Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki dört enstitüden biri olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuş olup 1982-1983 eğitim-öğretim yılından bu yana Yüksek Lisans ve Doktora programları açarak faaliyette bulunmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalında hem yüksek lisans hem de doktora programı bulunurken; ilk defa 2003-2004 yılında açılan ve sonra 2011-12 eğitim-öğretim yılında yeniden açılan Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları bilim dalında sadece yüksek lisans programı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, Doktorada 180-240 arası ve 3. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora giriş koşulları 1- Yüksek Lisans diploması, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma,(3 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel-Eşit Ağırlıklı (Yüksek Lisans açıklamasına bakınız) (55)puan olmalıdır.Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (KPDS ve ÜDS için (İngilizce, Fransızca,Almanca,Arapça) en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca,Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi gerekmektedir. (Türkiye´de eğitim görenler hariç). -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%15+ YAB.DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Doktora için -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%15+ YAB.DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -ALES%50+LIS.BAŞ.ORT.%15+MÜLAKAT%20+ YABANCI DİL %15= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora için mevcut olan 24 dersten 240 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü doktora programı, temelde sosyal politika alanında güncel ve evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir. Temel amaç, alana ilişkin disiplinler arası bilginin bütün yönleriyle özümsenmesini sağlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
2. Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
3. Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
4. Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
5. Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
6. Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
7. Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
8. Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
9. Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
10. Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı mezunları elde ettikleri doktora derecesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde çeşitli alanlarda ve özellikle insan kaynakları bölümlerinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı) geçmek ,yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek,hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Sosyal Bilimler Enstitüsü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalındaki doktora programı Bölüm´ün 12 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5381 SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5383 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5385 BİREYSEL İŞ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5387 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE6101 ÇALIŞMA EKONOMİSİNDE ÖZEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 7
CLE6103 ÇALIŞMA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Zorunlu 3 0 0 7
CLE6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. -15
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5382 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5384 İNSAN KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5386 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5388 SOSYAL GÜVENLİK Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE6102 TOPLUMSAL DEĞİŞME SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 5
CLE6104 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER Zorunlu 3 0 0 4
CLE6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
CLE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. -15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
CLE6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
CLE6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
CLE6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
CLE6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
CLE6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
CLE6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6105 SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 5
CLE6107 ÇALIŞMA YAŞAMININ KALİTESİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE6109 İNSANA YAKIŞIR İŞ VE İSDİHDAM Seçmeli 2 0 0 5
CLE6111 TÜRKİYEDE TOPLUMSAL DEĞİŞME Seçmeli 2 0 0 5
CLE6113 İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6106 SOSYAL POLİTİKADA YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 2 0 0 5
CLE6108 AB ÇALIŞMA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 5
CLE6110 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE6112 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
CLE6114 REFAH DEVLETİNİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr