Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Elektrik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı. Elektrik programı okulumuzda 2002-2003 akademik yılında eğitim vermeye başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölümde 120 AKTS kredi yükü tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Elektrik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Mesleki yeterlikleri kazandırılması doğrultusunda nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve mevcut iş gücünü donanımlı kılmak.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
2. Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
3. Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
4. Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
5. Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
6. Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
7. Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
8. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
9. Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
10. Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
12. Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1,2 1,2,3,4,5
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1,2 1,2,4,5
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1,2 1,2,3
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır. 1,2 1,2,4,5
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1 2
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1,2 1,2,4,5
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1 1,2,3
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1,2 1,2,4,5
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1 1,2,4,5
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1 1,2,4,5
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1 1,2
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1 1,2
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1 1,2
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır. 1 1,2
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1 1,2
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1 1,2
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1 1,2
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1 1,2
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1 1,2
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır. 1
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1,2 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1,2,3 1
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1,2 1
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1,2 1
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır. 1,2 1
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1,2 1
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1,2 1
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1,2 1
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1,2 1
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1,2 1
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1,2,3 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1,2,4 1,2,3
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1,2 2
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 2,4 1,3
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır. 1,2 1
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 2
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 2
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 2 1,3
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1,2 2
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 2,4 1,2
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1,2 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1,2,3,4 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1,2,3 1,2
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1,3 1,2
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1,3 1,2
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır. 1,2,3 1,2
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1,3 1,2
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1,3 1,2
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1,3 1,2
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1,2 1,2
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1,2,3 1,2
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 2,3 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Elektrik ve enerji sektöründe mal / hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj uygulamasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğr. Gör. Ömer ERİŞ
omereris@uludag.edu.tr
Dahili: 61753
Öğr. Gör. Seval BULUT ERİŞ
sevalbulut@uludag.edu.tr
Dahili: 61753
Öğr. Gör. İsmail Burak YAVRU
burakyavru@uludag.edu.tr
Dahili: 61708
Adres: İnegöl Meslek Yüksekokulu Turgutalp Mah. Mahmut Esat Bey Cd. No:208 16400 İnegöl / BURSA
+90 224 294 26 65
Mail : inegolmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 3 öğretim görevlisi vardır. Programda, temel elektrik ve elektronik derslerinin yanı sıra bilgisayar destekli proje çizimleri yapılmakta ve elektrik üretim ve dağıtım birimlerine teknik geziler düzenlenmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELEZ101 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 1 6
ELEZ103 TESİSAT BİLGİSİ Zorunlu 3 0 1 5
EMEZ101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 0 1 5
EMEZ103 OFİS YAZILIMLARI Zorunlu 3 0 1 4
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELEZ104 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 3 0 1 6
ELEZ108 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 1 5
EMEZ102 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 0 1 5
OTPZ102 MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
ATA102SİL ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELEZ201 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALARI Zorunlu 2 0 2 3
ELEZ203 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Zorunlu 2 0 2 3
ELEZ205 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 2 4
EMEZ001 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 1 4
MIM3032 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELEZ202 HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 0 1 4
ELEZ204 ÖZEL TESİSAT Zorunlu 2 0 2 3
ELEZ208 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 0 0 3
EMEZ202 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 0 1 4
MIM4035 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELES114 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
ELES116 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ELES118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSGS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
ELES213 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Seçmeli 1 0 2 3
ELES215 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Seçmeli 2 0 0 3
ELES217 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
ELES219 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ELES221 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSGS210 İŞ YERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ELES206 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 2 0 0 3
ELES214 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 2 0 0 3
ELES216 EV CİHAZLARI I Seçmeli 2 0 0 3
ELES218 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 2 0 0 3
ELES220 SKADA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ELES222 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
ELES224 TEMEL MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli 2 0 0 3
OSPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr