Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Endüstri Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir. 1994 yılında Yüksek Lisans Programını, 2006 yılında Doktora Programını, 2011 yılında ise Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programını açmıştır. Her yıl Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına güz ve bahar dönemlerinde öğrenci alımı yapılmaktadır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; YÖKDİL, YDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Endüstri Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olmayan öğrencilerin, Endüstri Mühendisliği Lisans Programından ders almaları suretiyle bilimsel hazırlık yapmaları gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, bir zorunlu ve yedi seçmeli ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden, seminerini başarı ile tamamlayan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi ile mezun olurlar.
7
Program Profili
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren; üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir program olmaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak.
2. Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak.
3. Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak.
4. Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak.
5. Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunma ve savunmaya hazırlamak.
6. Öğrenciyi Endüstri Mühendisliğindeki mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak.
7. Öğrenciye etik sorumluluk bilinci kazandırmak.
8. Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak.
9. Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak.
10. Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak.
11. Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
12. Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak.
 • Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
 • Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
 • Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak.
 • Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak.
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak.
 • Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak.
 • Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak.
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak.
 • Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak.
 • Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak.
 • Öğrenciyi Endüstri Mühendisliğindeki mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak.
 • Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
 • Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak.
 • Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak.
 • Öğrenciye etik sorumluluk bilinci kazandırmak.
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak.
 • Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak.
 • Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak.
 • Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak.
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak.
 • Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak.
 • Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak.
 • Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunma ve savunmaya hazırlamak.
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak.
 • Öğrenciyi Endüstri Mühendisliğindeki mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak.
 • Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak.
 • Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak.
 • Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak.
 • Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak.
 • Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
 • Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
 • Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak.
 • Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak.
 • Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak.
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak.
 • Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2,3
1,2
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak. 2
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak. 4
Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak. 1,2,3 1,2,4
Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak. 1,2,3 2
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak. 1,2,3 1,4
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak. 1,2,3 3
Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak. 1,2,3 2,4
Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3
Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1,2 4
3
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak. 1
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak. 1,2
Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak. 1,2 3
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak. 1,2 1,3
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak. 1,2 2
Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak. 1,2 1
Öğrenciyi Endüstri Mühendisliğindeki mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak. 1,2 2
Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
4
1,2,3 1,2,3
1,2,3 4
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak. 1,2
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak. 1,2 3
Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak. 1,2,3 2,3
Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak. 1,2,3
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak. 1,2,3 2
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak. 4
Öğrenciye etik sorumluluk bilinci kazandırmak. 1,2,3 1
Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunma ve savunmaya hazırlamak. 4
Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3
Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
4,5
1,2,3 1,3,4
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak. 2,4
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak. 1,6
Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak. 1,2,3 1,3,4
Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak. 1,2,3 1,4
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak. 1,2,3 2,3,6
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak. 1,2,3 5
Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak. 1,2,3 2,4,6
Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak. 6
Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak. 1,2 1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
6
1,2,3,4 1,2
1,2
1,2,3,4 3,5,6
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak. 4,6
Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak. 1,2,3,4 5,6
Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak. 3,6
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak. 1,2,3,4 4,5
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak. 1,2,3,4 2,7
Öğrenciye etik sorumluluk bilinci kazandırmak. 3
Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak. 1,2,3,4 4,6
Öğrenciyi Endüstri Mühendisliğindeki mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak. 1,2,3,4 7
Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunma ve savunmaya hazırlamak. 1,2,3,4 1,2
Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3,4
Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1 1,3,4
1,2,3
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanıma yeteneği kazandırmak. 1 3
Endüstri Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve zorluk derecesini algılayabilme yeteneği kazandırmak. 1
Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak. 1 2,3
Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak. 3
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak. 1 2
Öğrenciye Endüstri Mühendisliği uygulamalarında araştırma yapabilme, evrensel ve özgün çözümler üretebilme yeteneğini kazandırmak. 1 1,4
Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak. 1 3
Öğrenciyi Endüstri Mühendisliğindeki mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak. 1
Problemlerin çözümü için kullanılabilecek verileri toplama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak. 1
Problemlerin potansiyel çözümlerini geliştirme ve değerlendirme yeteneği kazandırmak. 1 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları; telekominikasyon, tarım, taşımacılık, tekstil, bilişim, otomotiv, demir-çelik, makine imalat, hastane, finans, banka, danışmanlık ve turizm sektörlerinde, üretim kontrol, kalite güvence, pazarlama/satış/ lojistik, satın alma, satış sonrası hizmet ,ürün tasarımı (AR-GE), süreç / sistem analizi, üretim, proje yönetimi alanlarında çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları, gerekli GANO´ya sahip olmaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitim Programı için, her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu başarı notunun en az 70 puan olma zorunluluğu vardır. Bir dersten 100 üzerinden kesin karşılıkları bulunan AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlamak için, adayın Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklanan koşulları yerine getirmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Senato kararı gereği yayın şartını sağlaması ve alanıyla ilgili bir konuda hazırladığı tezini seçilmiş jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Erdal EMEL
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Görükle Yerleşkesi 16240 Nilüfer / BURSA
Tel:+90 (224) 2942081
Eğitim Komisyonu:
* Prof. Dr. Fatih ÇAVDUR, ** Prof. Dr. Tülin İNKAYA
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Görükle Yerleşkesi 16240 Nilüfer / BURSA
* Tel:+90 (224) 2942077 ** Tel:+90 (224) 2942605
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Endüstri Mühendisliği Bölümünde tüm programlarda kullanılabilecek olan Bilgisayar, Robotik ve Üretim Otomasyonu, Bilgisayar Destekli Üretim, Ergonomi, Gürültü ve Titreşim Laboratuvarları bulunmaktadır.
Endüstri Mühendisliği Bölümünde tüm programlarda öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Topluluğu,Teknik Geziler, Seminerler, Konferanslar, Kariyer Günleri, Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması, Geleneksel Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi, Vaka Analizleri,Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Öğrenci Projesi Yarışmaları, BUÜ Spor Tesisleri, Diğer Öğrenci Toplulukları ,(Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Sualtı, Satranç, Robotik...) gibi farklı aktivitelere katılabilirler ve sosyal imkanlardan yararlanabilirler.
Endüstri Mühendisliği Bölümü akademik personeli; 8 Profesör, 4 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Doktoralı Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5101 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22,5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Seçmeli dersler için tıklayınız. 30
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5000 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
END5173 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
END5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
END5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 18
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
END5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5113 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT Seçmeli 3 0 0 8
END5115 SİMÜLASYON ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5117 İMALAT SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 8
END5119 SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 8
END5121 ALGORİTMA TASARIMI VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5123 SEZGİSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 3 0 0 8
END5131 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END5151 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5155 STOKASTİK SÜREÇLER Seçmeli 3 0 0 8
END5161 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5110 ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
END5112 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME Seçmeli 3 0 0 8
END5114 ENVANTER SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5116 TESİS YERİ SEÇİMİ İŞYERİ DÜZENLEME Seçmeli 3 0 0 8
END5124 KISIT PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END5132 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5134 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END5136 STRATEJİK KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
END5138 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME Seçmeli 3 0 0 8
END5140 GÜRÜLTÜ ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 8
END5156 GÜVENİLİRLİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
END5162 UYGULAMALI MAKİNE ÖĞRENMESİ Seçmeli 3 0 0 8
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr