Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Zootekni
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1981 yılında kurulmuştur. 1982 yılında lisans, 1984 yılında ise lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimine başlamıştır. Bölüm kendi içinde Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik olmak üzere üç Anabilim dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Zootekni bölümü, yükseköğretimde zootekni bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Zootekni bölümü´nün dört yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler zootekni alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olma ve Lisans Yerleştirme Sınavı´ndan yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca Lisans tamamlama programlarından sınavsız giriş yapılmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans derecesine sahip olmak için Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Yüksek lisans derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi verilir. Doktora derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili olan lisansüstü derecesine sahip olmak, doktora programı derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında doktora derecesi verilir.
7
Program Profili
B.U.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü´nün hedefi tarım ve hayvancılık alanındaki durum ve sorunları kavrayan, mesleki etik çerçevesinde sorunların çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde projeler planlayıp, yürütebilecek zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmektir.
Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitim verme, konu ile ilgili araştırma projeleri planlama ve yürütme, kamu ve özel sektör kuruluşlarına bilgi desteği sağlama programın öncelikli hedefleri arasındadır.
Zootekni Bölümü´nün ana çalışma alanları arasına ekonomik öneme sahip çiftlik hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi, genetik ve hayvan ıslahı konuları girmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi
2. Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme
3. Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma
4. Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma
5. Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi
6. Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi
7. Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi
8. Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme
 • Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi
 • Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi
 • Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi
 • Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme
 • Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma
 • Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma
 • Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi
 • Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi
 • Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma
 • Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi
 • Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma
 • Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma
 • Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme
 • Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma
 • Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi
 • Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma
Öğrenme Yetkinliği
 • Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma
 • Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma
 • Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 1,2,3 1,2
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2,3 1'2
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2,3 1,2
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2,3 1,2
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2,3 1,2
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1,2
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
2-Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 1,2
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2 1,2
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2 1,2
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2 1,2
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2 1,2
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1,2 1,2
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 1,2,3 1,2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2,3 1,2,3
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 2,3
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2,3 1,2,3
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2,3 1,2,3
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2,3 1,2,3
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1,2,3 1,3
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1,2,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2,3
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2,3 1,2
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2,3 1,2,3
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2,3 2,3
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2,3 1,2,3
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 1,2,3,4 1,2,3,4
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1,2,3,4 1,4
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2,3,4 1,2,4
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1,2,3,4 1,2,3,4
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1,2,3,4 1,2,3,4
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1,2,3,4 1,2,3,4
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1,2,3,4
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arastırrma ve teknoloji transferi yoluyla topluma karşı; hizmet yükümlülüğünü yerine getirilmesi 2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma 1 2,3
Gerekli veriyi toplama ve analiz etme yöntemlerini öğrenme 1,2,3
Hayvansal üretim alanında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 1 1,3
Hayvansal üretim alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma 1 1,3
Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması; yapabilme, veri tabanları, diğer bilgi kaynakları; etkin kullanabilme becerisi ile bilimsel makale yazma becerisini kazanma 1 1,2,3
Lisans eğitiminden sonra, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 1 1,2,3
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
3-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışmalar yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve yabancı dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80`ine devam etmiş olması gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Başarı notuna, ara sınav ve diğer değerlendirme araçlarının (ödev, proje, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçları da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı da %50 şeklinde alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Ayrıca ham başarı notunun en az 50 olması gereklidir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet aşamasında en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İbrahim AK (ZOOTEKNİ BÖLÜM BAŞKANI)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 16059, Görükle BURSA, TÜRKİYE
e-mail: selena@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
HAYVAN YETİŞTİRME A.B.D
HAYVAN YETİŞTİRME A.B.D
Prof. Dr. Aydın İPEK aipek@uludag.edu.tr
(224) 2941557
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU koyuncu@uludag.edu.tr
(224) 2941556
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
e-mail: icakmak@uludag.edu.tr (0224 294 15 65)
Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ DİKMEN
Bilgehan@uludag.edu.tr
(224) 2941569
Doç. Dr. Serdar DURU
sduru@uludag.edu.tr
(224)2941551
Doç. Dr. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ ozıs@gmail.com
(224) 2941561
Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan KARSLIOĞLU KARA nkara@uludag.edu.tr
(224) 2941561
Araş. Gör. Dr. Süleyman Can BAYCAN scbaycan@uludag.edu.tr
(224) 2941561
Araş. Gör. Merve GÜNDÜZ
e-mail: mervegündüz@uludag.edu.tr
YEMLER ve HAYVAN BESLEME A.B.D
Prof. Dr. İbrahim AK
selena@uludag.edu.tr
(224) 2941522
Prof. Dr. İsmail FİLYA
ifilya@uludag.edu.tr
(224) 2941555
Prof. Dr. Önder CANBOLAT
e-mail: onder@uludag.edu.tr
(224) 2941558
Dr. Ekin SUCU
ekins@uludag.edu.tr
(0224 2941560)
Doç. Dr. Arda SÖZCÜ
ardasozcu@uludag.edu.tr
(224) 2941560
Araş. Gör. Dr. Ömer ŞENGÜL
osengul@uludag.edu.tr
(224) 2941560
(224) 2941561
BİYOMETRİ ve GENETİK A.B.D.
Prof. Dr. Cengiz ELMACI
elmaci@uludag.edu.tr
(224) 2941554
Prof. Dr. Yasemin ÖNER onery@uludag.edu.tr
(224) 2941561
BÖLÜM SEKRETERİ
Suzan ÇERİ
zootekni@uludag.edu.tr
(224) 2941550
Zootekni Bölümü´nün Eğitim ve Uygulama Birimleri
Araştırma ve Uygulama Birimleri
Koyunculuk Ünitesi
Süt Sığırcılığı Ünitesi
Süt Keçisi Ünitesi
Yumurta Tavukçuluğu Kümesi
Etlik Piliç Kümesi
Free-Range (Serbest Dolaşımlı) Kümesi
Bıldırcın Yetiştirme Birimi
Alternatif kanatlılar Ünitesi (Sülün, Keklik)
Damızlık Devekuşu Yetiştirme Ünitesi ve Kuluçka
Arıcılık Üretim Birimi
Araştırma ve Uygulama Laboratuarları
Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuarı
Yem Mikrobiyolojisi Laboratuarı
Genetik Varyasyon Laboratuarı
Hayvan Yetiştirme Laboratuarı
Arıcılık ve Kanatlı Laboratuarı
Et ve Karkas Değerlendirme Laboratuarı
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
ZTK5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
ZTK5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
ZTK5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
ZTK5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ZTK5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ZTK5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK5101 HAYVAN ISLAHININ BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5103 ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5105 BEYAZ ET ÜRETİMİNDE KESİM VE KARKAS KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5107 KANATLI HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5109 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAYVANCILIK Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5111 ALTERNATİF KANATLI YETİŞTİRME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5113 KANATLI ÜRETİMİNDE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5119 KANATLILARDA REFAH VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5121 KANATLILARDA İMMÜNOLOJİ VE TERMOREGÜLASYON Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5123 SU KANATLILARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5125 KÜÇÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5127 SÜT SIĞIRCILIĞINDA SÜRÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5129 KANATLI HAYVAN VE YUMURTADA SKORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5131 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREMENİN KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5135 HAYVAN BESLEMEDE BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5137 BAL ARISI BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
ZTK5139 ANA ARI ÜRETİMİ VE ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
ZTK5201 RUMİNANTLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5203 KARMA YEM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5205 SILAJ FERMANTASYONU Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5207 HAYVAN BESLEMEDE LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
ZTK5209 YEM VE YEM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
ZTK5301 HAYVAN ISLAHINDA POPULASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK5102 SÜT ÜRETİMİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5104 KOYUN VE YAPAĞI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5106 KULUÇKA YÖNETİMİ VE EMBRİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5108 KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRMENİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5110 İPEKBÖÇEKCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5112 YUMURTA BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5114 KANATLILARDA STRES VE VERİM İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5116 DAMIZLIK DEĞER TAHMİNİ Seçmeli 2 2 0 6
ZTK5118 DAMIZLIK VE YUMURTACILARIN BAKIM VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5120 TAVUKÇULUKTA ENTEGRE ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5122 SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5124 KANATLI HAYVANLARDA ÜREME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5126 KANATLILARDA BÜYÜME VE HORMONAL MEKANİZMA Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5128 ARILAR VE TOZLAŞMA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5130 RUMİNANTLARDA STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5202 HAYVAN ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5204 SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5206 ET SIĞIRLARININ BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5208 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5210 KOYUN VE KEÇİLERİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5302 HAYVANCILIKTA GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5304 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA GENOM ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5306 KANTİTATİF GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
ZTK5308 RUMİNANTLARDA BESLENME VE ÇEVRESEL FİZYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr