Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Felsefe ve Din Bilimleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi bilim dallarından oluşur. Bütün bilim dallarında doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı için 240 ECTS kredilik 3. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Yüksek Lisans diploması, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS ve YÖKDİL için -İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça- en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi gerekmektedir (Türkiye’de eğitim görenler hariç)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora programının amacı ilgili bilim dallarında üst düzeyde bilgi üretebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilen, elde ettiği analiz ve sentez yeteneğiyle alanına özgün katkılar sağlayabilen, ulaştığı sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeydeki akademik paydaşlarıyla paylaşabilen üst düzey araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2. Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır.
3. Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur.
4. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
5. Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir.
6. Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
7. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir.
8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır.
9. Alanının gerektirdiği dilleri (Arapça ve Batı dilleri) ileri düzeyde bilir ve kullanır.
10. Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur.
11. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir.
12. Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir.
 • Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır.
 • Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur.
 • Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur.
 • Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir.
 • Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır.
 • Alanının gerektirdiği dilleri (Arapça ve Batı dilleri) ileri düzeyde bilir ve kullanır.
 • Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur. 1,2,3,4
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 1,2,3,4
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır. 1,2,3,4
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 1,2,3,4 1
Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur. 1,7
Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1,2 7
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 1,2
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 1,2
Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 1,2,3 1
Alanının gerektirdiği dilleri (Arapça ve Batı dilleri) ileri düzeyde bilir ve kullanır. 5
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 4
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 1,2,3 7,5
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 6,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanının gerektirdiği dilleri (Arapça ve Batı dilleri) ileri düzeyde bilir ve kullanır. 1,2,3 6
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır. 7
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 5
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 2
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 1,2,3 3
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir. 5,2
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 5
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 5
Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. 6
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 1
Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi diğer fakültelerde de Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak çalışma imkânına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat ve mülakat işlemlerinde başarılı olmaları koşuluyla Felsefe ve Din Bilimleri Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Kasım Küçükalp
Email: kasimkucukalp@uludag.edu.tr
Tel: 0224 243 10 66-60323
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda 14 Profesör, 5 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 17 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu, 2 seminer salonu bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 28
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
FDB6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
FDB6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
FDB6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
FDB6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
FDB6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
FDB6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
FDB6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA2013 BH DİN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2014 BH DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA2015 BH DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA4010 BH DİNLER TARİHİ Zorunlu 4 0 0 7
İLA4011 BH ISLAM FELSEFE TARİHİ Zorunlu 4 0 0 5
İLA4049 BH İSLAM FELSEFE TARİHİ Zorunlu 4 0 0 6
İLH4002 BH DİN FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 31
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6101 İSLAM DÜŞÜNCE OKULLARI Seçmeli 3 0 0 7
FDB6103 KİŞİLİK TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6105 DİNİ TECRÜBE VE DİNİ DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6107 FELSEFE VE DİN İLİŞKİSİ PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6109 İSLAM FELSEFESİNDE BİLGİ ÖĞRETİLERİ VE MANTIK Seçmeli 3 0 0 7
FDB6111 İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6113 SUDURCU FELSEFE METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6115 HIRİSTİYANLIK TARİHİ VE TEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6117 YAHUDİLİK TARİHİ VE TEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6119 ANALİTİK DİN FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6121 KİPLER MANTIĞI Seçmeli 3 0 0 7
FDB6123 DİNİ EPİSTEMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6125 GÜNÜMÜZDE DİN EĞİTİMİ SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 7
FDB6127 TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6129 ÇAĞDAŞ İSLAM EĞİTİMİ DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6131 SOSYAL TABAKALAŞMA VE DİN Seçmeli 3 0 0 7
FDB6133 DİNİ HAREKETLER SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6135 POSTMODERN DÜŞÜNCE Seçmeli 3 0 0 7
FDB6137 DİN EĞİTİMİNDE DEĞERLER ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6139 ELEŞTİREL TEORİ GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6141 İLERİ KIYAS TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6143 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6145 YAHUDİ-HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6147 DİN SOSYOLOJİSİNDE AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 7
FDB6149 MÜSLÜMAN YAHUDİ İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6151 İSLAM FELSEFE METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
FDB6153 DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA NİTEL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6145 İBNÜ’L-ARABİ VE TASAVVUF FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB6102 İSLAM KÜLTÜRÜNDE DİN BİLİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FDB6104 DİNİ GELİŞİM TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6106 KİŞİLİK VE DİN Seçmeli 3 0 0 6
FDB6108 İBN RÜŞD VE İBN RÜŞDCÜLÜK Seçmeli 3 0 0 6
FDB6110 İSLAMDA YENİ PLATONCU FELSEFE GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6112 FENOMENOLOJİ VE ÇAĞDAŞ FELSEFE Seçmeli 3 0 0 6
FDB6114 KİLİSE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6116 İSLAM FELSEFESİNDE NÜBÜVVET VE TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6118 İNDİRGEMECİ DİN FELSEFELERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6120 POSTYAPISALCI DÜŞÜNCE Seçmeli 3 0 0 6
FDB6122 TANRI TASAVVURLARI Seçmeli 3 0 0 6
FDB6124 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ VE DİNİ HAYAT Seçmeli 3 0 0 6
FDB6126 MUKAYESELİ DİN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6128 DİN EĞİTİMİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6130 DİNLER VE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
FDB6132 İSLAMIN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 6
FDB6134 İBN-İ SİNA MANTIĞI Seçmeli 3 0 0 6
FDB6136 TARTIŞMA MANTIĞI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 3 0 0 6
FDB6138 KLASİK İSLAM EĞİTİMİ DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6140 DEĞERLER PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6142 PROTESTANLIK VE EVANJELİK HIRİSTİYANLIK Seçmeli 3 0 0 6
FDB6144 DİNE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
FDB6146 MÜSLÜMAN HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6148 İSLAM FELSEFESİNDE VARLIK TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6150 İSLAM KAYNAKLARINDA HİNT DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB6152 MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr