Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Gıda Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği programı 1981 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayan bölümün ilk ismi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü olup, daha sonra Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak değiştirilmiştir. 1993 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü adını almış ve 1996 yılında bu unvanla ilk mezunlarını vermiştir. Gıda Mühendisliği Lisans Programı´nın temel amacı, var olan kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, ihtiyaç duyulan miktarlarda, güvenli, sağlıklı ve besleyici gıdayı rekabet edebilir fiyatlarla üretebilecek personel yetiştirmektir. Bölümde araştırma ve akademik faaliyetler Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki temel alanda gerçekleştirilmekte olup yüksek lisans ve doktoraya yönelik lisans üstü eğitim de verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Gıda Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavı´ndan yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Gıda Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı´nın temel amacı, gıda sanayindeki gelişmeleri izleyerek güvenli, yüksek kaliteli ve katma değerli gıda ürünlerinin üretimi amacıyla gerekli sistemlerin tasarımını, işletmesini ve geliştirmesini yapabilecek, uluslar arası alanda rekabet edebilecek düzeyde çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış, diğer bir ifadeyle; bilim ve mühendislik yöntemleri kazandırılmış, çevre bilincinde olan, ülkesini ve mesleğini seven gıda mühendisleri yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi
2. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği
3. Ön plana çıkmış yaratıcılık gücü ile tasarım yapabilme ve uygulayabilme becerisi
4. Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli yöntem ve bilişim programlarını etkin kullanma ve geliştirme becerisi
5. Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisi
6. Takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme ve liderlik becerisi
7. İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak türkçe ve ingilizce iletişim kurabilme becerisi
8. Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi
9. Mesleki etik değerlerine saygılı olma ve koruma bilinci
10. Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, sürdürülebilir kalkınma için çağdaş bilgileri takip etme ve uygulama becerisi
11. Gıda mühendisliği ve gıda güvenliği uygulamalarının, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu uygulamaların hukuksal boyutları konusundaki farkındalık bilinci
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisi
 • Ön plana çıkmış yaratıcılık gücü ile tasarım yapabilme ve uygulayabilme becerisi
 • Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Ön plana çıkmış yaratıcılık gücü ile tasarım yapabilme ve uygulayabilme becerisi
 • Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, sürdürülebilir kalkınma için çağdaş bilgileri takip etme ve uygulama becerisi
 • Mesleki etik değerlerine saygılı olma ve koruma bilinci
 • Gıda mühendisliği ve gıda güvenliği uygulamalarının, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu uygulamaların hukuksal boyutları konusundaki farkındalık bilinci
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisi
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği
 • Takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme ve liderlik becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli yöntem ve bilişim programlarını etkin kullanma ve geliştirme becerisi
 • Takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme ve liderlik becerisi
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak türkçe ve ingilizce iletişim kurabilme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi 1,2 1,2
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği 1,2 2,3,4,5
Ön plana çıkmış yaratıcılık gücü ile tasarım yapabilme ve uygulayabilme becerisi 1,2 5
Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, sürdürülebilir kalkınma için çağdaş bilgileri takip etme ve uygulama becerisi 3
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisi 1,2 1,2,4
Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi 2,3,4
Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli yöntem ve bilişim programlarını etkin kullanma ve geliştirme becerisi 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ön plana çıkmış yaratıcılık gücü ile tasarım yapabilme ve uygulayabilme becerisi 1
Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, sürdürülebilir kalkınma için çağdaş bilgileri takip etme ve uygulama becerisi 1
Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli yöntem ve bilişim programlarını etkin kullanma ve geliştirme becerisi 1
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi 1 1
Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, sürdürülebilir kalkınma için çağdaş bilgileri takip etme ve uygulama becerisi 1,2 3
Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi 2,3
Gıda mühendisliği ve gıda güvenliği uygulamalarının, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu uygulamaların hukuksal boyutları konusundaki farkındalık bilinci 1,2 2,3
Mesleki etik değerlerine saygılı olma ve koruma bilinci 1,2 1
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme ve liderlik becerisi 1,2,3 1
Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli yöntem ve bilişim programlarını etkin kullanma ve geliştirme becerisi 2
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği 1,2,3
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisi 1,2,3 2
İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak türkçe ve ingilizce iletişim kurabilme becerisi 1,2
Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, sürdürülebilir kalkınma için çağdaş bilgileri takip etme ve uygulama becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak türkçe ve ingilizce iletişim kurabilme becerisi 1,2,3,4,5 2
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisi 4
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği 4
Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli yöntem ve bilişim programlarını etkin kullanma ve geliştirme becerisi 1,2,3,4,5 1
Gıda mühendisliği ve gıda güvenliği uygulamalarının, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu uygulamaların hukuksal boyutları konusundaki farkındalık bilinci 5
Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi 1,2,4
Takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme ve liderlik becerisi 1,2,3,4,5
Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, sürdürülebilir kalkınma için çağdaş bilgileri takip etme ve uygulama becerisi 5
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi 3,4,5,6
Takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme ve liderlik becerisi 7
Ön plana çıkmış yaratıcılık gücü ile tasarım yapabilme ve uygulayabilme becerisi 3,4,5
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği 4,5
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisi 4,5,6
Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli yöntem ve bilişim programlarını etkin kullanma ve geliştirme becerisi 1,2,3
İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak türkçe ve ingilizce iletişim kurabilme becerisi 7
Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi 1,2,3 1,2
Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, sürdürülebilir kalkınma için çağdaş bilgileri takip etme ve uygulama becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları gıda üretimi, gıda üretim ve depolama proseslerinin tasarımı, bu süreçlerde kullanılan ünitelerin tasarımı ve üretimi, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve denetimi, biyoteknolojinin gıda üretimi ve güvenilirliği için geliştirilmesi ve uygulanması, gıda kalite kontrolü, gıda ambalaj malzemeve sistemlerinin geliştirilmesi, gıda sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme alanlarında çalışma imkanları bulmaktadırlar. Mezunlar ya akademik çalışmalara devam etmekte ya da gıda endüstrisinin çeşitli dallarında çalışmaya başlamaktadır. Çalışma alanları; Özel Sektör (Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Baharatlar, Bal, Bebek Mamaları ve Ek Besinleri, Çay-Kahve ve Kakao Ürünleri, Çerezler ve Kuruyemiş, Et ve Et Ürünleri, Gıda Katkı Maddeleri, Hububatlar ve Baklagiller, İçme Suyu, Meyve ve Sebze Ürünleri, Pastacılık Ürünleri ve Hammaddeleri, Su Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Şeker ve Şekerli Ürünler, Un ve Unlu Mamuller, Yağlar ve Yağlı Tohumlar, Hazır Yemek Fabrikaları, Belgelendirme Firmaları, Kalite ve Danışmalık şirketleri) Kamu Sektörü (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvarları, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler, Gümrük Müsteşarlığı) Akademisyenlik (Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız hem Bölümümüzde hem de dünya çapında kabul gören Avrupa ve Amerika´daki üniversiteler tarafından lisansüstü eğitim için araştırmalar yapmak üzere burslu/burssuz olarak kabul edilmektedirler) Kendi İşini Kurma
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınır) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü C Blok Kat: 1
Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer / BURSA
e-posta: ucopur@uludag.edu.tr , gida@uludag.edu.tr
tel: 0 224 29 41 490
Bologna Birim ve Program Koordinatörü:
Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
Tel:+90 (224) 29441629 sinetogay@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü´nde halen 8 Profesör, 6 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 doktoralı Araştırma Görevlisi, 4 doktora aşamasında olan Araştırma Görevlisi ve 1 sekreter görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için bölüm bünyesinde öğrenci uygulama (67.85 m2), bakteriyoloji (35 m2), mikoloji (35 m2), örnek hazırlama (35 m2), genel yaş analiz (70.54 m2), elektroforez (15.08 m2), gaz kromatografi-kütle spektrofotometre (15.08 m2) ile enstrümantal analiz (70.54 m2) Laboratuvarları bulunmaktadır. Mikrobiyoloji ve diğer analiz laboratuvarlarında mikrobiyolojik, klasik ve enstrümantal yöntemlerle gıda kalitesinin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin uygulamalı olarak üretim yapabileceği Ziraat Fakültesi bünyesinde pilot tesis de bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK 1091 FİZİK I LAB. Zorunlu 0 0 2 2
FZK1075 FİZİK I Zorunlu 3 0 0 3
FZK1075 PHYSICS I Zorunlu 3 0 0 3
FZK1091 PHYSICS I LABORATORY Zorunlu 0 0 2 2
GMD1201 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 1 0 0 2
GMD1203 INTRODUCTION TO FOOD ENGINEERING Zorunlu 1 0 0 2
GMD1701 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 2 0 3
KIM1079 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
KIM1079 GENERAL CHEMISTRY Zorunlu 3 0 0 3
MAT1081 MATEMATİK I Zorunlu 3 2 0 6
OTP1003 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
TEK1705 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
TEK1709 ECONOMICS Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 43
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1090 FİZİK II Zorunlu 3 0 0 4
FZK1090 PHYSICS II Zorunlu 3 0 0 4
FZK1092 FİZİK II LAB. Zorunlu 0 0 2 2
FZK1092 PHYSICS II LABORATORY Zorunlu 0 0 2 2
GMD1402 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 1 2 0 5
KIM1080 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
MAT1082 MATEMATİK II Zorunlu 3 2 0 6
TEK1708 GIDA PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 36
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMD2201 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
GMD2205 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Zorunlu 3 0 0 4
GMD2209 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 0 3
GMD2209-Z THERMODYNAMICS Zorunlu 2 0 0 3
GMD2213 GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
GMD2215 GIDA KİMYASI I Zorunlu 2 0 0 3
GMD2217 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 0 2 0 4
GMD2219 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
GMD2221 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
GMD2809 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 0 4
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 33
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMD2204 GIDA KİMYASI II Zorunlu 2 0 0 4
GMD2206 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-1 Zorunlu 2 0 0 3
GMD2210 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-1 LABORATUVARI Zorunlu 0 0 2 2
GMD2212 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 0 0 2 2
GMD2214 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
GMD2216 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
GMD2218 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
GMD2218-Z FLUID MECHANICS Zorunlu 2 0 0 4
GMD2220-Z FOOD CHEMISTRY II Zorunlu 2 0 0 4
GMD2222-Z INSTRUMENTAL ANALYSIS Zorunlu 0 0 2 2
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
KIM2180 FİZİKOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
MAT2078 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
STJ1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 46
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMD3201 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 2 0 0 4
GMD3203 REAKSİYON KİNETİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
GMD3215-Z PLANT HYGIENE AND SANITATION Zorunlu 2 0 0 3
GMD3225 İŞLETME HİJYENİ VE SANİTASYONU Zorunlu 2 0 0 3
GMD3227 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 3
GMD3229 GIDA KALİTE KONTROLÜ VE MEVZUATI Zorunlu 1 0 0 2
GMD3237 MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 0 4 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMD3206 SÜT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
GMD3212 GIDA SANAYİNDE GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 1 0 0 2
GMD3232 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
GMD3236 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER-II Zorunlu 2 0 0 5
GMD3238 PROSES UYGULAMALARI I Zorunlu 0 4 0 4
GMD3244 MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMD4201 YEMEKLİK YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
GMD4205 PROSES UYGULAMALARI II Zorunlu 0 4 0 3
GMD4207-Z PROCESS APPLICATIONS II Zorunlu 0 4 0 3
GMD4233 GIDA GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
GMD4237 TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMD4202 ET VE SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
GMD4210 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 2 0 2
GMD4212-Z MEAT AND SEAFOOD TECHNOLOGY Zorunlu 2 0 0 3
GMD4236 PROSES UYGULAMALARI III Zorunlu 0 4 0 4
GMD4238 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
GMD4242 GIDA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI Zorunlu 2 0 0 3
STJ2 STAJ-2 (BÖLÜME YÖNELİK STAJ) Zorunlu 0 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3533-S STATIC AND STRENGTH OF MATERIAL Seçmeli 2 2 0 3
GSD3213 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 2 0 3
GSD3217 DUYUSAL GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 3
GSD3217-S SENSORY FOOD ANALYSIS Seçmeli 2 2 0 3
GSD3219 STERİLİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD3231 FONKSİYONEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD3235 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD3235-S MOLECULAR BIOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
GSD3239-S TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL FOODS Seçmeli 2 0 0 3
GSD3241-S YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA Seçmeli 2 0 0 3
GSD3241-S READING AND WRITING İN FOREIGN LANGUAGE Seçmeli 2 0 0 3
GSD3243-S GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
GSD3513 STATİK VE MUKAVEMET Seçmeli 2 2 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK3624-S PESTICIDES Seçmeli 2 0 0 3
GSD3214 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
GSD3214-S SPECIFIC FOOD TECHNOLOGIES Seçmeli 2 2 0 3
GSD3220 PROSES KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
GSD3222 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD3224 HAZIR YEMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
GSD3234 GIDALARIN SOĞUTULARAK VE DONDURULARAK MUHAFAZASI Seçmeli 2 0 0 3
GSD3248-S MİNİMAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD3250-S ORGANİK GIDALARIN İŞLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD3252-S MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2 0 0 3
GSD3252-S TECHNICAL ENGLISH I Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GSD4215 SALAMURA GIDALAR VE SİRKE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
GSD4217 REÇEL MARMELAT VE JÖLE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4221-S MAYA BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
GSD4223-S YUMUŞAK BUĞDAY ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4225-S FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
GSD4227-S ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR Seçmeli 2 0 0 3
GSD4227-S FOODS FOR SPECIAL DIETARY NEEDS Seçmeli 2 0 0 3
GSD4235 MEYVE SUYU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4239-S JAM, MARMALADE AND JELLY TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
GSD4241 FRUIT JUICE PRODUCTION TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
GSD4243-S YEAST BIOTECHNOLOGY Seçmeli 2 2 0 3
GSD4245 SOFT WHEAT PRODUCTS Seçmeli 2 0 0 3
GSD4249-S MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2 0 0 3
GSD4249-S TECHNICAL ENGLISH II Seçmeli 2 0 0 3
GSD4729 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4711 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GSD4222 ALKOLLÜ İÇKİLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
GSD4224-S FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
GSD4228-S GIDA SANAYİ MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
GSD4230 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
GSD4230-S OCCUPATIONAL ENGLISH Seçmeli 2 0 0 3
GSD4234-S GIDA SANAYİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
GSD4244 GAZLI İÇECEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4246 GIDA MADDELERİNİN AMBALAJLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
GSD4248 ÜRÜN GELİŞTİRME VE PROJELENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4250 SERT BUĞDAY ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4252-S CARBONATED BEVERAGE TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
GSD4254-S FOOD PACKAGING Seçmeli 2 0 0 3
GSD4256-S HARD WHEAT PRODUCTS Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
GSD4716 TARIM VE EKONOMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr