Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tohumculuk
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Tohumculuk Programı, 2000–2001 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında kapanmıştır.
2
Verilen Derece
Bu program, Tohumculuk alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tohumculuk alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nın YGS-6 puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca sınavsız geçiş hakkı ile Ziraat Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tohumculuk programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin ders planlarında tanımlanan zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Tohumculuk programının amacı, yüksek verim ve kalitede bitkisel üretim yapabilmek amacıyla, kaliteli ve sertifikalı tarla ve bahçe bitkileri tohumu üretimi ile pazarlamasını yapabilecek, tohumluk laboratuar, araştırma ve geliştirme alanlarında çalışabilecek, yeterli kültürel bilgi birikimine sahip, iletişim becerisi yüksek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bakış açısı ve ufku geniş, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
2. Bireysel olarak disiplinli, takımlarda etkin çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
3. Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmak
4. Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenmek ve uygulamak
5. Bitki türlerinde genetik, ıslah ve biyoteknoloji konularına hakim olmak
6. Tohumluk teknolojisi, tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile tohumlukta karantina işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek
7. Bitki türlerinin tohum üretim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak
8. Bitki ve tohumlarda hastalık, zararlılar ve yabancıotlarla mücadele yöntemlerini öğrenmek ve bu alanda beceri kazanmak
9. Tarla ve sebze bitkileri tohumlarının mekanizasyonu, sulaması, gübrelenmesi, kalite kontrolü, muhafazası, ekonomisi, politikaları, organik tarım ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak
10. Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
12. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmak
 • Tarla ve sebze bitkileri tohumlarının mekanizasyonu, sulaması, gübrelenmesi, kalite kontrolü, muhafazası, ekonomisi, politikaları, organik tarım ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak
 • Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
 • Bakış açısı ve ufku geniş, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Bitki türlerinde genetik, ıslah ve biyoteknoloji konularına hakim olmak
 • Bitki türlerinin tohum üretim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak
 • Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenmek ve uygulamak
 • Tohumluk teknolojisi, tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile tohumlukta karantina işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek
 • Bitki ve tohumlarda hastalık, zararlılar ve yabancıotlarla mücadele yöntemlerini öğrenmek ve bu alanda beceri kazanmak
 • Bireysel olarak disiplinli, takımlarda etkin çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bitki ve tohumlarda hastalık, zararlılar ve yabancıotlarla mücadele yöntemlerini öğrenmek ve bu alanda beceri kazanmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Bakış açısı ve ufku geniş, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
 • Bitki türlerinde genetik, ıslah ve biyoteknoloji konularına hakim olmak
 • Bitki türlerinin tohum üretim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak
 • Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenmek ve uygulamak
 • Tohumluk teknolojisi, tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile tohumlukta karantina işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek
 • Bireysel olarak disiplinli, takımlarda etkin çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmak
 • Tarla ve sebze bitkileri tohumlarının mekanizasyonu, sulaması, gübrelenmesi, kalite kontrolü, muhafazası, ekonomisi, politikaları, organik tarım ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmak
 • Bitki ve tohumlarda hastalık, zararlılar ve yabancıotlarla mücadele yöntemlerini öğrenmek ve bu alanda beceri kazanmak
 • Tarla ve sebze bitkileri tohumlarının mekanizasyonu, sulaması, gübrelenmesi, kalite kontrolü, muhafazası, ekonomisi, politikaları, organik tarım ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak
 • Bitki türlerinin tohum üretim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak
 • Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenmek ve uygulamak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Bireysel olarak disiplinli, takımlarda etkin çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
 • Bakış açısı ve ufku geniş, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Tohumluk teknolojisi, tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile tohumlukta karantina işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Bitki türlerinde genetik, ıslah ve biyoteknoloji konularına hakim olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tohumluk teknolojisi, tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile tohumlukta karantina işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek
 • Bireysel olarak disiplinli, takımlarda etkin çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
 • Bakış açısı ve ufku geniş, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Bitki türlerinde genetik, ıslah ve biyoteknoloji konularına hakim olmak
 • Bitki türlerinin tohum üretim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak
 • Tarla ve sebze bitkileri tohumlarının mekanizasyonu, sulaması, gübrelenmesi, kalite kontrolü, muhafazası, ekonomisi, politikaları, organik tarım ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmak
 • Bitki ve tohumlarda hastalık, zararlılar ve yabancıotlarla mücadele yöntemlerini öğrenmek ve bu alanda beceri kazanmak
 • Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
 • Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenmek ve uygulamak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bitki ve tohumlarda hastalık, zararlılar ve yabancıotlarla mücadele yöntemlerini öğrenmek ve bu alanda beceri kazanmak
 • Tohumluk teknolojisi, tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile tohumlukta karantina işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek
 • Bireysel olarak disiplinli, takımlarda etkin çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Bakış açısı ve ufku geniş, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
 • Bitki türlerinde genetik, ıslah ve biyoteknoloji konularına hakim olmak
 • Bitki türlerinin tohum üretim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak
 • Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenmek ve uygulamak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmak
 • Tarla ve sebze bitkileri tohumlarının mekanizasyonu, sulaması, gübrelenmesi, kalite kontrolü, muhafazası, ekonomisi, politikaları, organik tarım ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Bitki ve tohumlarda hastalık, zararlılar ve yabancıotlarla mücadele yöntemlerini öğrenmek ve bu alanda beceri kazanmak
 • Bitki türlerinin tohum üretim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak
 • Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenmek ve uygulamak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Bireysel olarak disiplinli, takımlarda etkin çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmak
 • Tarla ve sebze bitkileri tohumlarının mekanizasyonu, sulaması, gübrelenmesi, kalite kontrolü, muhafazası, ekonomisi, politikaları, organik tarım ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak
 • Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
 • Bakış açısı ve ufku geniş, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
1.Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Tohum üretim işletmeleri 4.Kendi işletmeleri: Tohum satış ve üretim işletmesi
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakülteleri’nin ilgili bölümlerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, haberli küçük sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr.Gör. Emre ŞENYİĞİT
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 16500 Mustafakemalpaşa / BURSA
esenyigit@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Programında 4’ü doçent, 1’i Yardımcı Doçent, 3’ü Öğretim Görevlisi Doktor olmak üzere 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programa ait 1 adet Tohumculuk Laboratuarı, Yüksekokulun bahçesinde 100 m2 alana sahip 1 adet naylon sera ve sulanabilir 8 dekar uygulama alanı bulunmaktadır. Ayrıca kütüphane, yemekhane ve kafeterya yer almaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr