Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Medical Physiology
General Description
1
Brief History
The Departmental Master of Science (M.Sc) Program has begun at 1978 and 10 students have been graduated since then.
2
Qualification Awarded
Medical Physiology MSc degree with thesis
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
- To graduate from Science-Literature, Education, Pharmacy and Medical Sciences Faculties or from Health Sciences High School - To score the minimum scalar ALES grade set by the University Senate. - To acquire the minimum grade set by the University Senate from the "ÜDS", "KPDS", TOEFL or other exams accepted by "YÖK" or from the exam conducted by Uludağ University Foreign Language School - Foreign applicants should present Turkish proficiency certificate from "TÖMER" and either "ALES" documentation or any valid GRE, GMAT or any other international exam certificate accepted by "YÖK".
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
- Candidate should take minimum 21 or maximum 28 credits during course period. These credits should cover minimum 7 course subjects, one seminar at each stage of lectures and thesis, dissertation work and a final exam to defend the thesis. Total ECTS is 120; compulsory lessons being 60 credits and selective ones are also 60. - To acquire at least 70 point over 100 to succeed in compulsory end selective lessons.
7
Profile of The Programme
To train graduates who would have insight to contribute to the discipline of Physiology, and could assume positions at national and international institutions or be accepted at the doctorate programs.
The Department assigns a supervisor lecturer to each student during lessons and thesis stages. The student determines the lectures under supervisor guidance. Subsequent to completing first term, the student and the supervisor are to choose thesis project and present it to the Institute for approval.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To have knowledge about basic physiological mechanisms
2. To have the ability of accessing, processing and presenting scientific data
3. To have theoterical and practical information about the experimental methods applied in Physiology
4. To understand and appreciate experimental ethical rules
5. To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
6. To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
7. To be able to publish scientific article in a national journal or present it at a scientific meeting
8. To have the capability of planning and executing an experimental research
9. To be aware of the research laboratory working rules
10. To improve the foreign language to the level good enough to attend international scientific activities
11. To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
SKILLS Cognitive - Practical
 • To be aware of the research laboratory working rules
 • To be able to publish scientific article in a national journal or present it at a scientific meeting
 • To have the ability of accessing, processing and presenting scientific data
 • To have the capability of planning and executing an experimental research
 • To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
 • To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
 • To have theoterical and practical information about the experimental methods applied in Physiology
 • To have knowledge about basic physiological mechanisms
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be aware of the research laboratory working rules
 • To understand and appreciate experimental ethical rules
 • To have theoterical and practical information about the experimental methods applied in Physiology
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To have knowledge about basic physiological mechanisms
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be aware of the research laboratory working rules
 • To be able to publish scientific article in a national journal or present it at a scientific meeting
 • To have the capability of planning and executing an experimental research
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be aware of the research laboratory working rules
 • To have the capability of planning and executing an experimental research
 • To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
 • To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
 • To have theoterical and practical information about the experimental methods applied in Physiology
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be able to publish scientific article in a national journal or present it at a scientific meeting
 • To have the capability of planning and executing an experimental research
 • To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
 • To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To improve the foreign language to the level good enough to attend international scientific activities
COMPETENCES Learning Competence
 • To have the ability of accessing, processing and presenting scientific data
 • To be able to run projects in the physiology field either individually or as a team member
 • To grasp and apply the interaction between physiology and other relevant disciplines
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1,2,3
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,5,6
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 1,6
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3 1
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2,3 4,5
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2,3
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 4
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1
Deneysel etik kuralları bilmek. 1,2
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 2
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2 1,3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2 1
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3
Deneysel etik kuralları bilmek. 2,7
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 4,5
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1,2
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 3
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3,4
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3,4
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3,4 1,2
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3,4
Yabancı dilini uluslararası bilim etkinliklerine katılabilecek düzeyde geliştirmek 1,2,3,4 3
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1 1
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1 2
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The graduates could work in laboratories, in relevant Institutions and apply for the doctorate programs of Medical Physiology at the Universities.
10
Graduation Requirements
The graduates could study for Medical Physiology doctorate
11
Mode of Study
12
Facilities
To graduate from the M.Sc program, candidate should succeed in all the courses at the program, should present one seminar at each stage of lectures and thesis, should complete the work for thesis and defend his/her thesis successfully.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Kasım Özlük
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Tel: (224) 442 83 11
E-mail: kasim@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
The Department employs 5 Professors and 2 Ass. Professor, each experienced and knowledgeable in their respective fields. All Faculty members are in full-time position allowing them to actively participate in MSc education.
The departmental laboratories available to students are in neurovascular, pain, behaviour, neuroendocrin, and general physiology and electrophysiology fields.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFZ 5001 GENERAL & CELLULAR BASIS OF PHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 6
TFZ 5003 HUMAN PHYSIOLOGY Compulsory 2 2 0 9
TFZ 5005 BLOOD PHYSIOLOGY Compulsory 1 2 0 6
TFZ5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
TFZ5193 MA THESIS III Compulsory 0 1 0 25
Click to choose optional courses. -22
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5002 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFZ 5002 NEUROPHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 6
TFZ 5004 WATER AND ELECTROLYTE BALANCE Compulsory 2 0 0 6
TFZ5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TFZ5172 GRADUATE SEMINAR (COURSE) Compulsory 0 2 0 5
TFZ5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 2
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ5173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TFZ5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
TFZ5193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
TFZ5192 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ 5007 ENERGY BALANCE, METABOLISM Optional 1 0 0 3
TFZ 5009 INTRODUCTION TO ENDOCRINOLOGY Optional 1 0 0 3
TFZ5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ 5008 PRINCIPLES OF BREATHING, RESPIRATORY ADJUSTMENTS IN HEALTH AND DISEASE Optional 1 0 0 3
TFZ 5006 CARDIOVASCULAR SYSTEM Optional 2 2 0 9
TFZ 5010 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY PRACTICALS Optional 0 4 0 4
TFZ 5012 THE SIGNAL TRASDUCTION MECHANISMS Optional 2 0 0 6
TFZ5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr