Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Matematik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Matematik Bölümü, 1983 yılında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde öğretim vermeye başlamıştır.
Bölüm, altı Anabilim Dalından oluşmaktadır, bunlar; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Lojik, Topoloji Anabilim dallarıdır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğrenimde Matematik alanında 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Matematik bilimi alanında doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı`nda İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Erasmus Ofisine yapmaktadırlar.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (90 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Matematik alanında doktora derecesi verilir.
7
Program Profili
Matematik alanlarında yeni uygulamalar, yeni metotlar ve bazı bilinen prensip ve kurallar için yeni gelişmeler bulmaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
2. Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
3. Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
4. Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
5. Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
6. İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
7. İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
8. Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
9. Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 1,2,3,4 1,2,3,4
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2,3,4 1,2,3,4
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2,3,4 1,2,3,4
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1,2,3,4 1,2,3,4
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2,3,4 1,2,3,4
İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur. 1,2,3,4 1,2,3,4
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1,2,3,4 1,2,3,4
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2,3,4 1,2,3,4
Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir. 1,2,3,4 1,2,3,4
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 1,2 1,2
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2 1,2
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2 1,2
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1,2 1,2
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2 1,2
İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur. 1,2 1,2
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1,2 1,2
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2 1,2
Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir. 1,2 1,2
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 1,2,3 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2,3 1,2,3
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2,3 1,2,3
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2,3 1,2,3
İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2,3 1,2,3
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 1,2,3 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2,3 1,2,3
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2,3 1,2,3
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1,2,3 1,2,3
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2,3 1,2,3
İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1,2,3 1,2,3
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2,3 1,2,3
Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir. 1,2,3 1,2,3
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 1,2,3 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2,3 1,2,3,5
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2,3 1,2,3,5
İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1,2,3 1,2,3
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2,3 1,2,3
Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir. 1,2,3 1,2,3,4
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 1 1
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1 1
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1 1
İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur. 1 1
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1 1
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1 1
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim alanı ve üniversitelerde araştırmacı.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Matematik bilimi alanında veya bu alandan öğretim elemanı kabul eden birimlerde görev yapabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB veya CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 90 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof.Dr. İ.Naci CANGÜL
E-posta: cangul@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941756
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Yeliz KARA ŞEN
E-posta: yelizkara@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941775
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
16059 Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde 14 Profesör, 7 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
Bölümümüzde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı ve 1 lisansüstü derslik bulunmaktadır.
Matematik Bölümünde 1. örgün eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitimi dört yıldır. Lisans eğitimine ek olarak, yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Yüksek Lisans ve doktora programları U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünün organizasyonu altında yapılmaktadır.
Bölümümüz Erasmus ve Farabi değişim programlarıyla öğrenci kabul etmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MAT6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
MAT6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
MAT6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
MAT6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MAT6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MAT6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
MAT6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
MAT6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
MAT6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
MAT6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6103 RİEMANN YÜZEYLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6105 ÜNİVALENT FONKSİYONLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6107 KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6109 HARMONİK DÖNÜŞÜMLER I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6111 ELİPTİK EĞRİLER TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6117 P-ADIC ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6201 SOYUT CEBİR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6205 GEOMETRİK SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6207 İLERİ ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6213 UYGULAMALI GRAF TEORİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6215 SPEKTRAL GRAF TEORİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6303 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6307 CEBİRSEL GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6309 KOMBİNATORİK GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6311 CEBİRSEL YAPILAR VE PROJEKTİF GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6313 AFİN PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6315 RİEMANN GEOMETRİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6317 YARI-RİEMANN GEOMETRİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6321 NON-ASOSYATİF CEBİRLERDE PROJEKTİF GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6323 LOKAL HALKALAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6329 TANJANT KONTANJANT DEMET GEOMETRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6401 GENELLEŞTİRİLMİŞ ANALİTİK FONKSİYONLAR I Seçmeli 2 2 0 6
MAT6405 İLERİ KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT6407 GENEL ANALİTİK FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6413 KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERDE SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6415 LİE GRUPLARI VE KORUNUM KANUNLARI I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6417 GRAFLAR VE TOPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6419 KÖŞE DERECELERİNE BAĞLI GRAF İNDEKSLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6421 DİFERANSİYEL GEOMETRİDE METRİK YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6423 OLASILIK VE İSTATİSTİKTE GEOMETRİK MODELLEME Seçmeli 3 0 0 6
MAT6425 P-SEL SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6427 HESAPLAMALI CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT6429 POLİNOMLARIN ANALİTİK TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6104 RİEMANN YÜZEYLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6106 ÜNİVALENT FONKSİYONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6108 KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6110 HARMONİK DÖNÜŞÜMLER II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6112 ELİPTİK EĞRİLER TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6118 P-ADIC ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6202 SOYUT CEBİR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6206 GEOMETRİK SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6208 İLERİ ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6214 UYGULAMALI GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6216 SPEKTRAL GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6302 DEĞME MANİFOLDLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6304 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6308 CEBİRSEL GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6310 DİYAGRAM GEOMETRİLERİ VE GEOMETRİK YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6312 CEBİRSEL YAPILAR VE PROJEKTİF GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6316 RİEMANN GEOMETRİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6318 YARI-RİEMANN GEOMETRİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6320 GEOMETRİYE VEKTÖREL YAKLAŞIM METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT6322 NON-ASOSYATİF CEBİRLERDE PROJEKTİF GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6324 LOKAL HALKALAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6402 GENELLEŞTİRİLMİŞ ANALİTİK FONKSİYONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6406 İLERİ ÖZEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 6
MAT6416 LİE GRUPLARI VE KORUNUM KANUNLARI II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6418 GRAFLAR VE RENKLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
MAT6420 UZAKLIĞA BAĞLI GRAF İNDEKSLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT6426 P-SEL SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT6428 HESAPLAMALI CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr