Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı dört bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar:
-Siyaset ve Sosyal Bilimler
-Yönetim Bilimleri
-Kentleşme ve Çevre Sorunları
-Hukuk Bilimleri dir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 240 AKTS´lik 3. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kayıt Koşulları 1-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ya da Hukuk Fakültesi´nden lisans diplomasına sahip olmak ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olmak (Eşit Ağırlıklı puan türü ve 55 puan olmalıdır). Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır. 3-Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS için -İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça- en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi -Türkiye`de eğitim görenler hariç- gerekmektedir. Kabul Koşulları - ALES%50 + YÜKSEK LİSANS NOTU %20 + YAZILI/MÜLAKAT%30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 70 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için - YÜKSEK LİSANS NOTU %50 + YABANCI DİL PUANI %50 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktorada mevcut olan derslerden 240 AKTS´ye karşılık gelen en az 24, en fazla 30 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, tüm derslerden 100 üzerinden en az 75 alan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi jüri önünde başarıyla savunan ve tam metin özgün bir makalesi, uluslararası indekslere giren veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ulusal hakemli dergilerden birinde yayımlanan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanı´nda Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin gelişimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar ve projeler üretebilen; bu alana kuramsal, yöntemsel ve uygulama düzeyinde özgün katkılar sağlayabilen; toplumsal, kültürel, siyasal ve yönetsel süreçleri kavrayan ve bu süreçlere yön veren; karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen; bütüncül, özgür ve eleştirel bir düşünce yetisine sahip bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirmektir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı´nın toplam eğitim süresi dört yıldır. Programın ilk yılında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri alanında okutulacak temel zorunlu dersler ve diğer disiplinlerden alınacak seçimlik dersler yer almaktadır. Programın ikinci yılı yeterlilik aşamasına ayrılmıştır. Programın üçüncü ve dördüncü yılları ise Tez çalışmasına yöneliktir. Tez çalışmasına destek sağlaması amacıyla programda yer verilen uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri ise yeterliliği takip eden tüm yarıyıllarda yer almaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
3. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7. En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve siyaset bilimi kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
9. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
10. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve siyaset bilimi kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme. 1,2,3,4 1,2,4,5
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve siyaset bilimi kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme. 1,2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 1,2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 1,2 1,2,3,4,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 1,2,3 2,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme. 1,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme. 2,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve siyaset bilimi kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme. 6
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 3,4
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme. 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme. 1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 1 2,3,5
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 1,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
- Devlet ve Vakıf Üniversiteleri - Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunların teftiş kurulları, müsteşarlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları, - Diğer Kamu Kurumları, - İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Yerel Yönetimlere bağlı çeşitli birimler, - Kamu ve Özel Sektör Bankaları, - Özel Sektör Kuruluşları ve Çok uluslu Şirketler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar gerekli başvuru koşullarını sağlamak ve doktora giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlilik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Derda Küçükalp
Tel: 0 224 294 11 25
E-mail: derdakucukalp@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Tunç
Tel: 0224 294 1171
E-mail: gulcintunc@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Program dili Türkçedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Anabilim Dalında 5 Prof. Dr., 3 Doç. Dr. ve 4 Yard.Doç Dr. olmak üzere 12 öğretim üyesi, 1 Öğr. Gör Dr., 7 Araş. Gör. ve 8 Proje Asistanı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5101 PSİKANALİTİK SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 7
KMY6101 KENT POLİTİKALARI ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 7
KMY6103 ELEŞTİREL TOPLUM FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 7
KMY6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6102 TARİHSEL SOSYOLOJİ İNCELEMELERİ Zorunlu 3 0 0 6
KMY6102 POLİTİK PSİKANALİZ Zorunlu 3 0 0 6
KMY6104 YÖNETİŞİM VE E-DEVLET Zorunlu 3 0 0 6
KMY6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
KMY6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
KMY6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
KMY6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
KMY6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
KMY6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
KMY6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
KMY6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6105 KÜRESEL KÜLTÜREL SÜREÇLER Seçmeli 2 0 0 5
KMY6107 KARŞILAŞTIRMALI KONUT POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 5
KMY6109 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 5
KMY6111 AVRUPALILAŞMA VE KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
KMY6115 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI Seçmeli 2 0 0 5
KMY6117 KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 5
KMY6119 SİYASET FELSEFESİNDE ADALET TARTIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 5
KMY6123 KÜRESEL İKLİM SİYASETİ Seçmeli 2 0 0 5
KMY6125 KAMU YÖNETİMİ KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 5
KMY6127 KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 5
KMY6129 YEREL DEMOKRASİ VE SİYASET Seçmeli 2 0 0 5
KMY6131 DİN VE POLİTİKA Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY6106 KÜRESELLEŞME VE ORYANTALİZM Seçmeli 2 0 0 4
KMY6108 KENTLEŞME VE YEREL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 4
KMY6110 POST MODERN KAPİTALİZM VE POLİTİKA Seçmeli 2 0 0 4
KMY6112 YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli 2 0 0 4
KMY6114 TÜRKİYE’DE YÖNETSEL YAPILANMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY6116 TÜRK YÖNETİM TARİHİ İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY6118 ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY6120 DÜZENLEYİCİ REFORMLAR VE KURUMLAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY6122 DEMOKRASİ TEORİSİ VE TANINMA POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 4
KMY6124 POSTMODERN SİYASAL DÜŞÜNCE Seçmeli 2 0 0 4
KMY6128 MEDENİYET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY6130 SİYASET FELSEFESİNDE AHLAK TARTIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY6132 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KAMU POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY6134 KARŞILAŞTIRMALI KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr