Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Landscape and Ornamental Plants
General Description
1
Brief History
Students are not accepted to the program.
The name and content of the program has been changed as Landscape and Ornamental Plants Growing in the 2020/2021 Academic Year, so students are admitted to the new program after the 2020/21 academic year.
2
Qualification Awarded
Students having succesfully completed the program department competiences have undergraduate degree.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
Prospective students must have high school diploma and sufficient score in centralized exams for entrance to university for Turkish and foreign students.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To receive an undergraduate degree, students must completed all compulsory and elective courses succesfully (total 120 ECTS) with at least 2 grade point average and complete apprenticeship to 30 days.
7
Profile of The Programme
The aim of the program is to raise qualified, skilled, experienced, entrepreneurial, dynamic and having infocanation basic knowledge individiuals that the sector need and look for taking in to account there realities and neccesities of the country. Program students will have 4 semestres of proffessional courses and practical training and will have the neccesary knowledge and equipment to be able to work when the graduate.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Professional and ethical responsibility understanding
2. Independent study and choice usage skill
3. Written and spoken presentation ability in native language and presenting technical design and practiceability to colleagues and employers, groupwork skills
4. Basic computer skills, having theoretical knowledge using computer and internet technology and following professional technological advances
5. Creativity in problem solving and adaptability to new situations skills
6. Ability to use knowledge in Professional practice
7. Ability to examine a landscape are and use the tools to estimate
8. Ability to exhibit practical and flexible approachest to projects
9. Having the knowledge and skills of regulating an area in landscaping planning, esthetic and practices of structural material
10. Having teoretical knowledge related to landscape study practices and ability to analyze in this area and achieving problem solving skills against the problems
11. Having the ability to communicate with the experts in other areas
12. Having basic knowledge related to landscaping and ornamental plants and the skill of recognizing and raising techniques in indoor plant and outdoor ornamental plants
SKILLS Cognitive - Practical
 • Independent study and choice usage skill
 • Having the knowledge and skills of regulating an area in landscaping planning, esthetic and practices of structural material
 • Professional and ethical responsibility understanding
 • Ability to use knowledge in Professional practice
 • Creativity in problem solving and adaptability to new situations skills
 • Ability to exhibit practical and flexible approachest to projects
 • Ability to examine a landscape are and use the tools to estimate
 • Written and spoken presentation ability in native language and presenting technical design and practiceability to colleagues and employers, groupwork skills
 • Having teoretical knowledge related to landscape study practices and ability to analyze in this area and achieving problem solving skills against the problems
 • Basic computer skills, having theoretical knowledge using computer and internet technology and following professional technological advances
 • Having basic knowledge related to landscaping and ornamental plants and the skill of recognizing and raising techniques in indoor plant and outdoor ornamental plants
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Independent study and choice usage skill
 • Creativity in problem solving and adaptability to new situations skills
 • Written and spoken presentation ability in native language and presenting technical design and practiceability to colleagues and employers, groupwork skills
 • Professional and ethical responsibility understanding
 • Basic computer skills, having theoretical knowledge using computer and internet technology and following professional technological advances
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Written and spoken presentation ability in native language and presenting technical design and practiceability to colleagues and employers, groupwork skills
 • Having teoretical knowledge related to landscape study practices and ability to analyze in this area and achieving problem solving skills against the problems
 • Ability to exhibit practical and flexible approachest to projects
 • Professional and ethical responsibility understanding
 • Having the knowledge and skills of regulating an area in landscaping planning, esthetic and practices of structural material
 • Basic computer skills, having theoretical knowledge using computer and internet technology and following professional technological advances
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Independent study and choice usage skill
 • Having the knowledge and skills of regulating an area in landscaping planning, esthetic and practices of structural material
 • Having basic knowledge related to landscaping and ornamental plants and the skill of recognizing and raising techniques in indoor plant and outdoor ornamental plants
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Written and spoken presentation ability in native language and presenting technical design and practiceability to colleagues and employers, groupwork skills
 • Basic computer skills, having theoretical knowledge using computer and internet technology and following professional technological advances
 • Ability to examine a landscape are and use the tools to estimate
 • Having the ability to communicate with the experts in other areas
 • Independent study and choice usage skill
 • Creativity in problem solving and adaptability to new situations skills
 • Ability to use knowledge in Professional practice
COMPETENCES Learning Competence
 • Ability to use knowledge in Professional practice
 • Having teoretical knowledge related to landscape study practices and ability to analyze in this area and achieving problem solving skills against the problems
 • Creativity in problem solving and adaptability to new situations skills
 • Having the ability to communicate with the experts in other areas
 • Written and spoken presentation ability in native language and presenting technical design and practiceability to colleagues and employers, groupwork skills
 • Professional and ethical responsibility understanding
 • Ability to exhibit practical and flexible approachest to projects
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 2 1
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 1,2
Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme 1,2 1
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 1,2 1
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 1,2 1
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme 1,2 1
Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme 1,2 1
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1,2
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1,2 1
Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1 1
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 1 1
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 1 1,2
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 1 1
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme 1,2
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1,2
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1 1,2
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 1
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 1 1
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 1,2 3,4
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme 1 1
Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme 1
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1
Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1 1,3,4
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 1,2 1,2
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 1,2
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 1
Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme 1 1,2
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1
Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 1 2
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 3,4
Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme 1,4 4
Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme 3 1,2
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 1,2 2,4
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1,2
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 1
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 1 1,2
Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme 1,2
Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme 1,3
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 3 1,2
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 3
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme 1,2,3 1
Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme 1
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1 1,2
Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1,2,3 1,2
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 2

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Our pre-under graduate students can work as qualified assistants in public institutions designing landscaping, municipalities, landscape architecture Project and application offices, building firms, green houses and nurseries, producting and selling ornamental plants, besides can build their own application and production firms.
10
Access to Further Studies
Landscape and Ornamental Plants Program students can make the transition to four-year under graduate program at the end of the 4. semester (II year´s) with DGS. Program students following under graduate programs in DGS examination may choose: Landscape Architecture Landscape Architecture and Urban Design ForestEngineering AgriculturalEngineering
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Students must register for the courses beginning of the semester and teorical and pratical courses required to attend 80% and 70%. All students take at least a mid term and a final exam for all courses. Additional exams, homeworks, etc. may also contribute to course grades. All exams assessed over 100 points. Students must succeed at least 30 points in final exam. Letter grades of AA, BA, BB, CB and CC is neccessary for course success. DD and DC letter grades are conditional letters.
12
Graduation Requirements
Take all the courses required for graduation in the legal process (120 ECTS) and to be successful in this course provided that the program continues at least 2.00 Cumulative Grade Point Average (GPA) and to complete apprenticeship to 30 days.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. P. Özlem KURT

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali Cem SÖNMEZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeni köy Asil Çelik MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Orhangazi Kampüsü / Bursa Tel: 0 (224) 2962113 E-mail: alicemsonmez@uludag.edu.tr

Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. P. Özlem KURT
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Orhangazi / Bursa Tel: 0 (224) 2962116 E-mail: ozlemkurt@uludag.edu.tr
15
Facilities
There are classrooms for teorical courses, technical drawing classroom, and material laboratory.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
OTPS010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Compulsory 2 0 1 3
OTPZ101 MATHEMATICS FOR TECHNICIANS I Compulsory 3 0 0 4
PEYZ105 BOTANIC Compulsory 2 0 0 3
PEYZ107 SOID AND FERTILIZATION Compulsory 2 0 0 3
PEYZ109 DRAWING AND PROJECT TECHNIQE IN LANDSCAPE-I Compulsory 3 1 0 4
PEYZ111 PANT IDENTIFICATION - I Compulsory 3 1 0 4
PEYZ113 LANDSCAPE ECOLOGY Compulsory 2 0 0 3
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
PEYZ102 DRAWING AND PROJECT TECHNIQE IN LANDSCAPE-II Compulsory 3 0 1 4
PEYZ106 CONSTRUCTION APPLICATION TECHIQUE Compulsory 2 1 0 3
PEYZ108 PLANT IDENTIFICATION - II Compulsory 2 1 0 3
PEYZ110 LANDSCAPE DESIGN OF RESIDENTAL AREAS Compulsory 2 0 0 2
PEYZ112 PROPAGATION TECHNIQUES OF ORNAMENTAL PLANTS Compulsory 2 1 0 3
PEYZ114 GROWING OF ORNAMENTAL PLANTS Compulsory 2 1 0 3
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM3032 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
PEYZ201 LAND DESIGN Compulsory 2 1 0 4
PEYZ203 LANDSCAPE MECHANIZATION Compulsory 2 1 0 3
PEYZ205 PLANT IDENTIFICATION-III Compulsory 2 2 0 3
PEYZ207 LANDSCAPE CARE AND RECLAMATION TECH. Compulsory 3 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MIM4035 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
PEYZ202 ROOF AND TERRACE GARDEN Compulsory 2 2 0 3
PEYZ204 ESTABLISMENT OF NURSERY AND MANAGEMENT Compulsory 3 1 0 4
PEYZ206 PROJECT Compulsory 0 4 0 4
PEYZ208 IRRIGATION TECHNIQUES OF LANDSCAPE ARCHITEC Compulsory 2 0 0 3
Click to choose optional courses. 12
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 2
YAD111 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 2 0 0 2
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
OTPS004 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Optional 2 0 0 3
PEYS104 LAND SURVEYING Optional 2 1 0 3
PEYS226 NATURAL FLOWER BULBS Optional 2 1 0 3
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
OTPS004 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Optional 2 0 0 3
PEYS104 LAND SURVEYING Optional 2 1 0 3
PEYS226 NATURAL FLOWER BULBS Optional 2 1 0 3
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
OTPS005 QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS Optional 2 0 0 3
OTPS010 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Optional 2 0 0 3
OTPS011 BUSINES MANAGEMENT I Optional 2 0 0 3
PEYS209 CUT FLOWERS Optional 2 1 0 3
PEYS213 WATER PLANTS AND USE OF LANDSCAPE Optional 2 1 0 3
PEYS215 DIASES OF ORNAMENTAL PLANTS AND CONTROL Optional 2 1 0 3
PEYS217 AGRICULTURAL ECONOMICS Optional 2 0 0 3
PEYS219 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
OTPS006 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
OTPS012 BUSINES MANAGEMENT II Optional 2 0 0 3
PEYS210 LAWN AREAS CONSTRUCTION AND MAINTENANCE TECHNOLOGY Optional 2 1 0 3
PEYS212 APPLICATOIN OF POSTHARVEST PHYSIOLOGY IN ORNAMENTAL PLANTS Optional 2 1 0 3
PEYS214 INTERIOR DESIGN PLANTS AND PRINCIPLE OF USE Optional 2 1 0 3
PEYS216 PEST OF ORNAMENTAL PLANTS AND CONTROL Optional 2 1 0 3
PEYS218 ENVIRONMENTAL PROBLEMS Optional 2 1 0 3
PEYS220 GROWING OF ROSE PLANT Optional 2 1 0 3
PEYS222 GROUND COVER PLANTS AND UTILIZATION OF LANDSCAPE Optional 2 0 0 3
PEYS224 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr