Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Tourism and Travel Services
General Description
1
Brief History
Bursa Uludag University Harmancik Vocational School Travel-Tourism & Recreation Services Department, Tourism and Travel Services Program was established in 2009.
2
Qualification Awarded
Upon successfully completing the 120-ACTS credit program andacquiring the program qualifications, the students graduate with Tourism and Travel Services Associate degree.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
The applicant should have a high school or its equivalent diploma and the other requirements are determined by OSYM (Student Selection and Placement Center) in accordance with the applicable legislation of YOK (Higher Education Council)
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to be able to receive an Associate Degree in Tourism and Travel Services, it is required to successfully complete all the compulsory and elective courses a student should have (a total of 120 ACTS) and to have at least 2.00 GPA (grade point average) over 4.00
7
Profile of The Programme
The aim of Tourism and Travel Services Program is to train individuals who are entrepreneurs, have effective communication skills and the fundamental qualities of marketing business and also who are able to use computer programs related to their field.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To have the skills Tourism and Travel Services field in working life
2. To have the skills of managing a process that provides the required needs about Travel Services
3. The skills of working in teams including interdisciplinary.
4. The skills of defining problems and solving in professional practice
5. The conscious of professional ethic and responsibility
6. The conscious that life long learning is needed and skills of realizing it
7. Having the responsibility of the problems as a member of the team
8. The skills of understanding and practicing the legal laws (2634 and 1618)
9. Having the conscious about the Social Rights' Universality, Social Justice, quality and cultural values, environment protection, work health and security
10. The ability of using Information Communication Technology means and other Professional means and techniques
11. The skills of planning the professional process and putting it intopractice
12. Having the foreign language skills at least to follow the information in his field and communicate with his/her professional colleagues.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To have the skills of managing a process that provides the required needs about Travel Services
 • The skills of defining problems and solving in professional practice
 • The skills of planning the professional process and putting it intopractice
 • The skills of understanding and practicing the legal laws (2634 and 1618)
 • To have the skills Tourism and Travel Services field in working life
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • The skills of understanding and practicing the legal laws (2634 and 1618)
 • The ability of using Information Communication Technology means and other Professional means and techniques
 • To have the skills Tourism and Travel Services field in working life
 • The conscious that life long learning is needed and skills of realizing it
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Having the conscious about the Social Rights' Universality, Social Justice, quality and cultural values, environment protection, work health and security
 • The conscious of professional ethic and responsibility
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • The skills of planning the professional process and putting it intopractice
 • To have the skills Tourism and Travel Services field in working life
 • To have the skills of managing a process that provides the required needs about Travel Services
 • The conscious of professional ethic and responsibility
 • The skills of working in teams including interdisciplinary.
 • Having the responsibility of the problems as a member of the team
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Having the foreign language skills at least to follow the information in his field and communicate with his/her professional colleagues.
 • Having the responsibility of the problems as a member of the team
 • The skills of defining problems and solving in professional practice
 • The ability of using Information Communication Technology means and other Professional means and techniques
 • The skills of working in teams including interdisciplinary.
 • To have the skills Tourism and Travel Services field in working life
 • The conscious of professional ethic and responsibility
 • To have the skills of managing a process that provides the required needs about Travel Services
 • The conscious that life long learning is needed and skills of realizing it
COMPETENCES Learning Competence
 • The conscious that life long learning is needed and skills of realizing it
 • To have the skills Tourism and Travel Services field in working life
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 2 2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 1,5
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 2
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 3
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 2 4
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 2 2,3,4
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2 3,4,5
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2,3
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1,4,5,6
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
4-Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
5-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
6-Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
3-Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1 2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 1 4
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 4
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 2,4
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2,3,4
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1,3,4
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2-Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 2
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 7
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2 2,4,5
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 4
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2,3,4
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2 2,5,7
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,5,6,7
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
4-Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
6-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
7-İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
2-Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
4-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
5-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
3-Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 4
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 3
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 2,3 2,5
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 2 2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 2,3 2,3
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 5
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2,3 4,5
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1,2,4,5
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2,3 2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 4
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 4 4
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 2 1
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 3 4
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 2 2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 2 2
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2 2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 3,4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
2-Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
4-Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi, 2,3
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 3
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 3
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,3 1,2,3
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 2,3 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
3-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Individuals who have gained the required professional proficiencies can work in Tourism sector in the jobs below: In Travel Agencies stated in Lawnumbered 1618 (A-B and C Groups), In Fair-Congress Organisation Firms, Related departments (ticketing, service points, etc.)of Transportation Companies.
10
Access to Further Studies
The graduates who successfully complete their associate training have the opportunity to apply to related under graduate programs on condition that they acquire a sufficient mark from External Transfer Exam executed by OSYM (Student Selection and Placement Center)
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
A student has to register at the beginning of the semester and has to attend at least 70% of the theoretical lessons and 80% of the practices in order to be able to enter the final exam of that particular course. The students are given at least one mid-term exam and one final exam. Mid-term exam (the grades given by assignments, lab exams and quizzes may also be added to mid-term grade) consists 40% of the pass mark and final exam consists the other 60%. All the exams are evaluated out of 100. The students have to acquire at least 50 points from the final exam. A student who has acquired AA, BA, BB, CB or CC as the pass mark from any course is considered as successful for that particular lesson. DC and DD are conditional successful grades. A student has to obtain 2.0 GPA (General Point Average) in order to be considered as successful for a course which they have received DC or DD as pass mark.
12
Graduation Requirements
A student has to pass all the courses (a total of 120 ACTS), obtain at least 2.00 GPA over 4.00, escape FF or FD for any courses and complete the compulsory internship in order to be able to successfully complete the program.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık MYO- Turizm ve Seyahat Hizmetleri Program Başkanı
Öğr. Gör. Elif ZENGER
elifzenger@uludag.edu.tr
Dahili: 63118
Adres: Merkez Mah. Zekai Gümüşdiş Cad. No:1, 16770 Harmancık/Bursa
Telefon:0.224.88132 11
Fax:0.224.881 32 18
Harmancık MYO e-mail:harmancik@uludag.edu.tr
15
Facilities
There is 1 instructor at the Tourism and Travel Services program department. There are computer laboratory with internet connection, and conference area.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MVUZ1010 ACCOUNTING FOR BUSINESS TRAVELS Compulsory 3 0 0 4
TOTZ129 TOURISM ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
TSEZ011 TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES Compulsory 3 0 0 5
TSEZ107 INCOMING AGENCY Compulsory 3 0 0 5
TSEZ109 GENERAL TOURISM Compulsory 3 0 0 5
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
PAZ106 TOURISM MARKETING Compulsory 3 0 0 4
TSEZ008 TOURISM GEOGRAPHY Compulsory 3 0 0 5
TSEZ106 RESERVATION Compulsory 3 0 0 5
TSEZ108 SPECIAL INTEREST TOURISM Compulsory 3 0 0 4
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
STJ1001 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
TOTZ233 COST ANALYSIS IN TOURISM BUSINESS Compulsory 3 0 0 4
TSEZ209 CONGRESS AND EXHIBITION Compulsory 3 0 0 3
TSEZ211 GUIDANCE SERVICES AND COMMUNICATION Compulsory 1 2 0 3
Click to choose optional courses. 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
STJ1002 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
TSEZ208 TOUR PROGRAMMING Compulsory 3 0 0 3
TSEZ210 TICKETING Compulsory 3 0 0 4
TSEZ212 TRAVEL BUSINESS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION SYSTEMS Compulsory 3 0 0 3
Click to choose optional courses. 16
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 2
YAD111 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 2 0 0 2
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BYS109 OFFICE MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATION TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
PZRS022 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
TOTS030 TOURISM LEGISLATION Optional 2 0 0 3
TSES005 RECREATION AND ANIMATION Optional 2 0 0 3
TSES017 UNCOMING AGENCY AUTOMATION Optional 2 0 0 3
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BYS109 OFFICE MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATION TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
PZRS022 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
TOTS030 TOURISM LEGISLATION Optional 2 0 0 3
TSES005 RECREATION AND ANIMATION Optional 2 0 0 3
TSES017 UNCOMING AGENCY AUTOMATION Optional 2 0 0 3
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYS015 COMMUNICATION Optional 1 2 0 3
ISYS041 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
ISYS045 PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY Optional 1 2 0 3
OTPS010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Optional 2 0 1 3
PZRS022 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
PZRS025 SERVICE MARKETING Optional 1 2 0 3
TOTS023 TOURISM INTRODUCTION Optional 1 2 0 3
TSES008 YATCHING AND MARINE BUSINESS Optional 1 2 0 3
TSES019 ALTERNATIVE TOURISM Optional 1 2 0 3
TSES020 TICKETING AUTOMATION Optional 1 2 0 3
TSES209 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
OSPZ003 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (ENGLISH) Optional 3 0 0 4
OSPZ052 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 3 0 0 4
OSPZ054 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 3 0 0 4
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYS005 ENTERPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
ISYS014 E- COMMERCE Optional 1 2 0 3
PZRS031 SALES TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
PZRS034 ADVERTISING CAMPAIGNS Optional 1 2 0 3
TOTS027 PRODUCT DEVELOPMENT IN TOURISM Optional 1 2 0 3
TOTS028 BANQUET SERVICE MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
TRBS002 THE EUROPEAN UNION AND TOURISM Optional 1 2 0 3
TRBS003 MOVEMENTS IN INTERNATIONAL TOURISM Optional 1 2 0 3
TSES003 HOST AND HOSTESS PROFESSION Optional 1 2 0 3
TSES006 CURRENT TOURISM ISSUES Optional 1 2 0 3
TSES210 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
OSPZ002 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (ENGLISH) Optional 3 0 0 4
OSPZ053 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 3 0 0 4
OSPZ055 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 3 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr