Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İslam Tarihi ve Sanatları
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi ve Türk İslam Sanatları bilim dallarından oluşur. İslam Tarihi ve Türk İslam Edebiyatı bilim dallarında doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Doktora Programı için 240 ECTS kredilik 3. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İslam Tarihi ve Sanatları alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Yüksek Lisans diploması, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS ve YÖKDİL için (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi gerekmektedir (Türkiye’de eğitim görenler hariç)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İslam Tarihi ve Sanatları alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
İslam Tarihi ve Sanatları Doktora programının amacı ilgili bilim dallarında üst düzeyde bilgi üretebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilen, elde ettiği analiz ve sentez yeteneğiyle alanına özgün katkılar sağlayabilen, ulaştığı sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeydeki akademik paydaşlarıyla paylaşabilen üst düzey araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2. Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır.
3. Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur.
4. Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
5. İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir.
6. İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
7. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir.
8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır.
9. Uzmanlık alanının gerektirdiği dilleri (Arapça, Farsça ve Batı dili) ileri düzeyde bilir ve kullanır.
10. İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili akademik, kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur.
11. Uzmanlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir.
12. Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur.
 • Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır.
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
 • Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir.
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir.
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili akademik, kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır.
 • Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir.
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir.
 • Uzmanlık alanının gerektirdiği dilleri (Arapça, Farsça ve Batı dili) ileri düzeyde bilir ve kullanır.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir.
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
 • Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur. 1,2,3,4 5
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. 1,2,3,4
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 3
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1,2,3,4
Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur. 5
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 1,2
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1,2 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 1,2,3
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 5
İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 4
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1,2,3
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır. 1,2,3
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 5
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili akademik, kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 5
Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır. 1,2,3 7
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 1,2,3
İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 1,2,3
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili akademik, kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 1,2,3 5
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir. 1,2,3 3
Uzmanlık alanının gerektirdiği dilleri (Arapça, Farsça ve Batı dili) ileri düzeyde bilir ve kullanır. 1,2,3 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. 4,6
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 4
İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1 5
Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi diğer fakültelerde de Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak çalışma imkânına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat koşulları ve mülakatta başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program başkanı: Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız
email: yediyildiz@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60214 - 0533 6501792
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu, 2 seminer salonu, 1 dini musiki odası ve 1 ebru atölyesi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 28
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ITS6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ITS6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ITS6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
ITS6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
ITS6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
ITS6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
ITS6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA1010 BH İSLAM TARİHİ I Zorunlu 4 0 0 5
İLA1011 BH SİYER Zorunlu 2 0 0 4
İLA1015 BH TÜRK DİN MUSİKİSİ(NAZARİYATI) Zorunlu 2 0 0 3
İLA1016 BH OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2016 BH İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2017 BH TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6101 OSMANLI TARİHİ VE MÜESSESELERİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6103 EMEVİLER Seçmeli 3 0 0 7
ITS6105 DİNİ-EDEBİ MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 7
ITS6107 OSMANLI DİPLOMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6109 SÖMÜRGE DÖNEMİNDE İSLAM DÜNYASI Seçmeli 3 0 0 7
ITS6111 TÜRK İSLÂM EDEBİYATINDA ŞERH/TEORİK ÇERÇEVE Seçmeli 3 0 0 7
ITS6113 SELÇUKLULAR DEVRİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6115 ENDÜLÜS SİYASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6117 OSMANLI ÖNCESİ EPİGRAFİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6119 KÜLLİYE ARAŞTIRMALARININ KAYNAĞI OLARAK VAKFİYELER Seçmeli 3 0 0 7
ITS6121 OSMANLICA İLK DÖNEM İSLÂM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6123 İSLAM ÜLKELERİNDE SANAT Seçmeli 3 0 0 7
ITS6125 SELÇUKLU DEVRİ SANATI Seçmeli 3 0 0 7
ITS6127 OSMANLI’DA EKONOMİ VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 7
ITS6129 SİYER’İN KAYNAĞI OLARAK HADİS: MEKKE DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6131 EMEVİLER DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN İTİKADİ-SİYASİ AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 7
ITS6133 SÖZ VE ANLAM SANATLARI Seçmeli 3 0 0 7
ITS6135 TÜRK İSLAM EDEBİYATININ DİNİ KARAKTERİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6137 TARİH YAZIMI Seçmeli 3 0 0 7
ITS6139 BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE MÛSİKİ Seçmeli 3 0 0 7
ITS6141 MÛSİKİ FORMLARINDA İCRA VE TAVIR'REPERTUAR Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS6102 OSMANLI TOPLUMU VE MEDENİYETİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6104 EPİGRAFİK METİNLER Seçmeli 3 0 0 6
ITS6106 ABBASİLER Seçmeli 3 0 0 6
ITS6108 ENDÜLÜS KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6110 OSMANLI ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6112 TÜRK İSLAM EDEBİYATI:MANZUM ŞERH Seçmeli 3 0 0 6
ITS6114 İSLAM DÜNYASINDA BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6116 TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA TASAVVUFİ MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 6
ITS6118 TARİH DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6120 KÜLLİYE ARAŞTIRMALARININ KAYNAĞI OLARAK VAKIF MUHASEBE DEFTERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6122 OSMANLICA TÜRK TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6124 OSMANLI’DA KADIN Seçmeli 3 0 0 6
ITS6126 BEYLİKLER DEVRİ SANATI Seçmeli 3 0 0 6
ITS6128 OSMANLI DEVRİ SANATI Seçmeli 3 0 0 6
ITS6130 SİYER’İN KAYNAĞI OLARAK HADİS: MEDİNE DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6132 ABBASİLER DÖNEMİNDE KURULAN MÜSLÜMAN DEVLETLER Seçmeli 3 0 0 6
ITS6134 OSMANLI MANEVİ KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6136 METİN TENKİDİ VE NEŞRİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6138 MÛSİKİ SES SİSTEMLERİ VE USÛL VELVELELERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS6140 TÜRK MUSİKİSİ YAZMA VE MATBU ESERLER VE GÜFTELER Seçmeli 3 0 0 6
ITS6142 TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA HİMAYE Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr