Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Medical Pharmacology
General Description
1
Brief History
The Department of Pharmacology was founded in 1974, when Bursa Medical School started education as a faculty of Istanbul University. Graduate studies were then initiated, and to date 8 masters students completed their studies with success and received MSc degrees.
2
Qualification Awarded
Pharmacology Masters with Thesis
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Applicants must hold a Bachelor of Science degree in Biology or Chemistry, or must hold at least a Bachelor of Science degree in Health Sciences Applicants must have scored at least the baseline ALES score on numerical scale that is determined by the Uludag University Senate Applicants must have scored at least the baseline score in UDS, KPDS, TOEFL or one of the equivalent exams that Higher Education Council of Turkey accepts or in Foreign Language Exam prepared by Uludag University Vocational School of Foreign Languages Applicants other than Turkish nationality must hold a Turkish proficiency degree approved by TOMER and the ALES record or a GRE, GMAT or similar exam record that is accepted as internationally equivalent by Higher Education Council of Turkey
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Applicants must take at least 7 courses with a minimum of 21 credits and a maximum of 28 credits, give at least one seminar during course and thesis periods, perform thesis studies and succeed in the thesis defense exam. The ECTS credit value of Pharmacology Masters is equal to 120 ECTS which is comprised of 60 ECTS credits of compulsory and optional courses plus 60 ECTS credits of other studies. Applicants must score at least 70 out of 100 in order to pass compulsory and optional courses. Maximum length of the education is 6 semesters.
7
Profile of The Programme
The objective of the programme is to raise individuals equipped with a scientific mind and ethical values who can make significant contributions to universal science by using pharmacology knowledge in drug industry, combining abilities in pharmacology with knowledge of other disciplines and making interpretations to produce new insights and using appropriate methods to solve a scientific problem.
One of the faculty members in the department is assigned to the Masters student in order to advise during course and thesis periods. The student picks courses under the consultancy of his advisor. After completion of the first term programme, the student becomes eligible to choose a thesis project under the consultancy of his advisor and presents it to Uludag University Institute of Health Sciences.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Understand basic principles of drug pharmacokinetics and pharmacodynamics
2. Gain information about drugs used in body systems
3. Gain theoretical information about and practice experimental methods used in pharmacology
4. Learn biochemical measurement methods used in pharmacology
5. Learn experimental ethical rules
6. Learn and use the interaction of pharmacology with other related fields
7. Gain the ability of conducting pharmacological studies alone or as a part of a team
8. Gain the ability of publishing a study in a national journal or presenting it in a national meeting
9. Gain the ability of solving a scientific problem by using pharmacology knowledge in interdisciplinary studies
10. Gain the ability of planning and performing scientific research
11. Learn rules of doing research in the laboratory
SKILLS Cognitive - Practical
 • Learn rules of doing research in the laboratory
 • Learn biochemical measurement methods used in pharmacology
 • Understand basic principles of drug pharmacokinetics and pharmacodynamics
 • Gain information about drugs used in body systems
 • Gain the ability of solving a scientific problem by using pharmacology knowledge in interdisciplinary studies
 • Gain theoretical information about and practice experimental methods used in pharmacology
 • Gain the ability of planning and performing scientific research
 • Learn and use the interaction of pharmacology with other related fields
 • Gain the ability of conducting pharmacological studies alone or as a part of a team
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Gain theoretical information about and practice experimental methods used in pharmacology
 • Gain information about drugs used in body systems
 • Learn biochemical measurement methods used in pharmacology
 • Understand basic principles of drug pharmacokinetics and pharmacodynamics
 • Gain the ability of solving a scientific problem by using pharmacology knowledge in interdisciplinary studies
 • Learn and use the interaction of pharmacology with other related fields
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Gain the ability of publishing a study in a national journal or presenting it in a national meeting
 • Learn experimental ethical rules
 • Gain the ability of conducting pharmacological studies alone or as a part of a team
 • Gain the ability of solving a scientific problem by using pharmacology knowledge in interdisciplinary studies
 • Gain the ability of planning and performing scientific research
 • Learn biochemical measurement methods used in pharmacology
 • Learn rules of doing research in the laboratory
 • Gain theoretical information about and practice experimental methods used in pharmacology
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Gain the ability of conducting pharmacological studies alone or as a part of a team
 • Gain theoretical information about and practice experimental methods used in pharmacology
 • Learn rules of doing research in the laboratory
 • Gain the ability of planning and performing scientific research
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Gain the ability of planning and performing scientific research
 • Gain the ability of publishing a study in a national journal or presenting it in a national meeting
COMPETENCES Learning Competence
 • Understand basic principles of drug pharmacokinetics and pharmacodynamics
 • Gain information about drugs used in body systems
 • Gain the ability of planning and performing scientific research
 • Learn biochemical measurement methods used in pharmacology
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 1,2,3 1
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,3,5
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,4,5
Deneysel etik kuralları bilmek. 6
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2,3 2
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3 1,2
Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek. 1,2,3 1,2,4
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3 1,2,4,5,6
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1,2,3 1,2,6
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2,3 1,2,6

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 3
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,3,4
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2 1,2
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2 1,2
Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek. 1,2 1,3
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2 1,3,4
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1,2 1,2
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,2,3 1,2
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,5
Deneysel etik kuralları bilmek. 1,2,3
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2,3 3
Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek. 1,2,3
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 1,2,3 1
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 4,5
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,2,3,4 1,3
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3,4 1
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3,5
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3,5
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1,2
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 1,2
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,3
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,3
Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek. 1
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1 1
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Masters graduates may be employed in production, research, licensing, education and marketing sections of drug industry. Those with pharmacy BsC degree may also be employed in Drug Management Committees of hospitals.
10
Access to Further Studies
After completion of Masters studies, individuals may be eligible for Graduate studies in Pharmacology.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Attendance is compulsory for 70% of theoretical courses and 80% of practical courses in Masters students. Courses do not have a midterm exam. The student is expected to score at least 70 out of 100 in final exam at end of the term.
12
Graduation Requirements
In order to graduate from the Masters programme, the student is expected to pass all the courses, give a total of two seminars; one during course period and the other during thesis period, complete thesis studies and succeed in the thesis defense exam.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. R. Levent Büyükuysal
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Bursa
Tel: (224) 442 88 30
E-mail: lrbuyuk@uludag.edu.tr
15
Facilities
Faculty members of our department comprise 4 full professors and 3 associate professors equipped with internationally-acknowledged skills and knowledge in his/her area of research. All faculty members in our department work in a -full-time basis- which enables active contribution to Masters studies.
Our department has several laboratories with ultimate devices enabling studies of different interests. Major laboratories include hemodynamics, pain and analgesy, psychopharmacology, neuropharmacology and analysis laboratories.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFR 5001 GENERAL PHARMACOLOGY Compulsory 1 0 0 2
TFR 5003 CARDIOVASCULAR SYSTEM PHARMACOLOGY Compulsory 1 0 0 2
TFR 5005 CHEMOTHERAPEUTICS Compulsory 1 0 0 2
TFR 5007 GENERAL LABORATORY PRACTICES Compulsory 1 2 0 5
TFR 5009 METHODS OF ANALYSIS Compulsory 1 2 0 4
TFR5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 9
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5002 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFR 5002 PHARMACOLOGY OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM Compulsory 1 0 0 2
TFR 5004 PHARMACOLOGY OF ENDOCRINE SYSTEM Compulsory 1 0 0 2
TFR 5006 PHARMACOLOGY OF GASTROINTENTINAL SYSTEM Compulsory 1 0 0 2
TFR 5008 RESEARCH AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 1 0 0 2
TFR 5010 AUTOCOID AND HEMATOPOIETIC SYSTEM PHARMACOLOGY Compulsory 1 0 0 2
TFR5172 GRADUATE SEMINAR (COURSE) Compulsory 0 2 0 5
TFR5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 9
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFR5173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TFR5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
TFR5193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFR5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
TFR5194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFR 5011 DRUG MANANGEMENT AND ANALYSIS METHODS Optional 1 2 0 5
TFR 5013 EXPERIMENTAL SHOCK MODELS Optional 1 2 0 5
TFR 5015 PSYCOPHARMACOLOGY PRACTICES Optional 1 2 0 5
TFR 5017 TELEMETRIC DATA RECORDING AND ANALYSIS METHODS Optional 1 2 0 5
TFR 5019 MECHANISM OF DRUG ACTION AND Optional 1 0 0 5
TFR 5021 RECEPTORS Optional 1 0 0 5
TFR5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFR 5012 BRAIN MICODIALYSIS Optional 1 2 0 5
TFR 5014 LABORATORY PRACTICES FOR PAIN AND ANALGESIA Optional 1 2 0 5
TFR 5016 IN VITRO EXPERIMENTAL METHODS Optional 1 2 0 5
TFR 5018 SCHIZOPHRENIA AND ITS TREATMENT Optional 2 0 0 5
TFR 5020 NEURODEGENERATIVE DISORDERS AND TREATMENT Optional 2 0 0 5
TFR5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr