Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tekstil Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Tekstil programı 1986 yılında Bursa’da kurulmuştur.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Tekstil Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Teknolojileri alanında Tekstil Teknikeri unvanına sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tekstil Teknolojisi Programından mezun olup Tekstil Teknikeri unvanı alıp ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü Endüstri Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Tekstil Teknolojisi Programının eğitim amacı : Dünyada tekstil sektöründe rekabet, maliyetlerden kalite alanına doğru yönelmiştir. Ülkemizdeki firmalar ayakta kalabilmek için üretim kalite seviyesini yükseltmek zorundadır. Tekstil sektöründe, ülkemizde gelecek yıllarda normal ürünler yerine yüksek kaliteli ürünlerin üretimi için yatırımlar yapılacaktır. Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için Dokuma, İplik, Terbiye ve Konfeksiyon alanlarındaki gerekli ara elemanları yetiştirmektir. Sektörde çalışacak elemanlar uygun bilgisayar programlarını kullanabilen, lif ve dokuları tanıyabilen, bunları günümüz teknolojisini kullanarak mamul hale getirebilen. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan. Mesleği ile ilgili yenilikleri takip edebilen, gerekli donanıma sahip Tekstil Teknikerleridir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
2. İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
3. Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
4. Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
5. Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
6. Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
7. Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek.
8. Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
9. Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek.
10. Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek
11. İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek.
12. Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek.
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek.
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek.
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek.
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek.
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek.
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek.
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek.
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek.
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek.
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek.
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek.
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek.
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek.
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek.
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek.
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek.
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek.
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Her türlü tekstil işletmelerinde ve desen bürolarında çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimin başı ile tamamlayan adaylar DGS (Dikey geçiş sınavı) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans Programlarında (Mühendislik ya da Teknik öğretmenlik) öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yarıyıl sonu sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından 0 (sıfır) ile 100 (yüz) arasında bir not verilir; bu not “ham not” olarak adlandırılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Doç.Dr.Mehmet KARAHAN- Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, mkarahan@uludag.edu.tr Tel:2942367
Öğr.Gör. Nevin KARAHAN- Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
nkarahan@uludag.edu.tr Tel:2942351
Öğr. Gör. Dr yeliz UMUR
ylz@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 3 akademik personel, 1 uzman ve 1 mühendis görev yapmaktadır. Temel ve mesleki bilgilerin gelişmesi için uygulanan zorunlu derslerin yanı sıra, örencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre seçmeli derslerde bulunmaktadır. Programda verilen dersler, lif, iplik, kumaş, boya-baskı ve konfeksiyon disiplinlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Teorik dersler uygulama dersleri ile desteklenerek, öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Program laboratuarında fiziksel ve kimyasal tekstil testlerinin yanı sıra, dokuma, örme ve boya-baskı pratik uygulamaları da yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, BUTGEM (Bursa Tekstil Geliştirme Merkezi) ile yapılan protokol gereği, bölümümüz öğrencileri BUTGEM laboratuar ve eğitim olanaklarını da kullanabilmektedirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ103 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ105 KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
TKSZ101 DOĞAL LİFLER Zorunlu 3 0 0 4
TKSZ103 İPLİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 7
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPZ102 MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
TKSZ102 YAPAY LİFLER Zorunlu 3 0 0 5
TKSZ104 DOKUMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 3
TKSZ106 ÖRME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
TKSZ108 TERBİYE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
TKSZ110 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBMYO1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TKSS207 BOYA TEKNOLOJİSİ VE MAKİNALARI Zorunlu 3 2 0 5
TKSZ201 KİMYASAL TESTLER Zorunlu 2 2 0 4
TKSZ203 MAKİNALARLA TERBİYE İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
TKSZ205 TEKSTİL KİMYASI Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPZ006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
OTPZ006SİL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
TBMYO2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TKSZ208 TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 3
TKSZ210 ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK TEKSTİLLER Zorunlu 1 2 0 3
TKSZ260 MAKİNALARLA BASKI Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
TEK1005 TEKNİK RESİM Seçmeli 1 2 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TKSS209 TERBİYE İŞLETME UYGULAMALARI I Seçmeli 1 2 0 3
TKSS211 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
TKSS213 TEKSTİLDE ÖZEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TKSS231 PROJE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TKSS245 SENTETİK İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
TKSS249 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TKSS265 KUMAŞ ANALİZİ VE ÜRETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TKSS267 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
TKSS277 ÜRETİM PLANLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
TKSS202 FİZİKSEL TESTLER Seçmeli 1 2 0 3
TKSS212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KUMAŞ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
TKSS214 TERBİYE İŞLETME UYGULAMALARI II Seçmeli 1 2 0 3
TKSS232 TEKSTİL FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 1 2 0 3
TKSS264 ÖZEL BASKI TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TKSS268 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
TKSS270 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr