Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türk Dili Ve Edebiyatı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora öğretimini gerçekleştirmek amacıyla 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü´ne bağlı olarak kurulmuştur.
Enstitüde müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarının oluşturduğu Enstitü Kurulu ile enstitü müdür, müdür yardımcıları ve 3 öğretim üyesinden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu görev yapmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalına öğrenci alımına doktora düzeyinde 1994 yılında başlamıştır.
2
Verilen Derece
Dört yıllık doktora eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan ve en az 240 AKTS´ye sahip öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalında doktora derecesi verilir. Doktora programı 3. Aşama derece sistemine tabidir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora eğitim için, Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans diplomasına, lisansüstü giriş sınavından (ALES) en az 55 puana ve yabancı dil (ÜDS) sınavından en az 55 puana sahip olmak. Adaylar arasında puan sıralaması yapılır. Kontenjana göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için; ALES belgesi ve uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar arasında puan sıralaması yapılır. Kontenjana göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün doktora programında mevcut derslerden en az 240 AKTS´lik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Programımızın amacı, üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi ve teknolojiyi üretmek, ulusal gelişmemize ve kalkınmamıza destek olmak ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda, işletmelerde ve kurumlarda görev alan veya almayı planlayan üniversite mezunlarını doktora düzeyinde yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
2. Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
3. Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
4. Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
5. Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
6. Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
7. Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
8. Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
9. En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 6 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 5 5
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 6 6
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 4 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 6 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 5 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 6 6
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 5 6
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 6 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
2-Beşeri bilimler alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir; beşeri bilimler alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.
3-Özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
4-Beşeri bilimler alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.
5-Beşeri bilimler alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 6 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 5 5
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 6 6
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 5 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 6 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 4 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 6 6
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 5 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 6 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak beşeri bilimler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün
2-Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Beşeri bilimler alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 5 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 4 5
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 6 6
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 4 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 6 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 5
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 5 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 5 6
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 6 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
3-Beşeri bilimler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekler.
5-Tarihi ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilgili alandaki akademik ve mesleki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katkıda bulunur.
6-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçleri yönetir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 5 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 4 5
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 6 6
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 4 4
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 6 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 6 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 6 6
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 5 6
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.
2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili özgün çalışmalar yaparak ya da var olan çalışmalara yeni yorumlar getirirerek bilginin sınırlarını genişletir.
3-Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.
4-Beşeri bilimler alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 5 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 4 5
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 4 6
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 4 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 6 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 5 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 5 6
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 6 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Beşeri bilimler alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 5 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 4 5
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 5 6
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 4 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 6 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 5
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 5 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 5 6
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 6 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirir.
2-Beşeri bilimler alanında ileri düzeydeki bilgileri, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla sorumluluğu altındaki kişilere anlatır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ortaöğretim ve liselerde, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun dışında öğretim üyesi olarak akademik yaşamlarına devam edebilmekte veya üniversitelerde Türk dili okutmanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı´nda, TRT´ de, basın-yayın organlarında, yayınevlerinde, çeşitli bakanlıklarda, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora ders programı; enstitülerin anabilim dallarında açılan enstitü zorunlu dersleri, anabilim dalı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Yüksek lisans programı birbirini izleyen iki yarıyıl olarak programlanır. Yüksek lisans programında alınan derslerden sınava girebilmek için; derslere % 70 devam etmiş olma şartı aranır. Öğrenciler her ders için 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için yüksek lisans programında 100 üzerinden en az 75 puana sahip olmak gerekir. Bir dersten AA, BA, BB, CB VE CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve hazırlanan tezin kabul edilmesi gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Taş
E-posta: htas@uludag.edu.tr
Tel: +90 29 41 817
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Özlem Ercan
E-posta: ozlemercan@uludag.edu.tr
Tel: +90 2941811
B.U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
TDE Bölümü
16059 Nilüfer/Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş Anabilim Dalı içinde yapılanmış olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nün akademik kadrosu tam zamanlı olarak görev yapan 7 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6103 XV.-XVI. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ Zorunlu 3 0 0 7
TDE6135 KÜLTÜREL DEĞERLER Zorunlu 3 0 0 6
TDE6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6102 DOĞU TÜRKÇESİ (15-17 YÜZYIL) Zorunlu 3 0 0 6
TDE6140 TÜRK TENKİT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
TDE6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TDE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TDE6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TDE6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
TDE6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
TDE6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
TDE6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
TDE6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6105 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATINDA MANZUM ESERLER Seçmeli 2 0 0 4
TDE6107 ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE6109 FARSÇA Seçmeli 2 0 0 4
TDE6111 TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE6113 KARAHANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE6115 19. YÜZYILDA FİKİR HAREKETLERİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE6117 TÜRKÇE SÖZ DİZİMİNDE TARTIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE6119 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE6121 TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZARLAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE6123 ÂŞIK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE6125 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE6127 KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ I Seçmeli 2 0 0 4
TDE6129 METİN ŞERHİ VE TAMİRİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE6131 YAZIT BİLİMİ I Seçmeli 2 0 0 4
TDE6133 DİL VE KÜLTÜR I Seçmeli 2 0 0 4
TDE6137 DİL BİLİM DERSLERİ Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE6106 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATINDA MENSUR ESERLER Seçmeli 2 0 0 3
TDE6108 FARSÇA METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE6110 TÜRK DİLİNİN GRAMERLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE6112 KIPÇAK TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE6116 TÜRK EDEBİYATINDA POPÜLER ROMANLAR Seçmeli 2 0 0 3
TDE6118 TÜRKLÜK BİLİMİNİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
TDE6120 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE6122 TÜRK DESTANLARI Seçmeli 2 0 0 3
TDE6124 TÜRK HALK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 3
TDE6126 EDEBİYAT VE SİNEMA Seçmeli 2 0 0 3
TDE6128 KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE6130 KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNİ İNCELEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
TDE6132 YAZIT BİLİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE6134 DİL VE KÜLTÜR II Seçmeli 2 0 0 3
TDE6136 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KÜLTÜR TARİHİ OKUMALARI Seçmeli 2 0 0 3
TDE6138 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA KAYNAKLAR Seçmeli 2 0 0 3
TDE6142 DİL BİLİMSEL METİN ÇÖZÜMLEME Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr