Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Arkeoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2005 yılında kurulmuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları aktif durumdadır. Bölümde 3 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Bölümümüzde 1 yıl Almanca zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir.
Bölümümüz bünyesinde ¨Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UMAM)¨ ve ¨Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARAM)¨ olmak üzere 2 adet araştırma merkezi mevcuttur.
Yüksek Lisans eğitimi 2008 yılında başlamıştır. Bölge arkeolojisinin (Bithynia ve Mysia) yanı sıra, Genel Klasik Arkeoloji, sualtı arkeolojisi ve antik çağ mozaikleri üzerine dersler verilmektedir.
2
Verilen Derece
Yüksek Lisans
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Arkeoloji alanında lisans diploması 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma,(Eşit Ağırlıklı en az 55puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma - zorunlu değil. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) -ALES %50+ LİS. BAŞ. ORT.%20+ MÜLAKAT %30= Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için - LİS. BAŞ. ORT.%50+ MÜLAKAT %50= Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler minimum 90 AKTS kredi almalıdır. Yüksek Lisans İçin mevcut olan dersler en az 21 en fazla 28 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan yüksek Lisansta 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Arkeoloji Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bölgesel Uygarlıklar, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi ve Antik Çağ Mozaik Sanatı konularında yoğunlaşmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
2. Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
3. Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
4. Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
5. Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
6. Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
7. Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak.
8. Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
9. Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
10. Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
11. Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
12. Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak.
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak.
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak.
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak.
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak.
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1,2,3 1,3
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak. 1,2,3 1,2
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,2,3 1,2
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,2,3 1,2,3,4
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 2,3 2
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1 1,2,3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2 1,2,3
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,2,3 1,2
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.
4-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1,2 1,3,4
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak. 1,2 1,2,3,4
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2 1,2,4
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2 1,2,4
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2 1,2,4
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,2 1,2,4
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,2 1,2,3,4
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1,2 2,4
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1,2 1,2,3,4
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2 1,2,4
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,2 1,2,4
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1,2 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
3-Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak. 1,2,3 1
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2,3 1,2,3
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2,3 1
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,3 1,3
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,2,3 1,3
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1,2,3 1,3
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1,2,3 1,2,3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 1
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 3 1,3
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
2-Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak. 1 1
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,2,3 1
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,2 1,2
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 2 2
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 1
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,2 1
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
3-Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
4-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 3 4
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak. 1,2,4 3,4
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2 2,3
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2 1,2,3
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2 2,3
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,3,4 5
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,3,4 3,4
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1,2 2
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 2 1,2,3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 3,4 4,5
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 4 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
2-Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
3-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.
4-Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak. 1 1
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1 1,2
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1 1,2
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1 1,2
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1 1
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1 1
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1 1
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1 1
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1 1
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde doktora eğitimine devam edebilirler, bununla birlikte Kültür Bakanlığı´na veya Belediyelere ait resmi veya özel müzelerde, yerel belediyelerde, arkeolojik kazılarda arkeolog olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
E-posta: mustafasahin@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941891
Program Koordinatörü:Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ
E-mail: sgunduz@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2942849
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü
16240 Görükle/Nilüfer/BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkânları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır.
Bölümün yürütmüş olduğu kazı ve yüzey araştırması aşağıda belirtilmiştir:
İznik Bazilika Sualtı Kazıları (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Apollonia a.R. (Gölyazı) Kazıları (Prof.Dr. Derya ŞAHİN başkanlığında)
Priene Antik Kenti Kazıları (Prof. Dr. İ. Hakan MERT başkanlığında)
Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ başkanlığında)
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5101 ARKEOLOJİDE TEORİLER Zorunlu 3 0 0 5
ARK5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
ARK5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5102 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 4
ARK5104 ÇAĞLAR BOYUNCA KENTLEŞME Zorunlu 3 0 0 5
ARK5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ARK5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ARK5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ARK5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5103 ANTİK ÇAĞ HEYKELTRAŞLARI Seçmeli 2 0 0 5
ARK5105 DENİZCİLİK ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5107 ANTİK ÇAĞ MİMARLARI Seçmeli 2 0 0 5
ARK5109 HELLENİSTİK ÇAĞ MİMARİ BEZEMELERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5111 ARKEOMETRİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5113 ANTİK ÇAĞ YUNAN RESSAMLARI Seçmeli 2 0 0 5
ARK5115 HELLENİSTİK ÇAĞ GRUP HEYKELLER Seçmeli 2 0 0 5
ARK5117 POMPEİ RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 5
ARK5119 ROMA DÖNEMİ ANADOLU MOZAİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5121 ARKEOMETALURJİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5123 ARKEOPALEBOTANİK Seçmeli 2 0 0 5
ARK5125 ERKEN OSMANLI MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5127 ORTA ASYA UYGARLIKLARI VE ANADOLU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5129 BRONZ ÇAĞINDA KURGAN ARKEOLOJİ KÜLTÜRLERİ VE ANADOLU Seçmeli 2 0 0 5
ARK5131 BITYHNIA – MYSIA BÖLGESİ NÜMİZMATİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5133 YUNAN KOLONİZASYONU Seçmeli 2 0 0 5
ARK5135 BAŞLANGICINDAN ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ SONUNA KADAR ANADOLU LAHİTLERİ Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5106 ANTİK ÇAĞ MEZAR PLASTİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5108 LİMAN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5110 ANTİK ÇAĞ MİMARİ TEORİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5112 ANTİK ÇAĞDA AMPHORALAR VE EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5114 ROMA ÇAĞI MİMARİ BEZEMELERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5116 GEÇ BRONZ ÇAĞ-ERKEN DEMİR ÇAĞ ANADOLU-YUNAN İLİŞİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5118 BERGAMA HEYKELTIRAŞLIK ATÖLYESİ VE ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5120 BİZANS DÖNEMİ ANADOLU MOZAİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5122 ARKEOZOOLOJİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5124 ARKEOJEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5126 KLASİK OSMANLI MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5128 BRONZ ÇAĞINDA ANADOLU ARKEOLOJİ KÜLTÜRLERİ VE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5130 BRONZ ÇAĞINDA KARADENİZ ARKEOLOJİ KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5132 IONIA – KARIA BÖLGESİ NÜMİZMATİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5134 ANTİK ÇAĞDA SAVAŞ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5136 YUNAN RESİM SANATINDA İMGENİN DİLİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5138 BİTHYNİA BÖLGESİ ANITSAL MEZAR YAPILARI Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr