Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Gıda Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği programı 1981 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayan bölümün ilk ismi Tarım Ürünleri Teknolojisi bölümü olup, daha sonra Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak değiştirilmiştir. 1993 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü adını almış ve 1996 yılında bu unvanla ilk mezunlarını vermiştir. Gıda Mühendisliği bölümü, öğrencilerine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmaya yönelik lisan üstü eğitimi vermeye kurulduğu yıldan itibaren devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Gıda Mühendisliği Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 23 kredi (120 AKTS) almak koşuluyla toplam 8 ders, seminer ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Gıda Mühendisliği dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü programının amacı, gıda sanayindeki gelişmeleri izleyerek güvenli, yüksek kaliteli ve katma değerli gıda ürünlerinin üretimi amacıyla gerekli sistemlerin tasarımını, işletmesini ve geliştirmesini yapabilecek, uluslar arası alanda rekabet edebilecek düzeyde çağdaş mühendislik ve teknoloji bilgisine sahip, yapacağı araştırmalar ve üreteceği bilimsel makaleler ile üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek, alanında eğitim veren bölümlerin öncü ve yenilikçi kadrosunu oluşturacak bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek
2. Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek
3. Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak
4. Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıda güvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
5. Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
6. Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği sunum, yazım, tasarım, istatistik ve grafik programları gibi bilgisayar donanımlarını kullanabilmek ve geliştirebilmek
7. Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi,
8. Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
9. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
10. Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
 • Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek
 • Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak
 • Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek
 • Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
 • Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
 • Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi,
 • Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek
 • Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıda güvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
 • Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği sunum, yazım, tasarım, istatistik ve grafik programları gibi bilgisayar donanımlarını kullanabilmek ve geliştirebilmek
 • Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıda güvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 1,2,3 2,4
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 3
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 1,2,3 1,3
Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek 1,2,3
Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak 1,2,3 2
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 1,2
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 1,2 1,3
Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek 1,2
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 3
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 1,2,3
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 1,2,3 1
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 1,2,3 3,4
Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıda güvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 1,2,3 4
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 1,2,3 1,4,6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 5
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 3
Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek 1
Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak 1,2,3 4
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 6,8
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4 1
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 3
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 2,5
Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak 6
Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıda güvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 1,2,3,4 2
Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği sunum, yazım, tasarım, istatistik ve grafik programları gibi bilgisayar donanımlarını kullanabilmek ve geliştirebilmek 1,2,3,4
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 1 3
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 4
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 2
Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak 3
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Gıda Mühendisleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kamu sektöründe, gıdayla ilgili işletmelerde, proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ve kalite uzmanı olarak özel sektörde görev alabilmelerinin yanı sıra akademik çalışmalarına devam edebildikleri gibi kendi işlerini de kurabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarı ile tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği alanında ya da bu alandan öğrenci Kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvurabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için BUÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
C Blok Kat: 1
Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer / BURSA
e-posta: ucopur@uludag.edu.tr , gida@uludag.edu.tr
tel: 0 224 29 41 490
Bologna Birim ve Program Koordinatörü:
Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
Tel:+90 (224) 29441629 sinetogay@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde halen 8 Profesör, 6 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlisi, 4 doktora aşamasında olan Araştırma Görevlisi ve 1 sekreter görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için bölüm bünyesinde öğrenci uygulama (67.85 m2), bakteriyoloji (35 m2), mikoloji (35 m2), örnek hazırlama (35 m2), genel yaş analiz (70.54 m2), elektroforez (15.08 m2), gaz kromatografi-kütle spektrofotometre (15.08 m2) ile enstrümantal analiz (70.54 m2) Laboratuvarları bulunmaktadır. Mikrobiyoloji ve diğer analiz laboratuvarlarında mikrobiyolojik, klasik ve enstrümantal yöntemlerle gıda kalitesinin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin uygulamalı olarak üretim yapabileceği Ziraat Fakültesi bünyesinde pilot tesis de bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5001 GÜVENLİ GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
GMB5003 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
GMB5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
GMB5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
GMB5002 İLERİ GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 6
GMB5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
GMB5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
GMB5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
GMB5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
GMB5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5011 ENDÜSTRİYEL GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5013 ENDÜSTRİYEL MEYVE SUYU İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5015 YEMEKLİK YAĞ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5017 TAHIL KİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5019 BİSKÜVİ, KRAKER VE KEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5021 GIDA SANAYİNDE STARTER ÜRETİMİ VE KULLANIMI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5023 GIDALARDA BOZULMAYA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR VE TANIMLANMALARI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5025 MİKROBİYEL PROSES TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5027 GIDA SANİTASYONU Seçmeli 3 0 0 6
GMB5029 ENDÜSTRİYEL MEYVE ŞARAPLARI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5031 GIDA SANAYİNDE ENZİM KULLANIMI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5033 MALT VE BİRA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5035 PROSES DİZAYNI VE DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5037 SÜT VE ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5039 GIDALARDAKİ İZ ELEMENTLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5041 SÜT TEKNOLOJİSİNDE ALTERNATİF KORUMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5043 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE MOLEKÜLER UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 2 6
GMB5045 ASEPTİK AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5047 MISIR ÜRÜNLERİ VE TATLANDIRICILAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5049 GIDA SANAYİNDE YATIRIM PROJESİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5051 SÜT ÜRÜNLERİNDE REOLOJİ VE TEKSTÜR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5053 ÇAY İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5055 İLERİ ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5057 GIDA ANALİZ LABORATUVARLARINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5059 GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5061 SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5063 ARI ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ VE KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5065 GIDALARDA RENK MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5067 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5010 GIDALARDA UYGULANAN KURUTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5012 ENDÜSTRİYEL KONSERVE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5014 KİMYASAL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5016 FERMENTE TAHIL ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5018 MAKARNA VE ERİŞTE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5020 GIDA GÜVENLİĞİ MİKROBİYOLOJİSİ VE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5022 GIDA AMBALAJLAMADA UYGULANAN TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5024 TOPLUM BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5026 FONKSİYONEL GIDALAR VE NUTRASÖTİKLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5028 VİSKİ VE KONYAK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5030 GIDA AROMA MADDELERİ VE AROMA KİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5032 SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5034 GIDALARIN MİNERALLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE BİYOYARARLILIK Seçmeli 3 0 0 6
GMB5036 GIDALARDA RAF ÖMRÜ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5038 SÜT TEKNILOJİSİNDE PROBİYOTİK BAKTERİLER VE PREBİYOTİKLER Seçmeli 2 0 2 6
GMB5040 GIDALARIN MODİFİYE ATMOSFERDE MUHAFAZASI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5042 GASTRONOMİ VE YEMEK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5044 MAYALAR VE MAYALARIN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5046 TEMEL UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 2 0 6
GMB5048 ET TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5050 GIDA BULAŞANLARI VE KALINTILARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5052 GIDA İŞLEMEDE YENİ TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5054 KAROTENOİDLER VE GIDA SANAYİNDE KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5056 GIDA BİLİMİNDE OMİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5058 GIDA SANAYİNDE ENERJİ VE EKSERJİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5060 ORGANİK GIDA İŞLEME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5062 GIDA PROTEİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr