Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitü Bursa Uludağ Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bünyesinde bugün için 20 anabilim dalında lisansüstü çalışmalar sürdürülmektedir. Biyoloji Anabilim dalı 1984-1985 yılı bahar döneminde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bugüne kadar yüksek lisans derecesine sahip 122 öğrenci mezun olmuştur. Mevcut durumda 46 öğrenci yüksek lisans programında eğitim görmektedir
2
Verilen Derece
Yüksek öğretimde Biyoloji Bilimi alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Dalında yüksek lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Biyoloji Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt koşulları; Lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 60 AKTS değerinde ders ve 1 seminer dersini başarı ile tamamlamalıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için ders notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir. Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçerek, tez çalışmalarını da başarı ile tamamlamalıdır. Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen mezuniyet şartlarını sağlayan adaylara Biyoloji dalında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Yüksek lisans programının amacı, biyoloji ve biyoloji ile ilgili alanlarda, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma yapabilen, gerek teorik gerekse uygulama alanında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm üretebilen ve evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan uzman bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin cözümüne yönelik hipotez kurma ve ceşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi cözme becerisi kazanabilmek
2. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gözetme yeterliligine sahip olmak.
3. Biyoloji alanının ilişkili oldugu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuclara ulaşabilmek.
4. Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olmak
5. Edindigi birikimi, özgün bakış acısı ve araştırma ile geliştirme, derinleştirme ve ülkesinin cıkarlarını koruyarak bilime özgün katkılar saglayacak tanımlara ulaşabilmek.
6. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek.
7. Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
8. Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak.
9. Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olmak
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gözetme yeterliligine sahip olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olmak
 • Biyoloji alanının ilişkili oldugu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuclara ulaşabilmek.
 • Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin cözümüne yönelik hipotez kurma ve ceşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi cözme becerisi kazanabilmek
 • Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Edindigi birikimi, özgün bakış acısı ve araştırma ile geliştirme, derinleştirme ve ülkesinin cıkarlarını koruyarak bilime özgün katkılar saglayacak tanımlara ulaşabilmek.
 • Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin cözümüne yönelik hipotez kurma ve ceşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi cözme becerisi kazanabilmek
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olmak
 • Biyoloji alanının ilişkili oldugu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuclara ulaşabilmek.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin cözümüne yönelik hipotez kurma ve ceşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi cözme becerisi kazanabilmek
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek.
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
 • Edindigi birikimi, özgün bakış acısı ve araştırma ile geliştirme, derinleştirme ve ülkesinin cıkarlarını koruyarak bilime özgün katkılar saglayacak tanımlara ulaşabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Calışmalarının sürec ve sonuclarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve acık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olmak
 • Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek.
 • Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek
 • Edindigi birikimi, özgün bakış acısı ve araştırma ile geliştirme, derinleştirme ve ülkesinin cıkarlarını koruyarak bilime özgün katkılar saglayacak tanımlara ulaşabilmek.
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gözetme yeterliligine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilmek.
 • Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin cözümüne yönelik hipotez kurma ve ceşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi cözme becerisi kazanabilmek
 • Biyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların boyutlarını anlayabilme ve cözümüne katkıda bulunabilmek
 • Bilimsel cözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikcilik konularının farkında olmak.
 • Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonucların degerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, çevre etki değerlendirme (ÇED) kurumları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0 0-49 Yüksek lisans programında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlamak için, adayın ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirmesi, 27.06.2019 tarih ve 2019-10 sayılı Bursa Uludağ Üniversitesi Senato toplantısında alınan 1 nolu kararı yerine getirmesi ve alanıyla ilgili bir konuda hazırladığı tezini seçilmiş jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Prof. Dr. Adem BIÇAKÇI
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059
Tel: 0224 2941789
E-posta: abicakci@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Doç. Dr. Gamze YILDIZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059
Tel: 0224 2941847
E-posta: gamze@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde 2020-2021 akademik yılı itibari güz ve bahar yarıyıllarında yüksek lisans düzeyinde toplam 88 ders yürütülmektedir. Bu derslerin 15 tanesi zorunlu 73 tanesi ise seçmeli derstir.
Bölümde 15 Profesör, 6 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman Biyolog bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5103 BİTKİ SİSTEMATİĞİ VE PRENSİPLERİ (BOTANİK BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BIO5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
BIO5301 ÖTROFİKASYON VE KİRLENME (HİDROBİYOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO5401 HÜCRE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ (MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO5501 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİPLERİ (ZOOLOJİ) Zorunlu 3 0 0 6
BIO5601 PEYZAJ EKOLOJİSİ (EKOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. -14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BIO5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BIO5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BIO5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BIO5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5201 İLERİ BİYOMETRİ (GENEL BİYOLOJİ BİLİM DALI) Zorunlu 3 0 0 6
BIO5101 BOTANİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5105 SİMBİOZİS Seçmeli 3 0 0 6
BIO5111 POLEN MORFOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5113 BİTKİ TAYİNİ VE DEĞERLENDİRMESİ I Seçmeli 3 0 0 6
BIO5115 LİKENOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5117 TAKSONOMİDE NÜMERİK METODLAR Seçmeli 3 0 0 6
BIO5119 TOHUMLU BİTKİLERDE ÜREME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5203 MİKROBİYAL EKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5205 SİSTEMATİK MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5207 MYXOMYCETES TAYİNİ VE PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5209 ONKOGENLER VE KARSİNOGENEZ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5211 EKOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5213 SERBEST RADİKAL BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5303 LİMNOLOJİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 6
BIO5307 AKARSU BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5309 EKOLOJİDE TEMEL İSTATİSTİKSEL KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 6
BIO5311 BİYOLOJİK OŞİNOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5313 İLERİ FİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5315 BİYOLOJİDE TEMEL LABORATUVAR BECERİLERİ VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 6
BIO5403 ENZİMLERİN ETKİ MEKANİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5405 PROTEİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5407 MOLEKÜLER BİYOLOJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5411 GENEL MİKROBİYOLOJİDE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5417 İŞLEVSEL GENOMİK Seçmeli 3 0 0 6
BIO5419 GEN TRANSFER METODLARI VE VEKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
BIO5503 PROTOZOOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5505 REPTİL BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5509 KASLARIN VE İSKELETİN YAPISAL DÜZENİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5511 BALIK PARAZİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5513 BALIK EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5517 MİKROSKOBİK GÖRÜNTÜLEME VE İŞLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2 6
BIO5519 TEMEL HİSTOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
BIO5521 ÖRÜMCEK BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5523 DOLAŞIMIN HEMODİNAMİKLERİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Seçmeli 3 0 0 6
BIO5603 AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN YÜKSEK BİTKİLERLE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5605 EKOSİSTEMLERDE VERİMLİLİK TAYİNLERİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIO5102 AEROPALİNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5104 ETNOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 6
BIO5106 TÜRKİYE VEJETASYON COGRAFYASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5108 LİKENLERİN TAYİNİ VE PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5110 BİTKİ TAYİNİ VE DEĞERLENDİRMESİ II Seçmeli 3 0 0 6
BIO5114 ADLİ PALİNOLOJİ Seçmeli 2 0 2 6
BIO5116 BOTANİK ARAZİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
BIO5118 TÜRKİYE’NİN ENDEMİK VE NADİR BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5120 YAPRAK DÖKEN AĞAÇLARIN KIŞIN TANINMASI Seçmeli 2 2 0 6
BIO5122 ARI ÜRÜNLERİ VE FLORAL ORİJİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5124 BOTANİK ADLANDIRMA YASASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5200 MANTARLAR VE KÜFLER; BİYOLOJİLERİ VE KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5202 GENETİK ANALİZİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5204 KROMOZOM YAPI VE FONKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5206 EKOGENETİK Seçmeli 3 0 0 6
BIO5208 KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5210 MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5212 FUNGAL BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5300 FİKOLOJİDE BİYOKİMYASAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
BIO5302 EKONOMİK ALGLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5304 ALG KÜLTÜRÜ VE FİTOPLANKTON EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5306 TÜRKİYE DENİZ MAKROALGLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5400 KARBOHİDRAT BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5402 BİYOLOJİDE DOKU VE HÜCRE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5404 GEN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5408 NÜKLEİK ASİT METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5410 MODERN BİYOKİMYASAL LABORATUAR TEKNİKLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5412 MİKROBİYAL FİZYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5500 SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5502 ZOOLOJİDE EKSKÜRSİYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BIO5504 PARAZİT TEŞHİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5506 HAYVANLARDA SOSYAL DAVRANIŞLAR Seçmeli 3 0 0 6
BIO5508 HELMİNTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5510 ZEHİRLİ HAYVANLAR VE TOKSİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5512 SİSTEMLER HİSTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5514 MEMELİLERDE BOŞALTIM MEKANİZMALARI – SU VE İYON DENGESİ Seçmeli 3 0 0 6
BIO5604 BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr