Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bahçe Tarımı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı ilk olarak 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Bahçe Tarımı Programı alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bahçe Tarımı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar Bahçe Tarımı Ön Lisans Programına sınavsız geçiş hakkını kullanarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olan/olacaklar ise Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nın ilgili YGS-6 puan türünden yeterli puan almaları halinde Bahçe Tarımı Ön Lisans Programına yerleştirilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bahçe Tarımı Programı’ndan ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Bahçe Tarımı Programının amacı; meyve, asma, zeytin yetiştiriciliği ve ıslahı, çoğaltma ve kültürel bakım işlemleri (sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, budama, seyreltme vb.), fidan üretim teknikleri ve fidan sertifikasyonu, ürünlerin muhafazası ve pazarlanması gibi konularda günümüzün bilgi ve tecrübesiyle donatılmış, proje hazırlayan ve uygulama yapabilen, kendi işini kurup işletebilecek niteliklive tercih edilen teknik elemanlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır.
2. Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur.
3. Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar.
4. Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar.
5. Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır.
6. Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar.
7. Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar.
8. Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar.
9. Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar.
10. Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar.
11. Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar.
12. İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur.
 • Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar.
 • Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar.
 • Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır.
 • Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar.
 • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir.
 • Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar.
 • Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar.
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar.
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar.
 • Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar.
 • Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar.
 • Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar.
 • Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar.
 • Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar.
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar.
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar.
 • Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır.
 • Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur.
 • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir.
 • Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar.
 • Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar.
 • Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar.
 • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir.
 • Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar.
 • Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar.
 • Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır.
 • Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar.
 • Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar.
 • Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır.
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar.
 • Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur.
 • Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar.
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar.
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar.
 • Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar.
 • Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar.
 • Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır.
 • Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır.
 • Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur.
 • Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar.
 • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir.
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar.
 • Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar.
 • Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar.
 • Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar.
 • Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar.
 • Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar.
 • Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır.
 • Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır.
 • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir.
 • Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar.
 • Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar.
 • Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur.
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar.
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar.
 • Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır.
 • Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır.
 • Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar.
 • Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar.
 • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir.
 • Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar.
 • Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar.
 • Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar.
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar.
 • Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur.
 • Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar. 1
Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur. 2
Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar. 2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir. 2
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar. 1
Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar. 2
Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar. 1
Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1
Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar. 1
Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır. 2
Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 2
Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar. 2
Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur. 1,2
Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar. 1,2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir. 1,2
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar. 2
Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar. 2
Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar. 1,2
Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1,2
Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar. 1
Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır. 1
Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 1,2
Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar. 4
Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur. 1,3
Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar. 3,4
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir. 2,3
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar. 3,4
Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar. 3
Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar. 1,2
Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1,4
Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar. 1,2
Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır. 2,3
Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 2,3
Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar. 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar. 2
Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur. 1,2
Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar. 1,2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir. 1
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar. 1
Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar. 1
Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar. 2
Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1
Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar. 1
Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır. 1
Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 2
Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar. 1
Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur. 1,4
Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar. 1,3,4
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir. 1,2,4
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar. 3
Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar. 1,2
Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar. 1,3,4
Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 2,4
Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar. 1,2,4
Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır. 3,4
Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 2
Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar. 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar. 2
Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur. 2
Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar. 2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir. 2
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar. 2
Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar. 1
Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar. 1
Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 1,2
Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar. 1,2
Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır. 1,2
Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 1,2
Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrencilerimiz Tarım sektöründeki yetiştiricilik, muhafaza ve pazarlama alanında tekniker olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı’ndan (DGS) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, proje, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı Programı
16600 Bursa/Gemlik
Tel: 0 224 2942677
Prof. Dr. Serap KIRMIZI (Program Başkanı)
Dahili:62231
E-Mail: skirmizi@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Murat ÇETİN
E-mail: muratcetin@uludag.edu.tr
Dahili.62220
Öğr. Gör. Dr. Günsu BARIŞIK KAYIN
e-mail: gbarisik@uludag.edu.tr
Dahili:622221
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programında üç öğretim elemanı görev yapmakta olup gerektiğinde üniversitemiz ziraat fakültesinden de derslere destek alınmaktadır. Programa ait olan laboratuar, sera ve uygulama bahçeleri ile öğrencilerimize teorik bilgilerin yanında uygulama olanakları da sağlanmaktadır. Okulumuz; dünyaca marka olmuş zeytin yetiştiriciliği bölgesi olan Bursa iline 35 km mesafe uzaklığında bulunan Gemli ilçesindeki Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek-Asım Kocabıyık Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Bulunduğumuz bölgenin avantajlarını kullanarak öğrencilerimize siyah elmas olarak adlandırdığımız zeytinin yetiştiriciliği de dahil olmak üzere birçok meyve ve sebzenin yetiştiriciliğini canlı bir şekilde yetiştiricilerle birlikte görmesine olanak sağlamaktadır. Okulumuzda bir kütüphane,bir okuma salonu, bir kantin ve 212 kız öğrenci, 192 erkek öğrenci kapasiteli 2 öğrenci yurdu mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP109 TOPRAK Zorunlu 2 0 0 3
GBUP111 BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 3
GBUP113 BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
GBUP115 GENEL BAĞCILIK Zorunlu 1 2 0 3
GBUP117 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
GOTP105 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ143 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ157 TARIMSAL METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 33
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP104 GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 2 2 0 5
GBUP106 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 2 2 0 4
GBUP110 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELER Zorunlu 1 2 0 3
GBUP124 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ154 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP203 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 1 2 0 3
GBUP205 FİDAN ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
GBUP207 MUHAFAZA VE PAZARA HAZIRLAMA Zorunlu 2 2 0 4
GBUP209 BAHÇE TESİSİ VE PROJELENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
STJI STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP202 TOHUMCULUK TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
GBUP204 BUDAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
GBUP214 ORGANİK TARIM Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ158 SULAMA Zorunlu 1 2 0 3
STJII STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP114 BİTKİ KORUMA Seçmeli 1 2 0 3
GBUP118 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GBUP122 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
GBUP126 SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP128 MEVSİMLİK ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP132 STANDARDİZASYON VE AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP114 BİTKİ KORUMA Seçmeli 1 2 0 3
GBUP118 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GBUP122 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
GBUP126 SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP128 MEVSİMLİK ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP132 STANDARDİZASYON VE AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP209 BİTKİSEL ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP211 ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP217 ÇİM ALANLARI BAKIM VE YAPIM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GBUP221 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 0 0 3
GBUP223 SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GBUP225 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
GBUP227 LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP229 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
GBUP231 MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 3
GBUP233 SOĞANLI BİTKİLER Seçmeli 1 2 0 3
GBUP235 SERA UYGULAMASI I Seçmeli 0 4 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP208 TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
GBUP212 ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP216 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
GBUP218 ÇİFTÇİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
GBUP220 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 2 0 0 3
GBUP222 AB VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 0 0 3
GBUP224 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
GBUP226 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
GBUP228 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
GBUP232 SERA UYGULAMASI II Seçmeli 0 4 0 3
GRUP234 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr