0 3
PYZ2025 LANDSCAPE ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
TRBS231 CULTURAL HERITAGE IN TOURISM CITIES Optional 2 0 0 3
YAD223 VOCATIONAL LANGUAGE Optional 2 0 0 3
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM2012 ECOLOGY AND ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM2014 ARCHITECTURAL MODELING Optional 2 0 0 3
MIM2016 HUMAN BEHAVIOR AND ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM2018 PROBLEMS AND THEIR REMEDIES IN THE STONE BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM2020 CREATIVITY TECHNIQUES IN DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM2022 THE CONCEPT OF HOUSE ANT IT'S DEVELOPMENT IN HISTORICAL CONTINUITY Optional 2 0 0 3
MIM2024 OPEN PUBLIC SPACES Optional 2 0 0 3
MIM2026 ARCHITECTURAL THINKING IN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM2028 BUILDING INSULATION TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
MIM2030 HISTORY OF CITIES AND CITY PLANNING Optional 2 0 0 3
MIM2032 TOPOGRAPHY Optional 2 0 0 3
MIM2034 THE DESIGN PRINCIPLES FOR CHILDREN'S SPACES Optional 2 0 0 3
MIM2036 TYP0GRAPHY Optional 2 0 0 3
MIM2038 INTRODUCTION TO HISTORIC ENVIRONMENT CONSERVATION Optional 2 0 0 3
5. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM3011 EARTHQUAKE SECURITY ARCHITECTURAL DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM3013 REHABILITATION OF HISTORICAL BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM3015 COMPOSITE CONSTRUCTION MATERIALS Optional 2 0 0 3
MIM3017 COMPERCIAL SPACES Optional 2 0 0 3
MIM3019 GRAPHIC DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM3021 TECHNIQUES OF ARCHITECTURAL REPRESENTATION Optional 2 0 0 3
MIM3023 FROM FOUNDATION TO ROOF, WOODEN MATERIAL DETERIORATION IN BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM3025 ADOBE MATERIAL AND THE APPLICATIONS OF ADOBE BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM3027 ARCHITECTURE AND PHILOSOPHY Optional 2 0 0 3
MIM3029 DESIGN THEORY AND METHODOLOGY Optional 2 0 0 3
MIM3031 SUSTAINABILITY AND ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM3033 ARCHITECTURE REPRESENTATION Optional 2 0 0 3
MIM3035 URBAN REDEVELOPMENT Optional 2 0 0 3
MIM3037 INTRODUCTION TO URBAN DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM3038 ARCHITECTURE AND ART Optional 2 0 0 3
MIM3039 DAYLIGHTING AND ARCHITECTURAL DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM3041 THE BASIC ISSUES IN DESIGNING EDUCATION BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM3043 FIRE SAFETY DESIGN OF BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM3045 DIGITAL IN DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM3049 SPACE & STAGE DERSIGN IN THEATRE Optional 2 0 0 3
MIM3051 DESING APPROACHES OF ICONIC ARCHITECTS FROM MODERNIZM TO TODAY Optional 2 0 0 3
MIM3053 BUILDING HEALTYY CITIES Optional 2 0 0 3
MIM3055 INTERIOR DESING PROCESS AND THINKING Optional 2 0 0 3
MIM3057 BIM DESIGN WITH ARCHICAD Optional 2 0 0 3
MIM3061 INTEGRATED BUILDING DESIGN WITH REVIT II Optional 2 0 0 3
MIM3063 URBAN READINGS THROUGH ARCHAEOLOGICAL SETTLEMENTS Optional 2 0 0 3
6. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM3014 INTERDISCIPLINARY EXPANSIONS IN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM3016 CONSERVATION AND TOURISM Optional 2 0 0 3
MIM3018 MATERIAL SELECTION IN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM3020 HISTORY OF WESTERN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM3022 THE DEVELOPMENT OF EDUCATION SPACES IN HISTORICAL CONTINUITY Optional 2 0 0 3
MIM3024 CONSUMER SOCIETY AND CONSUMPTION SPACES Optional 2 0 0 3
MIM3026 PORTFOLIO DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM3028 THE MATERIAL PROBLEMS AND THEIR REMEDIES IN BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM3030 SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT AND RESIDENTIAL AREAS Optional 2 0 0 3
MIM3032 STEEL STRUCTURE DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM3034 PUBLIC OPEN SPACE AND IDENTITY Optional 2 0 0 3
MIM3036 RESIDENTIAL SATISFACTION IN HOUSING DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM3038 ARCHITECTURE AND CONTEMPORARY ART Optional 2 0 0 3
MIM3042 DESING THINKING AND ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
7. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM4007 ENVIRONMENTAL CONTROL Optional 2 0 0 3
MIM4009 ARCHITECTURAL CRITICISM Optional 2 0 0 3
MIM4011 THE EVOLUTION OF ARCHITECTURE AND ARCHITECTURE TODAY Optional 2 0 0 3
MIM4013 REINFORCED CONSTRUCTION DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM4015 TOURISM REGIONS AND TRAVEL NOTES Optional 2 0 0 3
MIM4017 CONTEMPORARY ARCHITECTURAL DEBATES Optional 2 0 0 3
MIM4019 RESIDENTIAL ARCHITECTURE AND EARTHQUAKES Optional 2 0 0 3
MIM4021 ARCHITECTURAL READINGS Optional 2 0 0 3
MIM4023 SPATIAL ORGANIZATION Optional 2 0 0 3
MIM4025 THE CONSTRUCTION TECHNIQUES IN OTTOMAN BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM4027 URBAN SECREGATION AND PUPLIG SPACE Optional 2 0 0 3
MIM4029 CINEMA-SPACE AND ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM4031 PROTECTIVE MATERIALS FOR BUILDINGS Optional 2 0 0 3
MIM4033 PRESCHOOL EDUCATION AND SPACE Optional 2 0 0 3
MIM4035 HUMAN SPACE AND HEALTH Optional 2 0 0 3
MIM4037 BUILDING DESIGN IN REAL ESTATE VALUATION Optional 2 0 0 3
MIM4039 URBANIZATION AND URBAN PLANNING IN BURSA Optional 2 0 0 3
MIM4041 INTERIAR SPACE DESIGN IN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM4043 ARCHITECTURE AND QUALITY OF LIFE Optional 2 0 0 3
MIM4045 HEALTHY CITIES FOR HEALTY LIVING Optional 2 0 0 3
MIM4047 ARCHITECTURAL ACOUSTICS I Optional 2 0 0 3
MIM4049 DESIGN / BUILT PROJECTS IN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM4051 SUSTAINABILITY OF BUILDING MATERIALS Optional 2 0 0 3
MIM4053 VERTICAL CIRCULATION SYSTEMS IN BUILDINGS Optional 2 0 0 3
ISL2210 ENTREPRENEURSHIP Optional 2 0 0 3
YAD227 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 3
MIM4055 RURAL ARCHITECTURAL HERITAGE AND CONSERVATION IN ANATOLIA Optional 2 0 0 3
8. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM4008 BUILDING ENVELOPE SYSTEMS Optional 2 0 0 3
MIM4010 ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY Optional 2 0 0 3
MIM4012 TECHNOLOGICAL STRUCTURES Optional 2 0 0 3
MIM4014 PREFABRICATION Optional 2 0 0 3
MIM4016 DESIGN FOR ALL Optional 2 0 0 3
MIM4018 WESTERNIZATION AND EARLY REPUBLIC PERIOD Optional 2 0 0 3
MIM4020 ARTISTIC PRODUCTION IN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM4022 BUILDING CONSTRUCTION ECONOMY Optional 2 0 0 3
MIM4024 TWENTY-FIRST CENTURY ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM4026 PLANNING AND BUILDING LAW Optional 2 0 0 3
MIM4028 URBAN PRESENOTION AND REGENERATION Optional 2 0 0 3
MIM4030 CIVILIZATION HISTORY AND ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM4034 MARKETING POINT OF VIEW IN BUILDING MATERIALS Optional 2 0 0 3
MIM4036 ELEMENTS OF DECORATION IN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM4038 QUALITY OF LIFE IN CITIES Optional 2 0 0 3
MIM4040 HISTORIC URBAN LANDSCAPE AND CONTEMPORARY DESING Optional 2 0 0 3
MIM4042 URBAN OPEN SPACE AND CHILD Optional 2 0 0 3
MIM4044 URBAN GREEN SPACES Optional 2 0 0 3
MIM4046 RESEARCH FOR/BY DESIGN Optional 2 0 0 3
MIM4048 ARCHITECTURAL ACOUSTICS II Optional 2 0 0 3
MIM4050 DETAILS IN ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
MIM4052 REFURBISHMENT IN ARCHICTURE Optional 2 0 0 3
EKO1204 NICEL DATA ANALYSIS IN ARCHITECTURAL RESEARCH Optional 2 0 0 3
YAD228 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 3
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr