Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitü Bursa Uludağ Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bünyesinde bugün için 20 anabilim dalında lisansüstü çalışmalar sürdürülmektedir. Biyoloji Anabilim dalı 1985-1986 yılı güz döneminde doktora eğitimine başlamıştır. Bugüne kadar doktora derecesine sahip 54 öğrenci mezun olmuştur. Mevcut durumda 17 öğrenci doktora programında eğitim görmektedir.
2
Verilen Derece
Biyoloji programı yüksek öğretimde 180-240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Biyoloji Programı Doktora Kabul ve Kayıt koşulları; Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Bursa U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Bursa U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programı ders aşaması, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşmaktadır. Adaylar en çok 4 dönem içerisinde ders aşamasını başarı ile tamamlamalıdır. Yeterlilik sınavından önce 1 seminer sunumu yapılmalıdır. Kredili derslerini tamamlayan adaylar en geç 5. yarıyılda yeterlilik sınavına girerek başarılı olmalıdır. Yeterlilik sınavından sonra adaylar tez konusu belirlemeli ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamalıdır. Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen mezuniyet şartlarını sağlayan adaylara Biyoloji dalında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Doktora programının amacı, biyoloji ve biyoloji ile ilgili alanlarda, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma yapabilen, gerek teorik gerekse uygulama alanında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm üretebilen ve evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan uzman bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek
2. Biyoloji alanının ilişkili oldugu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.
3. Yeni problemleri ve onların cözümleri icin strateji planlarını tanıma ve analiz etme becerisi ile bu problemi tanıma aşamasından sonuc ve bulguların degerlendirilmesi ve taktir edilmesine kadar uygun teknik ve yöntemlerin secilmesini de kapsayan planlama , tasarım ve pratik gözlemleri yürütme becerisine sahip olmak.
4. Calışma süresince elde ettigi verileri calışma konusu ile ilgili yöntemlerle örnegin, istatistik yöntemlerle yorumlama becerisi kazanabilmek.
5. Laboratuvar ölcümleri ve arazi gözlemlerinden elde edilen verileri önemleri acısından yorumlayabilme ve teorilerle ilişkilendirme becerisine sahip olmak.
6. Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak.
7. Biyoloji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
8. Edindigi birikimi, özgün bakış acısı ve araştırma ile geliştirme, derinleştirme ve ülkesinin cıkarlarını koruyarak bilime özgün katkılar saglayacak tanımlara ulaşabilmek
9. Bireysel ve kollektif olarak, ögrendigi bilgileri uygulamaya aktarabilme ve sunabilme yetenegine sahip olmak, ve alanı ile ilgili gerek laboratuvarda gerekse saha calışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilmek.
10. Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
11. Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak. Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak.
 • Biyoloji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
 • Calışma süresince elde ettigi verileri calışma konusu ile ilgili yöntemlerle örnegin, istatistik yöntemlerle yorumlama becerisi kazanabilmek.
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Yeni problemleri ve onların cözümleri icin strateji planlarını tanıma ve analiz etme becerisi ile bu problemi tanıma aşamasından sonuc ve bulguların degerlendirilmesi ve taktir edilmesine kadar uygun teknik ve yöntemlerin secilmesini de kapsayan planlama , tasarım ve pratik gözlemleri yürütme becerisine sahip olmak.
 • Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak. Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek.
 • Bireysel ve kollektif olarak, ögrendigi bilgileri uygulamaya aktarabilme ve sunabilme yetenegine sahip olmak, ve alanı ile ilgili gerek laboratuvarda gerekse saha calışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilmek.
 • Laboratuvar ölcümleri ve arazi gözlemlerinden elde edilen verileri önemleri acısından yorumlayabilme ve teorilerle ilişkilendirme becerisine sahip olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek
 • Biyoloji alanının ilişkili oldugu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.
 • Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak. Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek.
 • Bireysel ve kollektif olarak, ögrendigi bilgileri uygulamaya aktarabilme ve sunabilme yetenegine sahip olmak, ve alanı ile ilgili gerek laboratuvarda gerekse saha calışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilmek.
 • Biyoloji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak.
 • Laboratuvar ölcümleri ve arazi gözlemlerinden elde edilen verileri önemleri acısından yorumlayabilme ve teorilerle ilişkilendirme becerisine sahip olmak.
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Biyoloji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
 • Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak. Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek.
 • Biyoloji alanının ilişkili oldugu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.
 • Edindigi birikimi, özgün bakış acısı ve araştırma ile geliştirme, derinleştirme ve ülkesinin cıkarlarını koruyarak bilime özgün katkılar saglayacak tanımlara ulaşabilmek
 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek
 • Bireysel ve kollektif olarak, ögrendigi bilgileri uygulamaya aktarabilme ve sunabilme yetenegine sahip olmak, ve alanı ile ilgili gerek laboratuvarda gerekse saha calışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak. Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek.
 • Biyoloji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek
 • Edindigi birikimi, özgün bakış acısı ve araştırma ile geliştirme, derinleştirme ve ülkesinin cıkarlarını koruyarak bilime özgün katkılar saglayacak tanımlara ulaşabilmek
 • Bireysel ve kollektif olarak, ögrendigi bilgileri uygulamaya aktarabilme ve sunabilme yetenegine sahip olmak, ve alanı ile ilgili gerek laboratuvarda gerekse saha calışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilmek.
 • Laboratuvar ölcümleri ve arazi gözlemlerinden elde edilen verileri önemleri acısından yorumlayabilme ve teorilerle ilişkilendirme becerisine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Biyoloji alanının ilişkili oldugu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek.
 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek
 • Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak.
 • Edindigi birikimi, özgün bakış acısı ve araştırma ile geliştirme, derinleştirme ve ülkesinin cıkarlarını koruyarak bilime özgün katkılar saglayacak tanımlara ulaşabilmek
 • Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak. Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek.
 • Biyoloji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak. Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek.
 • Calışma süresince elde ettigi verileri calışma konusu ile ilgili yöntemlerle örnegin, istatistik yöntemlerle yorumlama becerisi kazanabilmek.
 • Biyoloji alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, çevre etki değerlendirme (ÇED) kurumları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0 0-49 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarı ile tamamlamak için, adayın ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi, 27.06.2019 tarih ve 2019-10 sayılı Bursa Uludağ Üniversitesi Senato toplantısında alınan 1 nolu karar gereği yayın şartını sağlaması ve alanıyla ilgili bir konuda hazırladığı tezini seçilmiş jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Prof. Dr. Adem BIÇAKÇI
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059
Tel: 0224 2941789
E-posta: abicakci@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Doç. Dr. Gamze YILDIZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059
Tel: 0224 2941847
E-posta: gamze@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde 2020-2021 akademik yılı itibari güz ve bahar yarıyıllarında doktora düzeyinde toplam 88 ders yürütülmektedir. Bu derslerin 24 tanesi zorunlu 62 tanesi ise seçmeli derstir.
Bölümde 15 Profesör, 6 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman Biyolog bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6101 BİTKİ FİLOGENİSİ (BOTANİK BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BIO6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
BIO6201 MOLEKÜLER EVRİM (GENEL BİYOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO6307 SUCUL BİTKİLER (HİDROBİYOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO6403 GEN EKSPRESYONUNUN DÜZENLENMESİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO6515 HAYVANLARDA HORMONAL MEKANİZMALAR (ZOOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO6601 BOZULMUŞ KARASAL ALAN EKOLOJİSİ (EKOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. -20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BIO6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BIO6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BIO6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BIO6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BIO6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BIO6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BIO6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BIO6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6107 TÜRKİYE’NİN BİTKİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6109 BİYOİNDİKATÖR OLARAK LİKENLER Seçmeli 3 0 0 6
BIO6111 KARŞILAŞTIRMALI BİTKİ ANATOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6203 HÜCRE SİKLUSU VE REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 0 6
BIO6205 MUTAGENEZ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6207 MANTAR EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6209 MOLEKÜLER EKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6211 TOKSİKOLOJİDE YÖNTEMLER VE ÇAĞDAŞ KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
BIO6213 ÇEVRESEL VE MESLEKİ TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6215 NANOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6301 ALGLERDE ÜREME VE YAPISAL KARAKTERİSTİKLER I Seçmeli 3 0 0 6
BIO6305 EKOLOJİDE ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 6
BIO6309 MAKROALGLERDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6401 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO6405 EUKARYOTİK MOLEKÜLER GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
BIO6411 HÜCRESEL BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
BIO6413 KANSER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6415 BİTKİ GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6417 VİTAMİN BİYOKİMYASI VE KOENZİMLER Seçmeli 3 0 0 6
BIO6419 BİTKİLERDE BİYOTİK STRES TOLERANSININ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6501 KONAK-PARAZİT İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6503 NEMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6505 SOLUNUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6507 AMFİBİ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6509 BALIK FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6513 MEMELİ HAYVANLARIN BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6603 YÜKSEK BİTKİLERDE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO6605 EKOSİSTEM EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO6104 TÜRKİYE FLORASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO6106 LİKEN EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6108 LİKEN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6110 LİKENLERDEKİ SEKONDER METABOLİTLERİN KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO6118 PALEOPALİNOLOJİ Seçmeli 2 0 2 6
BIO6122 BİYOLOJİDE TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BIO6124 ODUN ANATOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6200 GENETİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6202 GELİŞİM GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6204 POPULASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6206 TATLISU MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6208 KORUMA GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6300 ALGLERDE ÜREME VE YAPISAL KARAKTERİSTİKLER II Seçmeli 3 0 0 6
BIO6304 SULAKALAN EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6306 ALG FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6400 LİPİD BİYOKİMYASI VE MEMBRANLAR Seçmeli 3 0 0 6
BIO6402 HÜCRESEL SİNYAL İLETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6404 ENZİMATİK REGÜLASYON Seçmeli 3 0 0 6
BIO6408 MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6410 EPİGENETİK Seçmeli 3 0 0 6
BIO6412 BİTKİLERDE ABİYOTİK STRES TOLERANSININ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6414 BİTKİLERDE GENOM ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6416 ENZİMOLOJİNİN ESASLARI VE ENDÜSTRİYEL ENZİMLER Seçmeli 3 0 0 6
BIO6418 BİYOLOJİK MAKROMOLEKÜLLER Seçmeli 3 0 0 6
BIO6500 TÜRKİYE ZOOCOĞRAFYASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO6502 SUCUL HAYVANLAR Seçmeli 3 0 0 6
BIO6504 PARAZİT EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6506 PARAZİTER OLMAYAN BALIK HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 0 6
BIO6510 OMURGASIZ DENİZ HAYVANLARI PARAZİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6512 BÖBREKLER VE VÜCUT SIVILARI Seçmeli 3 0 0 6
BIO6514 HAYVANLARDA KORUMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6516 SİNİR SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU VE EVRİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6604 YÜKSEK DAĞ KATMANI VEJETASYONU (ALPİN VEJETASYONU) Seçmeli 3 0 0 6
BIO6606 EKOLOJİK PLANLAMA VE COĞRAFİK BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO6608 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EKOLOJİK SONUÇLARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr