Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarım Makineleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
II. YÖK Dünya Bankası projesi kapsamında Tarım Alet ve Makineleri Programı ismiyle 1993 yılında, 2 öğretim görevlisi ve 1 Uzman ile eğitim ve öğretime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölümün programında yer alan bütün dersler başarıldığında ve 30 iş günü staj tamamlandığında Tarım Makineleri alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarım Makineleri alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 30 günlük stajını tamamlaması gerekir.
7
Program Profili
B.U.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı’nın amacı temel makine ve tarım konusunda yeterli bilgiye sahip, tarım makineleri üretimi ve tarımsal ürünlerin işlenmesi sanayiinde kullanılan sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen, çalışma ortamını uygun bir şekilde düzenlemeye, başkaları ile iyi ilişkiler kurmaya ve ileri bilgi teknolojisindeki gelişmeleri takip etmeye açık mezunlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
2. Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
3. Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
4. Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
5. Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
6. Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
7. Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
8. Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
9. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
10. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak
 • Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak
 • Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek
 • Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak
 • Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak
 • Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek
 • Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak 1,2 1
Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak 1,2 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek 1,2 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2 1
Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak 1,2 1
Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak 1,2 1
Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak 1,2 1
Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak 1,2 1
Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak 1,2 1
Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak 1 1,2
Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak 1 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek 1 2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1 1,2
Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak 1 1,2
Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak 1 1,2
Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak 1 2
Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak 1 1,2
Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak 1 1,2
Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak 1,2 1,2,3
Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak 1,2 1,3,4
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek 2 2,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2 1,2,3,4
Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak 1,2 1,2,3,4
Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak 1 1,4
Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak 1 1
Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak 1,2 1,2,4
Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak 1,2 1,2,3,4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek 2 2,3
Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek 1,2 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak 1,2 1,2
Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak 1,2 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek 1,2 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2,3 1,2
Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak 1,2 1
Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak 1,2 1
Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak 1,2,3 1,2
Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak 1,2,3 1,2
Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak 1,2 1
Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak 2,3,4 1,2,3,4
Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak 2,3,4 1,2,3,4
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek 2 1,2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 2,4 1,2,4
Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak 2,3,4 1,2,3,4
Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak 4 1,4
Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak 4 1,4
Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak 2,3,4 1,2,3,4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek 3,4 3,4
Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek 2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki eğitimin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak 1,2,3 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve bilimsel formasyona sahip takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluklar alabilmek 1,3 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2,3 1,2
Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak 1,3 1,2
Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak 1,3 1,2
Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak 1,2 2
Tarımın mekanizasyonu ile ilgili konularında problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak 1,3 1,2
Teknik sorunların pratik çözümleri için teorik olarak aldığı eğitimleri uygulayabilme ve kullanabilme yeteneğini kazandırmak 1,3 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin ve doğru kullanabilmek 2,3 1
Yeni tarım alet ve makinelerini imal etmek ya da varolan makineleri geliştirmek 1,3 1,2
Girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler yetiştirebilmeyi sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman başkaları ile işbirliği içinde çalışarak küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolü üstlenebilir. Sektör olarak, tarım alet ve makineleri imalat ve pazarlama sektörü, yenilenebilir enerji sektörü, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Hilal ULUKARDEŞLER
Tarım Makineleri Program Başkanı-Program Koordinatörü
Tel:0-224-2942377
e-mail: ulukardesler@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Yücel TEKİN
Tel:0-224-2942354
E-mail: ytekin@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Yahya ULUSOY
Tel: 0-224-2942370
E-mail: yahyau@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Arzu MOR
Tel: 0-224-2942387
E-mail: arzum@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarım Makineleri Programı’nda 3 Öğretim üyesi ve 1 Öğr. Gör. Bulunmaktadır. Program, eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulamalarını 1 dizel motor laboratuvarı ve 1 tarım makineleri atölyesinde yürütmektedir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr