Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarım Makineleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
II. YÖK Dünya Bankası projesi kapsamında Tarım Alet ve Makineleri Programı ismiyle 1993 yılında, 2 öğretim görevlisi ve 1 Uzman ile eğitim ve öğretime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölümün programında yer alan bütün dersler başarıldığında ve 30 iş günü staj tamamlandığında Tarım Makineleri alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarım Makineleri alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 30 günlük stajını tamamlaması gerekir.
7
Program Profili
B.U.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı’nın amacı temel makine ve tarım konusunda yeterli bilgiye sahip, tarım makineleri üretimi ve tarımsal ürünlerin işlenmesi sanayiinde kullanılan sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen, çalışma ortamını uygun bir şekilde düzenlemeye, başkaları ile iyi ilişkiler kurmaya ve ileri bilgi teknolojisindeki gelişmeleri takip etmeye açık mezunlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
2. Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
3. Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
4. Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
5. Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
6. Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
7. Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
8. Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
9. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
10. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman başkaları ile işbirliği içinde çalışarak küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolü üstlenebilir. Sektör olarak, tarım alet ve makineleri imalat ve pazarlama sektörü, yenilenebilir enerji sektörü, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program İletişim Adresi:
B.U.Ü., Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, Görükle Kampüsü, 16058/Nilüfer Bursa
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Hilal ULUKARDEŞLER
Tel:0-224-2942377
E-mail: ulukardesler@uludag.edu.tr
Program Öğretim Elemanları:
Prof. Dr. Yücel TEKİN
Tel:0-224-2942354
E-mail: ytekin@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Yahya ULUSOY
Tel: 0-224-2942370
E-mail: yahyau@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Arzu MOR
Tel: 0-224-2942387
E-mail: arzum@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarım Makineleri Programı’nda 3 Öğretim üyesi ve 1 Öğr. Gör. Bulunmaktadır. Program, eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulamalarını 1 dizel motor laboratuvarı ve 1 tarım makineleri atölyesinde yürütmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HRTZ115 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ103 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
TRMZ101 TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 3 0 0 4
TRMZ103 TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI Zorunlu 2 2 0 6
TRMZ105 BİTKİ YETİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 3
TRMZ107 ÖLÇME VE KONTROL Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OMPZ002 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
OTOZ110 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 2 0 4
TRMZ104 TRAKTÖR BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 6
TRMZ108 İÇSEL TARIM MEKANİZASYONU Zorunlu 2 2 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTOZ107 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 2 4
TBMYO1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TRMZ201 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI Zorunlu 2 2 0 3
TRMZ203 HASAT ÖNCESİ TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 3
TRMZ205 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Zorunlu 2 0 2 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBMYO2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TRMZ202 HASAT HARMAN MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 4
TRMZ204 TERMİK MOTORLAR BAKIM VE ONARIMI Zorunlu 2 2 0 4
TRMZ206 TARIM MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI Zorunlu 2 2 0 3
TRMZ208 TARIMSAL ENERJİ VE ÇEVRE Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
TRMS114 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS116 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
TRMS118 MÜHENDİSLİK BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS120 MAKİNE ELEMANLARI Seçmeli 2 0 0 3
TRMS122 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS124 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
TRMS114 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS116 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
TRMS118 MÜHENDİSLİK BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS120 MAKİNE ELEMANLARI Seçmeli 2 0 0 3
TRMS122 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS124 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
TRMS211 İMALAT İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS213 TAŞIMA İLETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS215 SULAMA MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
TRMS217 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS219 ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS221 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
TRMS223 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS225 SERVİSTE DAVRANIŞ VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
TRMS212 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
TRMS214 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
TRMS216 TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON Seçmeli 2 0 0 3
TRMS218 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS220 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II Seçmeli 2 0 0 3
TRMS224 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 3
TRMS226 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TRMS228 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 3
TRMS230 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr