Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Marketing
General Description
1
Brief History
HARMANCIK Vocational School in 2010, was established under the Department of Marketing and Advertising.
2
Qualification Awarded
Upon successfully completing the 120-ACTS credit program and acquiring the program qualifications, the students graduate with Marketing Associate degree.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
The applicant should have a high school or its equivalent diploma and the other requirements are determined by OSYM (Student Selection and Placement Center) in accordance with the applicable legislation of YOK (Higher Education Council)
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to be able to receive an Associate Degree in Marketing, it is required to successfully complete all the compulsory and elective courses a student should have (a total of 120 ACTS) and to have at least 2.00 GPA (grade point average) over 4.00
7
Profile of The Programme
The aim of Marketing Program is to train individuals who are entrepreneurs, have effective communication skills and the fundamental qualities of marketing business and also who are able to use computer programs related to their field.
Marketing Program provides a two-year training following high school education. Formal and Evening Programs both accept 40 students each. The students are also required to complete a 30-work day internship program. The students are required to take and successfully complete all the compulsory courses in the program. They are also required to take and successfully complete elective courses in II., III., and IV. Semesters as well as compulsory courses.
The students are required to have a grade point average of at least 2.00 over 4.00 GPA for graduation.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To be able to apply and use theoretical knowledge related with marketing into working life.
2. To be able to clearly represent the designs and applications related with marketing to their co-workers, superiors, serviced persons or organizations and to have the ability to work as a team.
3. To be able to recognize and analyze the problems confronted in marketing practices and to be able to offer solutions
4. To be able to operate the processes related with marketing.
5. To be able to pursue and apply the current developments related with marketing.
6. To be able to develop and apply marketing strategies in accordance with product, price, distribution and promotional aims.
7. To have the required knowledge for marketing personnel on sales, advertisement, customer relationship management, product management, brand management and online marketing and to be able to apply such knowledge.
8. To have the persuasive skill and the ability to communicate effectively in the business life.
9. To be able to use the knowledge and communication technology tools and other vocational instruments and techniques.
10. To have the conscience to behave according to vocational ethical codes.
11. To have the ability to comprehend and use the vocational legal legislations.
12. To have the foreign language knowledge that will be adequate enough to communicate and to follow the international literature on marketing.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To be able to apply and use theoretical knowledge related with marketing into working life.
 • To have the required knowledge for marketing personnel on sales, advertisement, customer relationship management, product management, brand management and online marketing and to be able to apply such knowledge.
 • To be able to operate the processes related with marketing.
 • To be able to clearly represent the designs and applications related with marketing to their co-workers, superiors, serviced persons or organizations and to have the ability to work as a team.
 • To be able to recognize and analyze the problems confronted in marketing practices and to be able to offer solutions
 • To be able to develop and apply marketing strategies in accordance with product, price, distribution and promotional aims.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be able to pursue and apply the current developments related with marketing.
 • To have the conscience to behave according to vocational ethical codes.
 • To have the ability to comprehend and use the vocational legal legislations.
 • To be able to apply and use theoretical knowledge related with marketing into working life.
 • To have the required knowledge for marketing personnel on sales, advertisement, customer relationship management, product management, brand management and online marketing and to be able to apply such knowledge.
 • To be able to operate the processes related with marketing.
 • To be able to recognize and analyze the problems confronted in marketing practices and to be able to offer solutions
 • To be able to develop and apply marketing strategies in accordance with product, price, distribution and promotional aims.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be able to use the knowledge and communication technology tools and other vocational instruments and techniques.
 • To have the conscience to behave according to vocational ethical codes.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To have the required knowledge for marketing personnel on sales, advertisement, customer relationship management, product management, brand management and online marketing and to be able to apply such knowledge.
 • To be able to operate the processes related with marketing.
 • To be able to clearly represent the designs and applications related with marketing to their co-workers, superiors, serviced persons or organizations and to have the ability to work as a team.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be able to pursue and apply the current developments related with marketing.
 • To be able to use the knowledge and communication technology tools and other vocational instruments and techniques.
 • To have the persuasive skill and the ability to communicate effectively in the business life.
 • To have the foreign language knowledge that will be adequate enough to communicate and to follow the international literature on marketing.
 • To be able to recognize and analyze the problems confronted in marketing practices and to be able to offer solutions
COMPETENCES Learning Competence
 • To be able to pursue and apply the current developments related with marketing.
 • To be able to develop and apply marketing strategies in accordance with product, price, distribution and promotional aims.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1,2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1,2
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak 1,2
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1,2 1,2
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1,2 1,2
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1,2 1,2
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2 1,2
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1 1
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak 1 1
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1 1
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1 1
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1,2 3
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2
Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak 1,2 1,2,3
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1,2,3 1,2
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1,2,3 1,2
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2,3 1,2
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1,2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1,2,3,4 1
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 1,2,3,4 4
İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak 1,2,3,4 1,2
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3,4 3,4
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1
Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek 1
Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 2
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4 1,2
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek 1,2,3 1,2,3
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek 2,3
Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2,3
Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek 1
Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak 1,2,3
Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The trainees who graduate from Marketing Program have the opportunity to work at marketing departments, sales departments, marketing research departments, advertisement departments of the firms in private sector, advertising and public relations agencies, hotel management, customer services of the banks and various firms and other marketing fields as well as public domain provided that the acquire a valid and admissible point from KPSS exam (Public Personnel Selection Examination). The graduates are working in these position under the title of manager, curator, expert or staff.
10
Graduation Requirements
The graduates who successfully complete their associate training have the opportunity to apply to related undergraduate programs on condition that they acquire a sufficient mark from External Transfer Exam executed by OSYM (Student Selection and Placement Center)
11
Mode of Study
12
Facilities
A student has to pass all the courses (a total of 120 ACTS), obtain at least 2.00 GPA over 4.00, escape FF or FD for any courses and complete the compulsory internship in order to be able to successfully complete the program.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı
Öğr.Gör. Melis Fidancı
Harmancık Meslek Yüksekokulu,
Tel: 224 881 32 11, 224 294 26 92
E-mail: mfidanci@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
The training in the vocational school takes place in technologically equipped classes (projection, smart board, internet connection), computer lab with internet connection, library and conference hall. Additionally, seminars in which experts and managers from the business world conveyed their knowledge and experience are hold and technical visits are organized with the aim of seeing and learning the practices in the businesses on site.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYZ001 GENERAL BUSINESS Compulsory 3 0 0 5
ISYZ005 COMMUNICATION TECHNIQUES Compulsory 3 0 0 4
OSPZ049 COMMERCIAL MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 4
OSPZ050 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
PZRZ107 PRINCIPLES OF MARKETING Compulsory 3 0 0 6
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYZ031 PUBLIC RELATIONS Compulsory 2 0 0 3
OSPZ047 STATISTICS Compulsory 3 0 0 4
PZRZ106 SALES MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 6
PZRZ108 ADVERTISING Compulsory 3 0 0 5
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
PZRZ201 MARKETING RESEARCH Compulsory 3 0 0 3
PZRZ207 MARKETING COMMUNICATION Compulsory 3 0 0 4
PZRZ211 COMPETITIVE STRATEGIES Compulsory 3 0 0 3
STJ1001 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
Click to choose optional courses. 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYZ038 INNOVATION MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 3
PZRZ003 INTERNATIONAL MARKETING Compulsory 3 0 0 4
PZRZ210 BRAND MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 3
STJ1002 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
Click to choose optional courses. 16
Total 30
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYS043 CONTEMPORARY MANAGEMENT APPROACH Optional 2 0 0 3
OTPS010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Optional 2 0 1 3
PAZ240 MARKETING MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
PZRS022 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
PZRS023 MARKETING INFORMATION SYSTEMS Optional 2 0 0 3
PZRS035 E MARKETING Optional 3 0 0 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
DTCS011 LOGISTICS Optional 1 2 0 3
ISYS045 CRISIS AND STRESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
OSPS015 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
OSPS046 OFFICE PROGRAMMES Optional 1 2 0 3
PZRS025 SERVICE MARKETING Optional 1 2 0 3
PZRS026 MEDIA PLANNING Optional 1 2 0 3
PZRS027 CONSUMER BEHAVIOR Optional 1 2 0 3
PZRS028 ADVERTISING WRITING Optional 1 2 0 3
PZRS029 FIELD SALES PLANNING Optional 1 2 0 3
PZRS030 SOCIAL MARKETING Optional 1 2 0 3
PZRS209 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
OSPZ003 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (ENGLISH) Optional 3 0 0 4
OSPZ052 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 3 0 0 4
OSPZ054 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 3 0 0 4
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BYAS025 PRESENTATION TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
ISYS001 ERGONOMICS Optional 1 2 0 3
ISYS005 ENTERPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
ISYS037 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Optional 1 2 0 3
ISYS047 BUSINESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
OSPS044 DESKTOP PUBLISHING Optional 1 2 0 3
PZRS006 RETAIL MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
PZRS012 SALES FORCE TRAINING Optional 1 2 0 3
PZRS031 SALES TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
PZRS032 DIRECT MARKETING Optional 1 2 0 3
PZRS033 PHYSICAL DITRIBUTION MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
PZRS034 ADVERTISING CAMPAIGNS Optional 1 2 0 3
PZRS210 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
OSPZ002 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (ENGLISH) Optional 3 0 0 4
OSPZ053 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 3 0 0 4
OSPZ055 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 3 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr