Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı´nın adı 2016 yılında "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" olarak değiştirilmiştir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı dört bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar:
-Siyaset ve Sosyal Bilimler
-Yönetim Bilimleri
-Kentleşme ve Çevre Sorunları
-Hukuk Bilimleri´dir.
2
Verilen Derece
Bu Anabilim Dalı, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için 120 AKTS´lik ders yükünün tamamlanmasını gerektiren ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lisans öğrenimini; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ya da Hukuk Fakültesinde tamamlamış olmak. 2.Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (Eşit Ağırlıklı puan türü ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler [GRE, GMAT vb.] geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır). 3. Geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında (YDS /e-YDS / YÖKDİL) İngilizce dilinde en az 55 puan almış olmak. 4. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi). - ALES %50 + LİSANS.BAŞ.ORT.%20 + YAZILI/ MÜLAKAT %30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 65 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için LİSANS NOTU %50 + YABANCI DİL PUANI %50 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
-Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden 120 AKTS´ye karşılık gelecek şekilde ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; - Derslerden başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alan; - Program alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı, lisans mezunlarına Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı´nın, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri gibi alt dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamak; ve bu alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip akademisyenler ve meslek uzmanları yetiştirmektedir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı´nın toplam eğitim süresi iki yıldır. Programın ilk yılında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri alanında okutulacak temel zorunlu dersler ve diğer disiplinlerden alınacak seçimlik dersler yer almaktadır. Programın ikinci yılı ise tez çalışmasına ayrılmıştır. Tez çalışmasına destek sağlaması amacıyla programda yer verilen uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri ise dört yarıyıl boyunca devam etmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
3. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
9. En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2,3,4,6
Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1,2,3 3,5,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,2
Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme. 1,2 1,2,3,4,5,7
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1,2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1,2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,3,5
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2,4,5,6
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme. 7
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,2,3,4
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1,2,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1,5,6
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1,2,6,7
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
- Devlet ve Vakıf Üniversiteleri - Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunların teftiş kurulları, müsteşarlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları, - Diğer Kamu Kurumları, - İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Yerel Yönetimlere bağlı çeşitli birimler, - Kamu ve Özel Sektör Bankaları, - Özel Sektör Kuruluşları ve Çok uluslu Şirketler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yükseklisans programını başarıyla tamamlayan adaylar, başvurdukları doktora programlarının koşullarını yerine getirdikleri takdirde doktora programlarında eğitimlerine devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Serdar Gülener
Tel: 0 224 294 11 24
E-mail: sgulener@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Tunç
Tel: 0224 294 11 71
E-mail: gulcintunc@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Program dili Türkçedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Anabilim Dalında 4 Prof. Dr., 3 Doç. Dr. ve 5 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 12 öğretim üyesi, 6 Araş. Gör. ve 8 Proje Asistanı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5101 SOSYAL BİLİMLERDE BATI MERKEZCİLİĞİN ELEŞTİRİSİ Zorunlu 3 0 0 7
KMY5103 AB VE TÜRKİYE’DE YERELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 6
KMY5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
KMY5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5102 EKOLOJİK RİSK VE POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 6
KMY5104 SİYASET FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 6
KMY5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
KMY5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
KMY5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
KMY5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5105 POLİTİK KİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 4
KMY5107 EKOLOJİK PARADİGMANIN TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5109 POST MODERN DÖNEMDE KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5111 KENT, TOPLUM VE KİMLİK Seçmeli 2 0 0 4
KMY5113 AB VE KAMU YÖNETİMİNDE REFORM Seçmeli 2 0 0 4
KMY5115 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5117 POLİTİK KÜLTÜR ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5119 DEMOKRASİ TEORİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5121 KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM VE OMBUDSMANLIK Seçmeli 2 0 0 4
KMY5123 KAMU PERSONEL SİSTEMİ VE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5125 KARŞILAŞTIRMALI KAMU POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5127 TRAGEDYA VE KLASİK SİYASAL DÜŞÜNCE Seçmeli 2 0 0 4
KMY5129 TÜRKİYE’DE SİYASAL AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5131 İSLÂM SİYASAL DÜŞÜNCESİ, METİN OKUMALARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5133 FEMİNİST POLİTİK TEORİ OKUMALARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5135 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5137 KİMLİK VE TANINMA TEORİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5139 SİYASET TEORİSİ: KLASİK METİNLER - I Seçmeli 2 0 0 4
KMY5141 SOSYAL TEORİNİN TEMEL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5143 SEKÜLERLEŞME TEORİLERİ VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5106 ÇAĞDAŞ POLİTİK REJİM TİPLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5108 MEDYA VE POLİTİKA Seçmeli 2 0 0 4
KMY5110 KENTSEL EKONOMİ VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5112 İNTERNET VE DEMOKRASİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5114 YEREL POLİTİKALAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5116 YÖNETİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5118 İDARİ REFORM ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5120 ÇEVRE ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5122 POLİTİK ANAYASALCILIK Seçmeli 2 0 0 4
KMY5124 YEREL YÖNETİMLERDE YENİ VİZYONLAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5126 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİM ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5128 KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE REFORM Seçmeli 2 0 0 4
KMY5130 MODERN SİYASAL DÜŞÜNCEDE İKTİDAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
KMY5132 SOSYAL-SİYASAL TEORİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5134 TÜRK SİYASAL HAYATI, METİN OKUMALARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5136 POLİTİK METİNLERİN NİTEL ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5138 SEÇİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
KMY5140 SİYASAL İDEOLOJİLER Seçmeli 2 0 0 4
KMY5142 SÖMÜRGE SÖYLEMİ TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5144 MODERNLİĞİN FELSEFİ SÖYLEMİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5146 SİYASET TEORİSİ: KLASİK METİNLER II Seçmeli 2 0 0 4
KMY5148 SİNEMA VE SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr