Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bitki Koruma
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Programı 1981 yılında kurulmuş olup, bölüm (program) düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla yürütmektedir. Program, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı´ndan oluşmaktadır. Entomoloji Anabilim dalı bitki zararlısı böceklerin, nematotların ve akarların teşhisi, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele olanaklarını, Fitopatoloji Anabilim dalı ise bitkilerde hastalık oluşturan biyotik (funguslar, virüsler, bakteriler vb.) ve abiyotik faktörler ile bunlarla savaşım olanaklarını araştırmakta ve bu konularda çalışmalar yürütmektedir. Bitki Koruma Programı, 4 Profesör, 3 Doçent, 1 Yrd. Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Bitki Koruma Programı yükseköğretimde 240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bitki Koruma Anabilim dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bitki Koruma Programı Doktora Kabul ve Kayıt Koşulları; Yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı), KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı), TOEFL veya YÖK (T.C Yükseköğretim Kurulu) ´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 yerel krediden az olmamak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240´dır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bitki Koruma Anabilim dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli Doktora programının amacı, öğrencinin bağımsız araştırma yapma becerisini kazandırmak, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmesini sağlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar.
2. Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
3. Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir.
4. Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir.
5. Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
6. Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
7. Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
8. Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar.
9. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
10. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar.
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
 • Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir.
 • Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
 • Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir.
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
 • Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar.
 • Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar.
 • Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir.
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilir.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir.
 • Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar.
 • Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir.
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
 • Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular.
 • Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3 1,2,3
Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar. 3 3
Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular. 2,4 2,4
Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir. 1,3 1,3
Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar. 2 2
Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular. 1,2 1,2
Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir. 1,2 1,2
Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir. 1 1
Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
2-Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur. 1 2
Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar. 3 4
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 3 4
Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular. 2 1,3
Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır. 3 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanında özel konularda uzmanlaşır.
2-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur. 2 2
Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı bilimsel alanlarla iletişim kurar ve ekip çalışması yapar. 3 3
Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar. 2 2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 3 3
Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular. 1 1
Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir. 1,2,3
Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir. 1 1
Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir. 1,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye k
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde makale ve derlemeleri yayınlar ve uzmanlığı ile ilgili alanının gelişmesine katkıda bulunur. 3 3
Doktora öğrencileri, Bitki Koruma sorunlarını ve çözüm yollarını uluslararası boyuta taşınmasını sağlar. 3 3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 1 1
Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir. 3 3
Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir. 2 2
Uzmanlık alanındaki konularda özgün görüşlerini ve yetkinliğini gösterir. 2 2
Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır. 3 3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilir. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sürdürülebilir tarım kapsamında tarımsal savaş ve tanı yöntemlerine yeni yaklaşımlar getirir, geliştirir ve uygular. 1 1
Uzmanlık alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip eder ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirir. 2
Uzmanlık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve alanına yenilik getirecek özgün fikirler üretir. 1 1
Uzmanlık alanıyla ilgili sürekli kendini geliştirir ve bilimsel etik duyarlılığı kazanır. 1 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilir. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu Kuruluşları; İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri vb. Özel Tarımsal İlaç Firmaları; Bayer CropScience, Hektaş, Sygenta, Basf, Sumitomo Chemical, DuPont, Koruma Şirketler Grubu, AgroBest Grup Tarım İlaçları, Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar, Safa Tarım, Doğa Tarım, Agro Kimya vb. Çevre Sağlığı Hizmetleri; Sistem İlaçlama, National Britannia Çevre Sağlığı Hizmetleri, Uzman İlaçlama, Kutlu İlaçlama ve Peyzaj, Prestij Mühendislik İlaçlama, Garanti İlaçlama, Çağdaş İlaçlama, Gezer Şirketler Grubu İlaçlama, Zafer Mühendislik İlaçlama vb. Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar; Agromet Organik Mikrobiyal Gübre ve Endüstriyel İlaç, Kimagro Kimyevi Maddeler ve Tarım İlaçları, GürAgro Bioglobal Tarımsal Danışmanlık, SMC İlaç vb. Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar; MayAgro Tohumculuk, Grow Fide, Agromar, Alara Fidan, Masterplant Fide, Monsanto Gıda, Agro-Tan Tohumculuk, Smyrna Tohumculuk, Ocak Fidancılık, Can Fidancılık, Akkuş Fidancılık, Gözde Fidancılık, Fides İç ve Dış Ticaret vb. Kalıntı Analiz Laboratuvarları; İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri, Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa Kent Hali, Kalite Sistem Muğla Gıda Analiz Laboratuvarı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi vb. Organik Tarım İşletmeleri; Kapar Organik Tarım, Alyattes Organik Tarım, Ziya Organik Tarım, Elta-Ada Gökçeada Tarım İşletmesi, Işık Tarım Ürünleri, Cıngıllı Organik Tarım, Çukurova Organik Tarım, Ares Organik Tarım vb. Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalar; Koppert Türkiye, Boyut Dış Ticaret, Verim Grup, Agrikem Ziraat İlaçları vb.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İsmail Alper SUSURLUK
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
susurluk@uludag.edu.tr
Tel: 0 224 294 1579
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bitki Koruma Programı, 5 Profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bir adet Toksikoloji ve Akaroloji Laboratuvarı, bir adet Nematoloji Laboratuvarı, bir Fitopatoloji Laboratuvarı, bir adet Entomoloji Laboratuvarı, bir adet Moleküler Bitki Patolojisi Laboratuvarı, bir adet Mikoloji Laboratuvarı, bir adet Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, beş adet İklimlendirme Odası, iki adet Prefabrik Soğuk hava Deposu, bir adet Kütüphane, bir adet Böcek müzesi ve bir adet Depoya sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
FEN6001 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 4
BIT6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 25
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BIT6193 TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 1 0 20
BIT6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 50
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6174 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
BIT6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BIT6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BIT6195 TEZ ÇALIŞMASI III Zorunlu 0 1 0 20
BIT6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 20
ENS6121 GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 50
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BIT6196 TEZ ÇALIŞMASI IV Zorunlu 0 1 0 20
BIT6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 20
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
Toplam 50
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BIT6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BIT6198 TEZ ÇALIŞMASI VI Zorunlu 0 1 0 25
BIT6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6001 MOLEKÜLER KONUKÇU BİTKİ PATOJEN İLİŞKİLERİ (FİTOPATOLOJİ İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 2 2 0 5
BIT6015 BÖCEK DAVRANIŞLARI(ENTOMOLOJİ BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 5
BIT6003 TOPRAK KAYNAKLI BİTKİ PATOJENLERİ Seçmeli 2 2 0 5
BIT6005 İLERİ BİTKİ HASTALIKLARININ MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 5
BIT6007 BÖCEKLERDE DİYAPOZ Seçmeli 3 0 0 5
BIT6011 BÖCEK SEKS FEROMONLARI Seçmeli 2 2 0 5
BIT6013 BİTKİ PATOJENİ FUNGUSLAR Seçmeli 2 2 0 5
BIT6017 ENTOMOLOJİDE İLERİ BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 3 0 0 5
BIT6019 FİLLOSFER MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BIT6021 ARTHROPOD MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BIT6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT6004 İLERİ BİTKİ VİROLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 5
BIT6006 BÖCEK KORUMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BIT6008 ENTOMOFAG BÖCEKLERİN SİSTEMATİĞİ VE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 5
BIT6010 BÖCEKLER VE AKARLARDA PESTİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 2 2 0 5
BIT6012 İLERİ MİKOLOJİ Seçmeli 2 2 0 5
BIT6014 HASAT SONRASI HASTALIKLARIN SAVAŞIMI Seçmeli 2 2 0 5
BIT6016 BÖCEK PARAZİTİ NEMATODLAR Seçmeli 3 0 0 5
BIT6018 İLERİ BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 5
BIT6020 FUNGAL EPİDEMİYOLOJİ VE BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞIM Seçmeli 3 0 0 5
BIT6022 BİTKİ HASTALIKLARI İLE ENTEGRE MÜCADELE Seçmeli 3 0 0 5
BIT6024 BİTKİ PATOJENLERİNİN MOLEKÜLER TEŞHİSLERİ Seçmeli 2 2 0 5
BIT6026 BÖCEKLERE KARŞI GENETİK SAVAŞIM OLANAKLARI Seçmeli 3 0 0 5
BIT6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr