Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Matematik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Enstitü Yükseköğretim, Kanun Numarası 2547 Kanunu Madde 19 uyarınca, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak 1982 yılında kurulmuştur.
Matematik Bölümü, 1983 yılında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde öğretim vermeye başlamıştır.
Bölüm, altı Anabilim Dalından oluşmaktadır, bunlar; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Lojik, Topoloji Anabilim dallarıdır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğrenimde Matematik alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Matematik bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı`nda İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Erasmus Ofisine yapmaktadırlar.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Matematik alanında yüksek lisans derecesi verilir.
7
Program Profili
Konusunda uzmanlaşmak, konusu ile ilgili en son bilimsel gelişmeleri takip etmek, öğrenmek,ve bunları uygulamak.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
2. Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
3. Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
4. Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
5. Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
6. İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
7. İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
8. Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
9. Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular.
 • Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer.
 • Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur.
 • Matematiği bilimin dili olarak kullanır.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 1,2,3 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2,3 1,2,3
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2,3 1,2,3
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1,2,3 1,2,3,4
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2,3 1,2,3
İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1,2,3 1,2,3
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2,3 1,2,3
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 1,2 1,2
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2 1,2
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2 1,2
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1,2 1,2
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2 1,2
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2 1,2
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2,3 1,2,3
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1,2,3
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2,3 1,2,3
Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir. 1,2,3 1,2,3
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 1,2,3 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2,3 1,2,3
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2,3 1,2,3
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1,2,3 1,2,3
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2,3 1,2,3
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1,2,3 1,2,3
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2,3 1,2,3
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1,2,3,4 1,2,3,4
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1,2,3,4 1,2,3,4
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1,2,3,4 1,2,3,4
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1,2,3,4 1,2,3,4
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1,2,3,4 1,2,3,4
Matematiksel hesaplamalar için yazılım programları üretir. 1,2,3,4 1,2,3,4
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek 1 1
Alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 1 1
Alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak sonuçları değerlendirir ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular. 1 1
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 1 1
Farklı gruplar arasındaki çalışmalarda problem çözme yeteneğini ve özümsenen bilgiyi uygular. 1 1
İleri düzeyde eleştirel düşünme beceresine sahip olur. 1 1
İleri seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözer. 1 1
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 1 1
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim alanı ve üniversitelerde araştırmacı
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Matematik bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof.Dr. İ.Naci CANGÜL
E-posta: cangul@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941756
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Yeliz KARA ŞEN
E-posta: yelizkara@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941775
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
16059 Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde 14 Profesör, 7 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
Bölümümüzde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı ve 1 lisansüstü derslik bulunmaktadır.
Matematik Bölümünde 1. örgün eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitimi dört yıldır. Lisans eğitimine ek olarak, yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Yüksek Lisans ve doktora programları U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünün organizasyonu altında yapılmaktadır.
Bölümümüz Erasmus ve Farabi değişim programlarıyla öğrenci kabul etmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MAT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
MAT5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
MAT5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
MAT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MAT5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MAT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5101 REEL ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5105 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5107 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5111 ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5113 İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5117 CİSİM TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5119 HALKA TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5121 DIOPHANT DENKLEMLER I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5123 GEOMETRİK FONKSİYONLAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5125 ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5127 İLERİ KUADRATİK FORMLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5203 SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5205 CEBİR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5207 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5209 OTOMORF FONKSİYONLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5211 CEBİRSEL GEOMETRİYE GİRİŞ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5215 MODÜLER FORMLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5217 GRAF TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5219 TOPOLOJİK GRAF İNDEKSLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5305 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN GEOMETRİK MODELLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5309 İLERİ PROJEKTİF GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5311 LİNEER UZAYLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5313 TAKSİKAP GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT5315 ALTMANİFOLDLAR TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5317 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5319 GEOMETRİNİN TEMEL KAVRAMLARI (GEOMETRİ BİLİM DALI) Seçmeli 3 0 0 6
MAT5321 MAPPLE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT5323 KOORDİNAT GEOMETRİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5325 GENELLEŞTİRİLMİŞ POLİGONLAR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5327 GLOBAL LORENTZİAN GEOMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5329 DİFERENSİYEL GEOMETRİ UYGULAMALARI I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5331 İLERİ LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5405 İLERİ NÜMERİK ANALİZ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5409 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5411 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I (UYGULAMALI MATEMATİK BİLİM DALI ) Seçmeli 3 0 0 6
MAT5415 DÖNÜŞÜM GRUPLARI VE LİE CEBİRLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5417 GRAFLAR VE MATRİSLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT5419 MODERN GEOMETRİK METODLAR VE UYGULAMALRI-I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5421 DİFERANSİYEL FORMLAR VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT5425 MODÜL TEORİYE GİRİŞ I Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5102 REEL ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5106 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5108 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5112 ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5114 İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5118 CİSİM TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5120 HALKA TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5122 DIOPHANT DENKLEMLER II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5124 GEOMETRİK FONKSİYONLAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5126 ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5128 İLERİ KUADRATİK FORMLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5204 SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5206 CEBİR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5208 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5210 OTOMORF FONKSİYONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5212 CEBİRSEL GEOMETRİYE GİRİŞ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5216 MODÜLER FORMLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5218 GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5220 TOPOLOJİK GRAF İNDEKSLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5302 MANİFOLDLAR ÜZERİNE ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
MAT5306 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN GEOMETRİK MODELLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5310 İLERİ PROJEKTİF GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5316 ALTMANİFOLDLAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5318 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5320 REEL PROJEKTİF GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT5324 KOORDİNAT GEOMETRİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5326 GENELLEŞTİRİLMİŞ POLİGONLAR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5328 GLOBAL LORENTZİAN GEOMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5330 DİFERENSİYEL GEOMETRİ UYGULAMALARI II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5332 İLERİ LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5406 İLERİ NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5410 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5412 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 3 0 0 6
MAT5414 ELİPTİK KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MAT5416 DÖNÜŞÜM GRUPLARI VE LİE CEBİRLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5418 GRAFLAR VE LİNEER CEBİR Seçmeli 3 0 0 6
MAT5420 MODERN GEOMETRİK METODLAR VE UYGULAMALRI-II Seçmeli 3 0 0 6
MAT5422 DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SİNGÜLARİTE TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MAT5424 RİEMANIAN DÖNÜŞÜMLERİN UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MAT5426 MODÜL TEORİYE GİRİŞ II Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr