Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Medical Physiology
General Description
1
Brief History
Master’s Programme of the Department of Physiology, Institute of Health Sciences, BUU has been established in 1978.
2
Qualification Awarded
Students who successfully completed the Master’s programme in Department of Physiology are entitled as Master (MSc) of Physiology.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Eligibility criteria of admissions to Master’s programme with a thesis are as follows; - To graduate from Science-Literature, Engineering, Pharmacy, Sport Sciences and Medical Sciences Faculties - To obtain a grade equivalent to 2,25/4.00 or higher and a numerical score of 55 points or higher in ALES which is set by University Senate for Institute of Health Sciences. - To acquire the minimum grade set by the departmental board from language exams accepted by "YÖK" or from the exam conducted by Uludağ University, School of Foreign Language. BUU Senate may consider any other exams that are not mentioned here - Apart from programmes that are conducted fully in foreign language, foreign students that are accepted to Master’s, PhD or Proficiency in Art Programmes must acquire a score of C1 or higher in exams made by ULUTÖMER or other state universities and be accepted as successful in terms of suggested level by Department/Institute and approved by University Senate. Students who are not accepted as successful must attend a Turkish course at a centre approved by ULUTÖMER or University Senate for maximum 2 years and then ace the exam. - Turkish proficiency is not required for foreign students who completed their Bachelor’s degrees in Turkey. - Foreign students who acquired a score of 55 or higher in a language other than their own in YDS or an equivalent score in other exams that are accepted by ÖSYM can be accepted to the programme. - Foreign students who received their Bachelor’s degree from a foreign country must acquire a document of recognition from YÖK. Eligibility criteria of acceptance to Master’s programme with a thesis are as follows; - Valuation equivalent is accepted as 50% of ALES score, 20% of Undergraduate grade and 30% of interview score. Candidates with scores lower than 65 are accepted as unsuccessful.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to apply for a Master’s Programme in Department of Physiology, candidate must acquire a Bachelor’s degree. In order to acquire Master’s degree, students must complete common, compulsory and selective courses and receive a score of 70 or higher out of 100.
7
Profile of The Programme
Master’s programme constitutes 4 semesters. First two semesters are considered as taught terms and last two semesters are to perform thesis work and write dissertation. Aim of the programme is to train graduates with an insight to contribute to the discipline of Physiology, and to efficiently take place in positions at national and international institutions or be admitted to the doctorate programs.
The Department assigns a supervisor lecturer to each student during taught and thesis stages. The student determines the lectures under supervisor guidance. Subsequent to completing first term, the student and the supervisor choose thesis project and present it to the Institute for approval.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To have knowledge about basic physiological mechanisms
2. To have the ability of accessing, processing and presenting scientific data
3. To have theoterical and practical information about the experimental methods applied in Physiology
4. To understand and appreciate experimental ethical rules
5. To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
6. To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
7. To be able to publish scientific article in a national journal or present it at a scientific meeting
8. To have the capability of planning and executing an experimental research
9. To be aware of the research laboratory working rules
10. To improve the foreign language to the level good enough to attend international scientific activities
11. To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
SKILLS Cognitive - Practical
 • To have the ability of accessing, processing and presenting scientific data
 • To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
 • To have theoterical and practical information about the experimental methods applied in Physiology
 • To be aware of the research laboratory working rules
 • To have the capability of planning and executing an experimental research
 • To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
 • To have knowledge about basic physiological mechanisms
 • To be able to publish scientific article in a national journal or present it at a scientific meeting
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be aware of the research laboratory working rules
 • To have knowledge about basic physiological mechanisms
 • To have theoterical and practical information about the experimental methods applied in Physiology
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To understand and appreciate experimental ethical rules
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To have the capability of planning and executing an experimental research
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To be able to publish scientific article in a national journal or present it at a scientific meeting
 • To be aware of the research laboratory working rules
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To have the capability of planning and executing an experimental research
 • To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
 • To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
 • To be aware of the research laboratory working rules
 • To have theoterical and practical information about the experimental methods applied in Physiology
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be able to publish scientific article in a national journal or present it at a scientific meeting
 • To have the capability of planning and executing an experimental research
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To improve the foreign language to the level good enough to attend international scientific activities
 • To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
 • To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
COMPETENCES Learning Competence
 • To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
 • To have the ability of accessing, processing and presenting scientific data
 • To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1,2,3
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,5,6
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 1,6
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3 1
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2,3 4,5
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2,3
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 4
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1
Deneysel etik kuralları bilmek. 1,2
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 2
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2 1,3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2 1
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3
Deneysel etik kuralları bilmek. 2,7
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 4,5
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1,2
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 3
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3,4
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3,4
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3,4 1,2
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3,4
Yabancı dilini uluslararası bilim etkinliklerine katılabilecek düzeyde geliştirmek 1,2,3,4 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1 1
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1 2
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The graduates could work in laboratories, in relevant Institutions and apply for the doctorate programs of Medical Physiology at the Universities.
10
Access to Further Studies
Successful graduates can apply for a PhD in Medical Physiology
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Exams can be written, written and spoken, or applied. Examination documents and results are delivered to institute through department within five working days. Rules for determination of success are as follows; a) In order to attend the exam in graduate programmes; attendance to 70% of theoretical and 80% of applied courses is required. Exams are evaluated as scores up to 100 points and minimum of 70 points is accepted as successful. Equivalents of scores acquired up to 100 points as letter grade or quotients are as follows; AA, 4.00, 90-100; BA, 3.50, 85-89; BB, 3.0, 80-84; CB, 2.50, 75-79; CC, 2.00, 70-74; F, 0-69. b) Students who acquired AA, BA, BB, CB or CC are accepted as successful for the respected course. c) Other letter grades can be used as well, such as: 1) D (Absent); student who did not meet the criteria for attendance, Grade D is transferred to FF in GPA. 2) G (Pass); students who accomplished thesis work or courses without ECTS are graded with G. 3) K (Failed); students who failed at thesis work of courses without ECTS are graded with K. ç) Students who failed exams, attendance criteria or prerequisites of compulsory and selective courses take the respective course again in the first following semester. Student can choose another selective course if he/she failed the one that is chosen for the first time. d) Examination documents and results are delivered to institute through department within five working days. e) Courses that are taken at an international or national programmes like Erasmus or Farabi are adapted into grades and GPA scores after a suggestion of department and an approval of the institute. Course point averages are determined by 1) student’s status of success is calculated as letter grades that are given in Regulations Article 21 and resulted as Average of Points in Semester (YANO) and Average of General Academic Grades (GANO). YANO is the average of points obtained by the student in respected semester. GANO is the average of points obtained by the student in each semester since the admission to the department. 2) YANO and GANO are calculated as general points average. GPA is score of ECTS’ of respected courses multiplied by equivalent quotients of letter grades divided by total ECTS. GPA is given with 2 significant numbers. 3) YANO and GANO are determined by grades obtained by the student from AA to FF. 4) All grades are processed in note card.
12
Graduation Requirements
To graduate from the MSc program, candidate should acquire a minimum of 120 ECTS and 8 courses, to present a seminar at taught stage of the programme, to receive a Advanced Topics in MSc Thesis and Thesis Consulting in all semesters, complete a thesis work and publish his/her work in accordance to BUU Regulations of Graduate Education- Appendix 1.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Fadıl Özyener
E-mail: fozyener@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Tel: (224) 9054011
15
Facilities
The Department employs 4 Professors, 1 Associate Professor and 1 Assistant Professor, each experienced and have fund of knowledge in their respective fields. All Faculty members are in full-time position allowing them to actively participate in MSc education.
The departmental laboratories that are available to students are in neurovascular, pain, behaviour, neuroendocrin, and general physiology and electrophysiology fields.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFZ 5001 GENERAL & CELLULAR BASIS OF PHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 6
TFZ 5003 HUMAN PHYSIOLOGY Compulsory 2 2 0 9
TFZ 5005 BLOOD PHYSIOLOGY Compulsory 1 2 0 6
TFZ5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
TFZ5193 MA THESIS III Compulsory 0 1 0 25
Click to choose optional courses. -22
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5002 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFZ 5002 NEUROPHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 6
TFZ 5004 WATER AND ELECTROLYTE BALANCE Compulsory 2 0 0 6
TFZ5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TFZ5172 GRADUATE SEMINAR (COURSE) Compulsory 0 2 0 5
TFZ5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 2
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ5173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TFZ5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
TFZ5193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
TFZ5192 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ 5007 ENERGY BALANCE, METABOLISM Optional 1 0 0 3
TFZ 5009 INTRODUCTION TO ENDOCRINOLOGY Optional 1 0 0 3
TFZ5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ 5008 PRINCIPLES OF BREATHING, RESPIRATORY ADJUSTMENTS IN HEALTH AND DISEASE Optional 1 0 0 3
TFZ 5006 CARDIOVASCULAR SYSTEM Optional 2 2 0 9
TFZ 5010 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY PRACTICALS Optional 0 4 0 4
TFZ 5012 THE SIGNAL TRASDUCTION MECHANISMS Optional 2 0 0 6
TFZ5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr