Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarla Bitkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Tarla Bitkileri Bölümü, 1981 yılında Bursa Ziraat Meslek Lisesi’nde kurulmuş ve ilk öğrencilerini 1982 yılında almaya başlamıştır. Kurulduğu yıl 6 olan öğretim üyesi sayısı 2020 yılında 13’e yükselmiştir. Bölümümüz eğitim ve öğretimine 1985-95 yılları arasında Tezok Kampüsü’nde devam etmiş, 1996 yılından itibaren de Görükle Kampüsü’ne taşınmıştır.
Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye’de bitkisel üretimi en geniş bir şekilde temsil eden bölümdür. Tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri, tıbbi bitkiler, yem bitkileri ve çayır-mer’a konularında yetiştiricilik, çeşit geliştirme ile biyoteknoloji ve doku kültürü alanlarında teorik ve uygulamalı dersler veren bu bölüm, “Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı” ile “Yem Bitkileri ve Çayır-Mer’a” bilim dallarından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Yüksek lisans programı 21 kredi saatten (90 AKTS) az ve 28 kredi saaten (120 AKTS) fazla olmamak koşulu ile en az sekiz adet ders, ders aşamasında bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bunun yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlemiş olduğu yayın koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarla Bitkileri dalında Yüksek lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek Lisans programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredi saatten (90 AKTS) az ve 28 kredi saatten (120 AKTS) fazla olmamak koşulu ile en az yedi adet dersi, ders aşamasında birer adet semineri ve tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlemiş olduğu yayın koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
7
Program Profili
Lisans döneminde edinilen bilgileri geliştirmek, tarımsal problemlere çözüm bulabilmek, teknolojiden en iyi şekilde faydalanılmasını sağlamak, çağdaş bilgileri ve teknolojik imkanları da kullanarak öğrencilere sunmak, öncelikle kendi yöresi ile ilgili problemleri çözmek, problemleri çözerken teknolojik imkanlardan mümkün olduğunca faydalanmak, yeni konularla ilgilenmek, elde edilen bilgi ve tecrübeleri pratiğe aktarmak, özellikle kendi uzmanlık alanı ile ilgili problemlerin farkına varan elemanlar yetiştirmek, problemlerin çözümü için istekli ve becerikli insanlar yetiştirmek, çözüm için gerekli verileri toplama yöntemlerini öğretmek, yaptığı araştırmanın yorumunu yapabilecek bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda araştırma yapabilecek öğrenciler yetiştirmek, bilimsel ve mesleki ahlaka bağlı bireyler yetiştirmek, kendine güvenen, girişimci, akılcı kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen bireyler yetiştirmek, yapılacak tezler ile öncelikle yöresel problemlerin giderilmesi sağlanmak, üreticilerin sorularına cevap verecek tezler hazırlamak
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
2. Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
3. Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
4. Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
5. Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
6. Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
7. Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
8. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
9. Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
10. Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2,3
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2,3 2
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2,3
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2,3 2
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2,3 1,2
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2,3 2
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2,3 1,2
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2,3 1,2
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2,3 1,2
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
2-Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2 2
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2 2
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2 1
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2 1
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2 1
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2,3 1
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2,3
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2,3 1
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2,3
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2,3 3
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2,3
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2,3
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2,3 2,3
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2,3
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2,3
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2,3 2
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2,3 1,2
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2,3 1,2
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2,3 1,2
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2,3 1,2
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2,3 1,2
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2,3 2
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2,3 1,2
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2,3,4 1
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2,3,4 1
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2,3,4 1
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2,3,4 1
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2,3,4
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2,3,4 1,4
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2,3,4 1,4
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2,3,4
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2,3,4
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2,3,4 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1 3
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1 2,3
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1 2,3
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1 1,2,3
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1 1
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1 1,2,3
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1 1,2
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1 2
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
3-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek lisans derecesi ile mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığı´na Bağlı Tarım il Müdürlükleri´nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri´nde, ayrıca şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimlerinde, DSİ genel müdürlüklerinde, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesinde, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, seralarda çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek Lisans derslerinden sınava girebilmek için teorik derslerin %70, uygulamalı derlerin %80’ine devam etmiş olmak gereklidir. Sınavlardan başarılı olmak için bölümün veya bölümle ilişkili diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati ve yedi ders almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak gereklidir. Bu puanların harf notu olarak değerlendirilmesinde AA, BA, BB, CB, CC notlarını alan öğrenciler başarılı sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Görükle/BURSA
e-mail: agoksoy@uludag.edu.tr
Telefon : 0 224 2941515
Bologna Koordinatörü
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Görükle/BURSA
e-mail: esra@uludag.edu.tr
Telefon : 0 224 2941526
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
Bölüm Başkan Yardımcıları :
Prof. Dr. Mehmet SİNCİK
Doç. Dr. Oya KAÇAR
Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
e-mail: agoksoy@uludag.edu.tr
2941515
Prof. Dr. İlhan TURGUT
e-mail:iturgut@uludag.edu.tr
2941516
Prof. Dr. Köksal YAĞDI
e-mail:kyagdi@uludag.edu.tr
2941517
Prof. Dr. Nazan DAĞÜSTÜ
e-mail:ndagustu@uludag.edu.tr
2941518
Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ
e-mail:ubilgili@uludag.edu.tr
2941519
Prof. Dr. Ayşen UZUN
e-mail:uzunay@uludag.edu.tr
2941520
Prof. Dr. Mehmet SİNCİK
e-mail:sincik@uludag.edu.tr
2941522
Prof. Dr. Abdullah KARASU
e-mail:akarasu@uludag.edu.tr
2941514
Prof. Dr. Birol TAŞ
e-mail:biroltas@uludag.edu.tr
2941513
Prof. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI
e-mail:ebudakli@uludag.edu.tr
2941524
Prof. Dr. Murat ERMAN
e-mail: muraterman@uludag.edu.tr
2941468
Doç. Dr. Oya KAÇAR
e-mail:okacar@uludag.edu.tr
2941523
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
e-mail:esra@uludag.edu.tr
2941526
Araş. Gör. P. Ceren Özer
e-mail:cerenbastas@uludag.edu.tr
2941467
BÖLÜM SEKRETERİ
Gülşah KILIÇ
e-mail:tarlabitkileri@uludag.edu.tr
2941510
Öğretim: Dört yıl devam eden lisans eğitiminde, öğrenciler aldıkları dersler ve özellikle kendi başlarına yaptıkları bitirme çalışmaları ile bilgilerini arttırmaktadırlar. Ayrıca bu süre zarfında üzerinde çalıştığı konuya ait iş sorumluluğuna sahip olmaktadırlar.
Araştırma: Merkezi ve bölüm kütüphanesi ve internet sayesinde, eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü araştırmalar için gerekli olan yayınlara kolaylıkla erişme imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda bölümde gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile lisans öğrencilerinin bitkileri yakından tanımaları ve yetiştiriciliğinin tüm aşamalarını yakından görmeleri sağlanmaktadır.
İnsan Kaynakları: Bölümümüz lisans eğitimi yaptırabilecek yeterlilikte öğretim üyesine sahiptir. Fiziki Alanlar: Lisans eğitimi sırasında arazi uygulamaları yapabilmek için gerekli olan fiziki alan imkanları yeterlidir. Belirli analizlerin yapılabilmesi için laboratuvar imkanları da mevcuttur.
Uluslar Arası İlişkiler: Ziraat Fakültesi, İsrail, Almanya ve Bulgaristan ile işbirliği içindedir. Toplumla İletişim: Bölümümüzde öğretim üyelerimizin özel gayretleri sonucu çiftçilere değişik konularda bilgiler verilmekte; bu amaçla köylere gidilerek toplantılar yapılmakta, medya aracılığı ile farklı konularda toplum aydınlatılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
TAB5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
TAB5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
TAB5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
TAB5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TAB5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TAB5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB5001 TARLA BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5003 TÜRKİYE’DE BITKISEL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5005 YEMBİTKİLERİ ARAŞTIRMA TEKNIKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5007 YEM BİTKİLERİ EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5009 KEYF BITKILERİ ÖZEL YET. VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5011 BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 2 0 6
TAB5013 ÇAYIR MERA BITKILERİ SOSYOLOJISI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5017 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YET. VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5019 TARIMSAL ARAŞTIRMALARDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5021 TÜRKİYE TARLA TARIMI SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5023 BİTKİ SİTOGENETİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
TAB5025 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5027 SERİN İKLİM TAH. ÖZEL YET. VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5029 BİTKİ DOKU KULTURLERİNİN TEMEL ESAS. Seçmeli 3 0 0 6
TAB5033 TOHUMLUK VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5035 NİŞASTA VE ŞEKER BİT. ÖZEL YET. VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5037 TARIM ALANLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5039 TARLA BİTKİLERİNDE BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 3 0 0 6
TAB5041 TARLA BİTKİLERİNDE ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5043 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB5002 ÇİM BİTKİLERİ AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5004 TIBBİ BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5006 YEMEKLİK TANE BAK. ÖZEL YET. VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5008 MERA ISLAHI VE TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5010 ÇAYIR MERA KURMANIN TEKNİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5012 TARLA BİTKİLERİNDE ORGANİK ÜRETİM Seçmeli 3 0 0 6
TAB5014 SICAK İKLİM TAHILLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5016 AUTOGAM BİTKİLERDE HİBRİT ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5018 ÇİM SPOR ALANLARI AMENAJMANI Seçmeli 2 2 0 6
TAB5020 DİĞER FAMİLYALARDAN YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5022 TARIMDA BİOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5024 BİTKİ ISLAHININ GENETİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5026 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB5028 TARLA BİTKİLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 3 0 0 6
TAB5030 TARLA BİTKİLERİNDE ÜRÜN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5032 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB5100 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr