Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bitki Koruma
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Programı 1981 yılında kurulmuş olup, bölüm (program) düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla yürütmektedir. Program, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı´ndan oluşmaktadır. Entomoloji Anabilim dalı bitki zararlısı böceklerin, nematotların ve akarların teşhisi, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele olanaklarını, Fitopatoloji Anabilim dalı ise bitkilerde hastalık oluşturan biyotik (funguslar, virüsler, bakteriler vb.) ve abiyotik faktörler ile bunlarla savaşım olanaklarını araştırmakta ve bu konularda çalışmalar yürütmektedir. Bitki Koruma Programı, 4 Profesör, 3 Doçent, 1 Yrd. Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Bitki Koruma Programı yükseköğretimde 240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bitki Koruma Anabilim dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bitki Koruma Programı Doktora Kabul ve Kayıt Koşulları; Yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı), KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı), TOEFL veya YÖK (T.C Yükseköğretim Kurulu) ´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 yerel krediden az olmamak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240´dır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bitki Koruma Anabilim dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli Doktora programının amacı, öğrencinin bağımsız araştırma yapma becerisini kazandırmak, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmesini sağlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar.
2. Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
3. Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir.
4. Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir.
5. Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
6. Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
7. Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
8. Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar.
9. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
10. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir.
 • Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar.
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
 • Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar.
 • Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir.
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir.
 • Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar.
 • Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir.
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
 • Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar.
 • Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir.
 • Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilir.
 • Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu Kuruluşları; İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri vb. Özel Tarımsal İlaç Firmaları; Bayer CropScience, Hektaş, Sygenta, Basf, Sumitomo Chemical, DuPont, Koruma Şirketler Grubu, AgroBest Grup Tarım İlaçları, Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar, Safa Tarım, Doğa Tarım, Agro Kimya vb. Çevre Sağlığı Hizmetleri; Sistem İlaçlama, National Britannia Çevre Sağlığı Hizmetleri, Uzman İlaçlama, Kutlu İlaçlama ve Peyzaj, Prestij Mühendislik İlaçlama, Garanti İlaçlama, Çağdaş İlaçlama, Gezer Şirketler Grubu İlaçlama, Zafer Mühendislik İlaçlama vb. Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar; Agromet Organik Mikrobiyal Gübre ve Endüstriyel İlaç, Kimagro Kimyevi Maddeler ve Tarım İlaçları, GürAgro Bioglobal Tarımsal Danışmanlık, SMC İlaç vb. Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar; MayAgro Tohumculuk, Grow Fide, Agromar, Alara Fidan, Masterplant Fide, Monsanto Gıda, Agro-Tan Tohumculuk, Smyrna Tohumculuk, Ocak Fidancılık, Can Fidancılık, Akkuş Fidancılık, Gözde Fidancılık, Fides İç ve Dış Ticaret vb. Kalıntı Analiz Laboratuvarları; İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri, Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa Kent Hali, Kalite Sistem Muğla Gıda Analiz Laboratuvarı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi vb. Organik Tarım İşletmeleri; Kapar Organik Tarım, Alyattes Organik Tarım, Ziya Organik Tarım, Elta-Ada Gökçeada Tarım İşletmesi, Işık Tarım Ürünleri, Cıngıllı Organik Tarım, Çukurova Organik Tarım, Ares Organik Tarım vb. Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalar; Koppert Türkiye, Boyut Dış Ticaret, Verim Grup, Agrikem Ziraat İlaçları vb.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İsmail Alper SUSURLUK
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
susurluk@uludag.edu.tr
Tel: 0 224 294 1579
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bitki Koruma Programı, 5 Profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bir adet Toksikoloji ve Akaroloji Laboratuvarı, bir adet Nematoloji Laboratuvarı, bir Fitopatoloji Laboratuvarı, bir adet Entomoloji Laboratuvarı, bir adet Moleküler Bitki Patolojisi Laboratuvarı, bir adet Mikoloji Laboratuvarı, bir adet Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, beş adet İklimlendirme Odası, iki adet Prefabrik Soğuk hava Deposu, bir adet Kütüphane, bir adet Böcek müzesi ve bir adet Depoya sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6001 MOLEKÜLER KONUKÇU BİTKİ PATOJEN İLİŞKİLERİ (FİTOPATOLOJİ BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 2 2 0 6
BIT6015 BÖCEK DAVRANIŞLARI (ENTOMOLOJİ BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
BIT6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BIT6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BIT6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BIT6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BIT6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BIT6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BIT6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BIT6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BIT6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BIT6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6003 TOPRAK KAYNAKLI BİTKİ PATOJENLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT6005 İLERİ BİTKİ HASTALIKLARININ MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT6007 BÖCEKLERDE DİYAPOZ Seçmeli 3 0 0 6
BIT6011 BÖCEK SEKS FEROMONLARI Seçmeli 2 2 0 6
BIT6013 BİTKİ PATOJENİ FUNGUSLAR Seçmeli 2 2 0 6
BIT6017 ENTOMOLOJİDE İLERİ BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 3 0 0 6
BIT6019 FİLLOSFER MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT6021 ARTHROPOD MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6004 İLERİ BİTKİ VİROLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT6006 BÖCEK KORUMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT6008 ENTOMOFAG BÖCEKLERİN SİSTEMATİĞİ VE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT6010 BÖCEKLER VE AKARLARDA PESTİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 2 2 0 6
BIT6012 İLERİ MİKOLOJİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT6014 HASAT SONRASI HASTALIKLARIN SAVAŞIMI Seçmeli 2 2 0 6
BIT6016 BÖCEK PARAZİTİ NEMATODLAR Seçmeli 3 0 0 6
BIT6018 İLERİ BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT6020 FUNGAL EPİDEMİYOLOJİ VE BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞIM Seçmeli 3 0 0 6
BIT6022 BİTKİ HASTALIKLARI İLE ENTEGRE MÜCADELE Seçmeli 3 0 0 6
BIT6024 BİTKİ PATOJENLERİNİN MOLEKÜLER TEŞHİSLERİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT6026 BÖCEKLERE KARŞI GENETİK SAVAŞIM OLANAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr