Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Kimya
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kimya bölümü 1983 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesine bünyesinde kurulmuştur. Otuza yakın akademik kadrosu: 13 Profesör, 7 Doçent, 2 Dr. Öğrtim Üyesi, 3 Dr. Araştırma görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Kimya eğitimi 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır ve %30 İngilizce olarak yürütülmektedir. Bölümde 1992 den beri II. öğretim programı da mevcuttur. Mezunlarımız Kimya Lisans diploması alarak Kimyager olarak çalışmaktadırlar. Eğitim modelimiz; Analitik, Anorganik, Fizikokimya ve Organik opsiyonlarından oluşmaktadır. Misyonumuz, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapabilecek, sorunlar karşısında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip kimyacılar yetiştirerek, bilim ve teknolojinin toplum yararına dönüşmesine öncülük etmektir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Kimya Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kimya Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı´ndan yeterli puan almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kimya alanında lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken toplam 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimli derslerin tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Kimya lisans programı 1 yıl İngilizce hazırlık ve takiben 4 yıllık eğitim-öğretim programı içermektedir. Birinci yıl farklı düzeyde eğitim almış öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için genel dersler (Bilgisayar, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi) içermektedir. İkinci ve üçüncü yıllar ise, temel kimya bilim dallarına ait (Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik, Biyokimya) hem teorik bilgi birikimini hem de uygulama yeteneğini geliştirebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Dördüncü yıl ise, ilgi alanına giren modüllerden birini seçmesini imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyacı unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Lisans derecesi, eğitim planında yer alan 240 AKTS´lik bütün dersleri tamamlayan öğrencilere verilir. Program öğrencilere kimyaya ait temel kavramları öğretmek, bu kavramları kullanarak problemleri anlama ve çözüm yolları geliştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Seçmeli dersleri içeren üçüncü ve dördüncü eğitim yıllarında, sanayi sorunlarına öğrencilerin akılcı bir yaklaşım geliştirmesi hedeflenmiştir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır.
2. Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır.
3. Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir.
4. Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır.
5. Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir.
6. Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
7. Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
8. Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir.
9. Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
10. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir.
11. Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir.
12. Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.
13. Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir.
 • Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir.
 • Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir.
 • Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır.
 • Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır.
 • Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır.
 • Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir.
 • Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.
 • Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir.
 • Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır.
 • Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır.
 • Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir.
 • Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.
 • Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır.
 • Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir.
 • Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir.
 • Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır.
 • Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır.
 • Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.
 • Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır.
 • Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir.
 • Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir.
 • Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir.
 • Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir.
 • Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir.
 • Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır.
 • Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir.
 • Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır.
 • Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır.
 • Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.
 • Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir.
 • Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır.
 • Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır.
 • Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir.
 • Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.
 • Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır.
 • Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir.
 • Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır.
 • Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir.
 • Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir.
 • Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır.
 • Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir.
 • Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır.
 • Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır.
 • Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.
 • Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir.
 • Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir.
 • Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir.
 • Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır. 1,2
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır. 1,2
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir. 1,2
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir. 1,2
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. 1,2
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır. 1,2 4
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır. 1,2 2
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir. 1,2
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir. 1,2
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 1
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır. 1
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır. 1
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir. 1
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir. 1
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. 1
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır. 1
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır. 1
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir. 1
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir. 1
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır. 1,2 2
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır. 1,2
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir. 1,2
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir. 1,2
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. 1,2
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır. 1,2
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır. 1,2
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir. 1,2
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir. 1,2
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2,3 2
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır. 1,2,3
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır. 1,2,3 1
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir. 1,2,3
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir. 1,2,3
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. 1,2,3
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır. 1,2,3
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır. 1,2,3
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir. 1,2,3 3
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir. 1,2,3 4
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir. 1,2,3
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3,4,5 4
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3,4,5
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2,3,4,5
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır. 1,2,3,4,5 6
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır. 1,2,3,4,5
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir. 1,2,3,4,5 5
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir. 1,2,3,4,5 2
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. 1,2,3,4,5
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır. 1,2,3,4,5
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır. 1,2,3,4,5
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir. 1,2,3,4,5
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir. 1,2,3,4,5
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir. 1,2,3,4,5 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3 2
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2,3
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunu bilir. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır. 1,2,3
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır. 1,2,3
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahiptir. 1,2,3
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında aktarma yeteneğine sahiptir. 1,2,3
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. 1,2,3 3,4
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır. 1,2,3
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır. 1,2,3
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir. 1,2,3
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuarlarında uygulamaya dönüştürebilir. 1,2,3
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisine sahiptir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, maden v.b. endüstri kuruluşlarında kalite-kontrolörü veya araştırmacı, pedagojik formasyona sahip olanlar; özel ve kamu sektöründe öğretmen, ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak iş olanaklarına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk teorik derslerde en az %70, uygulamalarda ise en az %80´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.0 ise DC ve DD notları da şartlı başarılı notlar olarak değerlendirilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Asim OLGUN
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü 16059 Görükle/BURSA
Tel: 0 224 29 42863
e-posta: asimolgun@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz; 13 adet profesör, 7 adet doçent, 2 adet Dr. Öğrt Üyesi, 3 adet Dr. Araştırma görevlisi, 1adet araştırma görevlisi ve 1 adet kimyager ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 3 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri klima ve projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kütle spektrometreleri (TD/GC-MS; HPLC/ICP-MS; GC-MS; TG-DTA-MS), farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (AAAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (1H, 13C, 31P-NMR, COSY, HETCOR), UV-VIS, PL ve IR spektrofotometreleri, elementel analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, yüzey plazma rezonans (SPR) spektrometresi mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1073 GENEL FİZİK I Zorunlu 4 0 0 5
KIM1001 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0 0 4
KIM1005 GENEL KİMYA LABORATUARI I Zorunlu 0 0 4 4
KIM1007 SCIENTIFIC ENGLİSH Zorunlu 4 0 0 6
MAT1097 GENEL MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1074 GENEL FİZİK II Zorunlu 4 0 0 5
FZK1080 GENEL FİZİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
KIM1002 GENEL KİMYA II Zorunlu 4 0 0 6
KIM1006 GENEL KİMYA LABORATUARI II Zorunlu 0 0 4 4
KIM1008 KİMYADA PRATİK HESAPLAR Zorunlu 2 0 0 2
MAT1098 GENEL MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
KIM2001 ANALİTİK KİMYA I Zorunlu 4 0 0 4
KIM2005 ANALİTİK KİMYA LABORATUARI I Zorunlu 0 0 4 4
KIM2007 ANORGANİK KİMYA I Zorunlu 4 0 0 5
KIM2009 ANORGANİK KİMYA LABORATUARI I Zorunlu 0 0 4 4
KIM2011 ORGANİK KİMYA I Zorunlu 4 0 0 4
KIM2013 ORGANİK KİMYA LABORATUARI I Zorunlu 0 0 4 4
Toplam 27
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
KIM2002 ANALİTİK KİMYA II Zorunlu 4 0 0 4
KIM2006 ANALİTİK KİMYA LABORATUARI II Zorunlu 0 0 4 4
KIM2008 ANORGANİK KİMYA II Zorunlu 4 0 0 5
KIM2010 ANORGANİK KİMYA LABORATUARI II Zorunlu 0 0 4 4
KIM2012 ORGANİK KİMYA II Zorunlu 4 0 0 4
KIM2014 ORGANİK KİMYA LABORATUARI II Zorunlu 0 0 4 4
Toplam 27
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM3001 FİZİKOKİMYA I Zorunlu 4 0 0 6
KIM3003 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI I Zorunlu 0 0 4 5
KIM3005 INSTRUMENTAL ANALYSIS Zorunlu 4 0 0 6
KIM3007 INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY Zorunlu 0 0 4 6
KIM3009 STAJ I Zorunlu 0 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM3002 FİZİKOKİMYA II Zorunlu 4 0 0 6
KIM3004 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI II Zorunlu 0 0 4 5
KIM3006 BIOCHEMISTRY Zorunlu 4 0 0 6
KIM3008 BIOCHEMISTRY LABORATORY Zorunlu 0 0 4 6
KIM3010 STAJ II Zorunlu 0 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM4001 ENDÜSTRİYEL KİMYA I Zorunlu 2 0 0 4
KIM4003 BİTİRME ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM4002 ENDÜSTRİYEL KİMYA II Zorunlu 2 0 0 4
KIM4004 BİTİRME ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22
Toplam 30
Genel Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM3011 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
KIM3011 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY Seçmeli 3 0 0 5
KIM3013 METAL CHEMİSTRY Seçmeli 3 0 0 5
KIM3013 METAL KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM3015 CARBANION CHEMISTRY Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM3012 CHEMOMETRICS İN ANALYTICAL CHEMISTRY Seçmeli 3 0 0 5
KIM3014 REACTION MECHANISMS İN ORGANIC CHEMISTRY Seçmeli 3 0 0 5
KIM3016 QUANTUM CHEMISTRY Seçmeli 3 0 0 5
KIM3018 CARBOXYLIC ACID AND DERIVATIVES Seçmeli 3 0 0 6
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM4005 RUBBER AND RUBBER TECHNOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
KIM4007 NMR SPECTROSCOPY IN ORGANIC CHEMISTRY Seçmeli 3 0 0 6
KIM4009 BIOCHEMISTRY AND BIOMATERIALS Seçmeli 3 0 0 6
KIM4013 ÇEVRE ANALİTİK KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4015 ELEKTROANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4017 ENDÜSTRİYEL ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 5
KIM4019 ANALİTİK KİMYADA KALİTE KONTROL Seçmeli 3 0 0 5
KIM4023 PROSES ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
KIM4025 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4027 ANA GRUP ELEMENTLERİ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4029 KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4031 ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4033 ORGANOMETALİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4035 ELEKTROKİMYA I Seçmeli 3 0 0 5
KIM4037 POLİMER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4039 POLİMERİK KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 5
KIM4041 MAKROMOLEKÜLER ÇÖZELTİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4043 BİYOORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4045 TEKSTİL YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4047 KOZMETİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4049 BİYOKİMYADA METABOLİZMA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4051 BİYOANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4053 KİMYASAL KİNETİK Seçmeli 3 0 0 5
KIM4055 CHEMICAL THERMODYNAMICS Seçmeli 3 0 0 6
KIM4057 INFRARED SPECTROSCOPY İN ORGANİC CHEMISTRY Seçmeli 3 0 0 6
KIM4305 ENDÜSTRİYEL KİMYA I Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM4016 ADLİ KİMYA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4006 ANALYTICAL SEPARATION METHODS Seçmeli 3 0 0 6
KIM4008 METALS IN MEDICINE Seçmeli 3 0 0 6
KIM4010 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4012 SU KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4014 ENDÜSTRİYEL ELEKTROKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4018 ANALİTİK KİMYADA KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
KIM4020 GIDA KİMYASI VE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4022 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4026 GEÇİŞ METALLERİ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4028 İLERİ ANORGANİK MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 5
KIM4030 ATMOSFER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4032 BİYOANORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 5
KIM4034 ELEKTROKİMYA II Seçmeli 3 0 0 5
KIM4036 POLİMER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4038 POLİMER KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 5
KIM4040 YÜZEY KİMYASI VE KOLLOİDAL SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
KIM4044 ORGANİK BOYAR MADDELER Seçmeli 3 0 0 5
KIM4046 BAZI BİYOLOJİK AKTİF BİLEŞİKLERİN SENTEZİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4048 HETEROHALKALI BİLEŞİKLER Seçmeli 3 0 0 5
KIM4050 ORGANİK KİMYADA İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4052 ORGANİK KİMYADA KÜTLE SPEKTROMETRESİ Seçmeli 3 0 0 5
KIM4054 KATALİZ VE ADSORPSİYON Seçmeli 3 0 0 5
KIM4056 INDUSTRIAL ORGANİC MOLECULES Seçmeli 3 0 0 6
KIM4058 LIGHT AND CHEMISTRY Seçmeli 3 0 0 6
KIM4244 ANALİTİK AYIRMA METOTLARI Seçmeli 3 0 0 5
KIM4406 ENDÜSTRİYEL KİMYA II Seçmeli 3 0 0 5
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
BEB4015 TEATRAL ESKRİM-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BYL0501 BİYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0503 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0504 EVRİMİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0505 GENETİKTE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
BYL0506 TÜRKİYE'DE BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BYL0507 EGZOTİK HAYVANLAR BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0508 TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BYL0509 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0519 EKOLOJİDE TEMEL İLKELER Seçmeli 2 0 0 3
BYL0520 SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0522 BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0524 AĞAÇ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0533 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS 0525 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
FLS 0526 BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0505 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0514 FELSEFE PROBLEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FLS0523 BİLİM VE FELSEFE I Seçmeli 2 0 0 3
FLS0524 ÇAĞIMIZ VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 3
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 3
FZK0507 WEB TASARIMI I Seçmeli 2 0 0 5
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 5
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0503 ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0515 BİLGİSAYAR İLE MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0536 YAKIN MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0501 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0502 MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE APRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SSY0504 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY0507 KÜRESELLEŞMENİN TARİHİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0502 DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0504 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 5
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0507 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 4
TRH0508 I. VE II DÜNYA SAVAŞLARININ TÜRKİYE BOYUTU Seçmeli 3 0 0 4
TRH0509 LATİNCE (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0511 ÇAĞDAŞ YUNANCA (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0512 ÇAĞDAŞ YUNANCA (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr